Unverified Commit 0b5dbf5c authored by Joost Rijneveld's avatar Joost Rijneveld
Browse files

Fix inverted NL<>EN for translated vacancy text

parent 5f44c42d
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-29 13:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-29 13:19+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-12 10:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-12 10:29+0100\n"
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -123,8 +123,8 @@ msgid "Main Partner"
msgstr "Hoofdsponsor"
#: templates/partners/index.html:30 templates/partners/index.html:56
#: templates/partners/partner.html:91 templates/partners/vacancies.html:56
#: templates/partners/vacancies.html:61 templates/partners/vacancies.html:92
#: templates/partners/partner.html:91 templates/partners/vacancies.html:52
#: templates/partners/vacancies.html:57 templates/partners/vacancies.html:88
msgid "Learn more"
msgstr "Lees meer"
......@@ -155,6 +155,13 @@ msgstr "Website"
#: templates/partners/vacancies.html:9
msgid ""
"You are a student and maybe you are looking for a job or part-time job. "
"Happily we have companies that offer vacancies. So when you want to earn "
"some additional money or when you are (almost) graduated you can look at "
"this page for all outstanding vacancies. When you want to post a vacancy on "
"this page as a company you can contact us at <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
msgstr ""
"Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook "
"al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij ons "
"vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je "
......@@ -163,22 +170,32 @@ msgid ""
"website, dan kun je contact opnemen met de commissaris externe betrekkingen "
"via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank"
"\">samenwerking@thalia.nu</a>."
msgstr ""
"You are a student and maybe you are looking for a job or part-time job. "
"Happily we have companies that offer vacancies. So when you want to earn "
"some additional money or when you are (almost) graduated you can look at "
"this page for all outstanding vacancies. When you want to post a vacancy on "
"this page as a company you can contact us at <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: templates/partners/vacancies.html:23
#: templates/partners/vacancies.html:19
msgid "Everything"
msgstr "Alles"
#: templates/partners/vacancies.html:72
#: templates/partners/vacancies.html:68
msgid "All vacancies"
msgstr "Alle vacatures"
#~ msgid ""
#~ "Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten "
#~ "ook al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij "
#~ "ons vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of "
#~ "ben je (bijna) afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina "
#~ "staan al onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature "
#~ "plaatsen op onze website, dan kun je contact opnemen met de commissaris "
#~ "externe betrekkingen via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu\" target="
#~ "\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#~ msgstr ""
#~ "You are a student and maybe you are looking for a job or part-time job. "
#~ "Happily we have companies that offer vacancies. So when you want to earn "
#~ "some additional money or when you are (almost) graduated you can look at "
#~ "this page for all outstanding vacancies. When you want to post a vacancy "
#~ "on this page as a company you can contact us at <a href=\"mailto:"
#~ "samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#~ msgid ""
#~ "Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke evenementen en "
#~ "activiteiten te organiseren voor de studenten die lid zijn van Thalia. "
......
......@@ -7,9 +7,7 @@
<h1>{% trans "Vacancies" %}</h1>
<p class="tcenter">
{% blocktrans trimmed %}
Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook al niet een handje toesteken. Gelukkig
hebben we bedrijven die bij ons vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je (bijna)
afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze website, dan kun je contact opnemen met de commissaris externe betrekkingen via <a href="mailto:samenwerking@thalia.nu" target="_blank">samenwerking@thalia.nu</a>.
You are a student and maybe you are looking for a job or part-time job. Happily we have companies that offer vacancies. So when you want to earn some additional money or when you are (almost) graduated you can look at this page for all outstanding vacancies. When you want to post a vacancy on this page as a company you can contact us at <a href="mailto:samenwerking@thalia.nu" target="_blank">samenwerking@thalia.nu</a>.
{% endblocktrans %}
</p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment