Unverified Commit 132cbf4e authored by Joost Rijneveld's avatar Joost Rijneveld
Browse files

Update leading text for partners

parent ac1cd6bf
......@@ -7,16 +7,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-07 21:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-07 21:32+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-15 08:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-15 08:59+0100\n"
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
#: partners/models.py:33
msgid "Enter a valid address"
......@@ -96,39 +96,38 @@ msgstr "Onze partners"
#: partners/templates/partners/index.html:10
msgid ""
"Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke evenementen en "
"activiteiten te organiseren voor de studenten die lid zijn van Thalia. "
"Voorbeelden van deze evenementen en activiteiten zijn symposia, borrels en "
"programmeerwedstrijden. Verder organiseren wij ook lunchlezingen, workshops "
"en brengen we vijf keer per jaar de Thabloid uit (het studieblad van "
"Thalia). Voor financiering van deze activiteiten zijn wij afhankelijk van "
"het bedrijfsleven. Wij staat dan ook ten alle tijden open voor nieuwe "
"samenwerkingsmogelijkheden. Mocht u concrete interesse hebben om deze "
"bruisende studievereniging financieel te ondersteunen of bent u benieuwd "
"naar samenwerkingsmogelijkheden, dan kunt u een e-mail versturen naar de "
"commissaris externe betrekkingen, die te bereiken is via <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\">samenwerking@thalia.nu</a>."
"A brief introduction about our study association for Computer and "
"Information Sciences, Thalia. As a study association we put great effort in "
"entertaining our members with a lot of activities. These activities range "
"from educational events to informal activities. Examples of these events are "
"lectures, workshops, get togethers and programming competitions. We also "
"produce a magazine every quarter named the Thabloid. These events are "
"financed by companies. We are always looking to create new partnerships. If "
"your company is interessed in creating such a partnership or are you "
"interested in what such a partnership can do for you, please contact us at "
"<a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu\">samenwerking@thalia.nu</a>."
msgstr ""
"Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke evenementen en "
"activiteiten te organiseren voor de studenten die lid zijn van Thalia. "
"Voorbeelden van deze evenementen en activiteiten zijn symposia, borrels en "
"Wij zijn studievereniging Thalia voor studenten informatica en "
"informatiekunde. Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke "
"en leerzame evenementen en activiteiten te organiseren voor de studenten die "
"lid zijn van Thalia. Voorbeelden hiervan zijn symposia, borrels en "
"programmeerwedstrijden. Verder organiseren wij ook lunchlezingen, workshops "
"en brengen we vijf keer per jaar de Thabloid uit (het studieblad van "
"Thalia). Voor financiering van deze activiteiten zijn wij afhankelijk van "
"het bedrijfsleven. Wij staat dan ook ten alle tijden open voor nieuwe "
"samenwerkingsmogelijkheden. Mocht u concrete interesse hebben om deze "
"bruisende studievereniging financieel te ondersteunen of bent u benieuwd "
"naar samenwerkingsmogelijkheden, dan kunt u een e-mail versturen naar de "
"commissaris externe betrekkingen, die te bereiken is via <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: partners/templates/partners/index.html:27
"en brengen we elk kwartaal studieblad de Thabloid uit. Voor financiering van "
"deze activiteiten zijn wij afhankelijk van het bedrijfsleven. Wij staan dan "
"ook ten alle tijden open voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Mocht u "
"concrete interesse hebben om deze bruisende studievereniging financieel te "
"ondersteunen of bent u benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden, dan kunt u "
"een e-mail versturen naar de commissaris externe betrekkingen, die te "
"bereiken is via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu"
"\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: partners/templates/partners/index.html:17
#: partners/templates/partners/partner.html:32
msgid "Main Partner"
msgstr "Hoofdsponsor"
#: partners/templates/partners/index.html:40
#: partners/templates/partners/index.html:66
#: partners/templates/partners/index.html:30
#: partners/templates/partners/index.html:56
#: partners/templates/partners/partner.html:91
#: partners/templates/partners/vacancies.html:55
#: partners/templates/partners/vacancies.html:60
......@@ -188,3 +187,30 @@ msgstr "Alles"
#: partners/templates/partners/vacancies.html:71
msgid "All vacancies"
msgstr "Alle vacatures"
#~ msgid ""
#~ "Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke evenementen en "
#~ "activiteiten te organiseren voor de studenten die lid zijn van Thalia. "
#~ "Voorbeelden van deze evenementen en activiteiten zijn symposia, borrels "
#~ "en programmeerwedstrijden. Verder organiseren wij ook lunchlezingen, "
#~ "workshops en brengen we vijf keer per jaar de Thabloid uit (het "
#~ "studieblad van Thalia). Voor financiering van deze activiteiten zijn wij "
#~ "afhankelijk van het bedrijfsleven. Wij staat dan ook ten alle tijden open "
#~ "voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Mocht u concrete interesse hebben "
#~ "om deze bruisende studievereniging financieel te ondersteunen of bent u "
#~ "benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden, dan kunt u een e-mail versturen "
#~ "naar de commissaris externe betrekkingen, die te bereiken is via <a href="
#~ "\"mailto:samenwerking@thalia.nu\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#~ msgstr ""
#~ "Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke evenementen en "
#~ "activiteiten te organiseren voor de studenten die lid zijn van Thalia. "
#~ "Voorbeelden van deze evenementen en activiteiten zijn symposia, borrels "
#~ "en programmeerwedstrijden. Verder organiseren wij ook lunchlezingen, "
#~ "workshops en brengen we vijf keer per jaar de Thabloid uit (het "
#~ "studieblad van Thalia). Voor financiering van deze activiteiten zijn wij "
#~ "afhankelijk van het bedrijfsleven. Wij staat dan ook ten alle tijden open "
#~ "voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Mocht u concrete interesse hebben "
#~ "om deze bruisende studievereniging financieel te ondersteunen of bent u "
#~ "benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden, dan kunt u een e-mail versturen "
#~ "naar de commissaris externe betrekkingen, die te bereiken is via <a href="
#~ "\"mailto:samenwerking@thalia.nu\">samenwerking@thalia.nu</a>."
......@@ -8,17 +8,7 @@
<h1>{% trans "Our partners" %}</h1>
<p class="tcenter">
{% blocktrans trimmed %}
Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke evenementen en activiteiten te organiseren
voor de studenten die lid zijn van Thalia.
Voorbeelden van deze evenementen en activiteiten zijn symposia, borrels en programmeerwedstrijden.
Verder organiseren wij ook lunchlezingen, workshops en brengen we vijf keer per jaar de Thabloid
uit (het studieblad van Thalia).
Voor financiering van deze activiteiten zijn wij afhankelijk van het bedrijfsleven.
Wij staat dan ook ten alle tijden open voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
Mocht u concrete interesse hebben om deze bruisende studievereniging financieel te ondersteunen of
bent u benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden, dan kunt u een e-mail versturen naar de commissaris
externe betrekkingen, die te bereiken is via
<a href="mailto:samenwerking@thalia.nu">samenwerking@thalia.nu</a>.
A brief introduction about our study association for Computer and Information Sciences, Thalia. As a study association we put great effort in entertaining our members with a lot of activities. These activities range from educational events to informal activities. Examples of these events are lectures, workshops, get togethers and programming competitions. We also produce a magazine every quarter named the Thabloid. These events are financed by companies. We are always looking to create new partnerships. If your company is interessed in creating such a partnership or are you interested in what such a partnership can do for you, please contact us at <a href="mailto:samenwerking@thalia.nu">samenwerking@thalia.nu</a>.
{% endblocktrans %}
</p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment