Verified Commit 01008791 authored by Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg
Browse files

Update locales

parent 836e505a
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-11 20:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-13 20:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-01 20:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-01 20:30+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -16,245 +16,272 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
#: activemembers/admin.py
msgid "board memberships"
msgstr "bestuurslidmaatschappen"
#: admin.py models.py
msgid "group memberships"
msgstr "groepslidmaatschappen"
#: activemembers/admin.py
msgid "Only board memberships"
msgstr "Alleen bestuurslidmaatschappen"
#: admin.py
msgid "Only boards"
msgstr "Alleen besturen"
#: activemembers/admin.py
msgid "No board memberships"
msgstr "Geen bestuurslidmaatschappen"
#: admin.py
msgid "Only committees"
msgstr "Alleen commissies"
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid "Only societies"
msgstr "Alleen gezelschappen"
#: admin.py
msgid "lecture year"
msgstr "collegejaar"
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid "active memberships"
msgstr "actieve lidmaatschappen"
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid "Active"
msgstr "Actief"
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid "Inactive"
msgstr "Inactief"
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid ""
"Do not edit existing memberships if the chair of a committee has changed, "
"add a new committeemembership instead."
"Do not edit existing memberships if the chair of a group has changed, add a "
"new membership instead."
msgstr ""
"Pas geen bestaande lidmaatschappen aan als de voorzitter van een commissie "
"is veranderd. Voeg in de plaats daarvan een nieuw commissielidmaatschap toe."
"Pas geen bestaande lidmaatschappen aan als de voorzitter van een groep is "
"veranderd. Voeg in de plaats daarvan een nieuw commissielidmaatschap toe."
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid "First name"
msgstr "Voornaam"
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid "Last name"
msgstr "Achernaam"
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid "Email"
msgstr "Email"
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py
msgid "Committee"
msgstr "Commissie"
#: admin.py
msgid "Group"
msgstr "Groep"
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py
msgid "Committee member since"
msgstr "Commissielid sinds"
#: admin.py models.py
msgid "Member since"
msgstr "Lid sinds"
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py
msgid "Committee member until"
msgstr "Commissielid tot"
#: admin.py models.py
msgid "Member until"
msgstr "Lid tot"
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py
msgid "Chair of the committee"
msgstr "Voorzitter van de commissie"
#: admin.py
msgid "Chair of the group"
msgstr "Voorzitter van de groep"
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid "Role"
msgstr "Rol"
#: activemembers/admin.py
#: admin.py
msgid "Export selected memberships"
msgstr "Exporteer de geselecteerde lidmaatschappen"
#: activemembers/apps.py
#: apps.py
msgid "Active members"
msgstr "Actieve leden"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "Committee name"
msgstr "Commissienaam"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "Image"
msgstr "Afbeelding"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "permissions"
msgstr "permissies"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "founded in"
msgstr "opgericht in"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "existed until"
msgstr "bestond tot"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "contact email address"
msgstr "contact e-mailadres"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "contact mailing list"
msgstr "contact mailinglijst"
#: activemembers/models.py
msgid "Wiki namespace"
msgstr "Wiki namespace"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "Please use either the mailing list or email address option."
msgstr "Selecteer een mailinglijst óf vul een e-mailadres in."
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "member group"
msgstr "ledengroep"
#: models.py
msgid "member groups"
msgstr "ledengroepen"
#: models.py
msgid "Wiki namespace"
msgstr "Wiki namespace"
#: models.py
msgid "committee"
msgstr "commissie"
#: activemembers/models.py
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html
#: models.py templates/activemembers/committee_index.html
msgid "committees"
msgstr "commissies"
#: activemembers/models.py
msgid "Is this a board"
msgstr "Is dit een bestuur"
#: models.py
msgid "society"
msgstr "gezelschap"
#: models.py
msgid "societies"
msgstr "gezelschappen"
#: models.py
msgid "board"
msgstr "bestuur"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "boards"
msgstr "besturen"
#: models.py
msgid "Access the board wiki"
msgstr "Toegang tot bestuurswiki"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "A board already exists for those years"
msgstr "Er bestaat al een bestuur voor die jaren"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "Member"
msgstr "Lid"
#: activemembers/models.py
msgid "The date this member joined the committee in this role"
msgstr "De datum waarop deze persoon lid werd deze commissie in deze rol"
#: models.py
msgid "Committee"
msgstr "Commissie"
#: models.py
msgid "The date this member joined in this role"
msgstr "De datum waarop deze persoon lid werd in deze rol"
#: activemembers/models.py
msgid "A member of this committee until this time (can't be in the future)."
#: models.py
msgid "A member until this time (can't be in the future)."
msgstr ""
"De datum waarop deze persoon de commissie verliet (kan niet in de toekomst "
"De datum waarop deze persoon de groep verliet (kan niet in de toekomst "
"liggen)"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "Chair of the committee"
msgstr "Voorzitter van de commissie"
#: models.py
msgid "There can only be one chair at a time!"
msgstr "Er kan maar één voorzitter tegelijkertijd zijn!"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "role"
msgstr "rol"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "The role of this member"
msgstr "De rol van dit lid binnen de commissie"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "End date can't be before start date"
msgstr "De einddatum kan niet voor de startdatum liggen"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "End date can't be in the future"
msgstr "De einddatum kan niet in de toekomst liggen"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "Start date can't be before committee start date"
msgstr "De begindatum kan niet voor de begindatum van de commissie liggen"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "Start date can't be after committee end date"
msgstr "De begindatum kan niet na de einddatum van de commissie liggen"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "End date cannot be set for boards"
msgstr "Voor besturen kan geen einddatum worden opgegeven"
#: activemembers/models.py
#: models.py
msgid "There already is a chair for this time period"
msgstr "Er is al een voorzitter voor deze periode"
#: activemembers/models.py
msgid "This member is already in the committee for this period"
msgstr "Deze persoon is al lid van deze commissie in de aangegeven periode"
#: activemembers/models.py
msgid "committee membership"
msgstr "commissielidmaatschap"
#: models.py
msgid "This member is already in the group for this period"
msgstr "Deze persoon is al lid van deze groep in de aangegeven periode"
#: activemembers/models.py
msgid "committee memberships"
msgstr "commissielidmaatschappen"
#: models.py
msgid "group membership"
msgstr "groepslidmaatschap"
#: activemembers/models.py
#: models.py
#, python-brace-format
msgid "{name} mentor in {year}"
msgstr "{name} mentor in {year}"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
#: templates/activemembers/board_detail.html
#: templates/activemembers/board_index.html
msgid "Board"
msgstr "Bestuur"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
#: templates/activemembers/board_detail.html
#: templates/activemembers/board_index.html
msgid "Boards"
msgstr "Besturen"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#: templates/activemembers/board_detail.html
#, python-format
msgid "About %(name)s"
msgstr "Over %(name)s"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#: templates/activemembers/board_detail.html
msgid "Board members"
msgstr "Bestuursleden"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#: templates/activemembers/board_detail.html
#: templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "Chair"
msgstr "Voorzitter"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#: templates/activemembers/board_detail.html
msgid "This board doesn't have any members?"
msgstr "Dit bestuur heeft geen leden?"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
#: templates/activemembers/board_index.html
msgid "The board"
msgstr "Het bestuur"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
#: templates/activemembers/board_index.html
msgid ""
"Thalia's board makes sure all operations during the academic year are taken "
"care of, in front or behind the scenes. If you have any questions then you "
......@@ -267,47 +294,68 @@ msgstr ""
"schermen. Bij vragen en opmerkingen kun je ze altijd persoonlijk aanspreken "
"of <a href=\"mailto:info@thalia.nu\">mailen</a>."
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
#: templates/activemembers/board_index.html
msgid "Old boards"
msgstr "Oude besturen"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#: templates/activemembers/board_index.html
#: templates/activemembers/committee_detail.html
#, python-format
msgid "Photo of %(name)s"
msgstr "Foto van %(name)s"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
#: templates/activemembers/board_index.html
msgid "There are no boards!"
msgstr "Er zijn geen besturen!"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html
#: templates/activemembers/committee_detail.html
#: templates/activemembers/committee_index.html
msgid "Committees"
msgstr "Commissies"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#: templates/activemembers/committee_detail.html
#, python-format
msgid "About the %(name)s"
msgstr "Over de %(name)s"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#: templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "Committee members"
msgstr "Commissieleden"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#: templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "Committee member since: ?"
msgstr "Commissielid sinds: ?"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#: templates/activemembers/committee_detail.html
#, python-format
msgid "Committee member since: %(since)s"
msgstr "Commissielid sinds: %(since)s"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#: templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "This committee doesn't have any members?"
msgstr "Deze commissie heeft geen leden?"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html
#: templates/activemembers/committee_index.html
msgid "There are no committees!"
msgstr "Er zijn geen commissies!"
#~ msgid "Only board memberships"
#~ msgstr "Alleen bestuurslidmaatschappen"
#~ msgid "No board memberships"
#~ msgstr "Geen bestuurslidmaatschappen"
#~ msgid "Committee member since"
#~ msgstr "Commissielid sinds"
#~ msgid "Committee member until"
#~ msgstr "Commissielid tot"
#~ msgid "Is this a board"
#~ msgstr "Is dit een bestuur"
#~ msgid "committee membership"
#~ msgstr "commissielidmaatschap"
#~ msgid "committee memberships"
#~ msgstr "commissielidmaatschappen"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment