Commit 134a379c authored by Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg
Browse files

Merge branch 'no_linenos_in_po' into 'master'

No linenos in po

See merge request !859
parents ae545fdc 6d22fc76
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-13 20:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-11 20:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-13 20:08+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
......@@ -18,35 +18,35 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: admin.py:100
#: activemembers/admin.py
msgid "board memberships"
msgstr "bestuurslidmaatschappen"
#: admin.py:105
#: activemembers/admin.py
msgid "Only board memberships"
msgstr "Alleen bestuurslidmaatschappen"
#: admin.py:106
#: activemembers/admin.py
msgid "No board memberships"
msgstr "Geen bestuurslidmaatschappen"
#: admin.py:120
#: activemembers/admin.py
msgid "lecture year"
msgstr "collegejaar"
#: admin.py:143
#: activemembers/admin.py
msgid "active memberships"
msgstr "actieve lidmaatschappen"
#: admin.py:148
#: activemembers/admin.py
msgid "Active"
msgstr "Actief"
#: admin.py:149
#: activemembers/admin.py
msgid "Inactive"
msgstr "Inactief"
#: admin.py:176
#: activemembers/admin.py
msgid ""
"Do not edit existing memberships if the chair of a committee has changed, "
"add a new committeemembership instead."
......@@ -54,211 +54,207 @@ msgstr ""
"Pas geen bestaande lidmaatschappen aan als de voorzitter van een commissie "
"is veranderd. Voeg in de plaats daarvan een nieuw commissielidmaatschap toe."
#: admin.py:189
#: activemembers/admin.py
msgid "First name"
msgstr "Voornaam"
#: admin.py:190
#: activemembers/admin.py
msgid "Last name"
msgstr "Achernaam"
#: admin.py:191
#: activemembers/admin.py
msgid "Email"
msgstr "Email"
#: admin.py:192 models.py:227
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py
msgid "Committee"
msgstr "Commissie"
#: admin.py:193 models.py:231
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py
msgid "Committee member since"
msgstr "Commissielid sinds"
#: admin.py:194 models.py:237
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py
msgid "Committee member until"
msgstr "Commissielid tot"
#: admin.py:195 models.py:245
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py
msgid "Chair of the committee"
msgstr "Voorzitter van de commissie"
#: admin.py:196
#: activemembers/admin.py
msgid "Role"
msgstr "Rol"
#: admin.py:212
#: activemembers/admin.py
msgid "Export selected memberships"
msgstr "Exporteer de geselecteerde lidmaatschappen"
#: apps.py:9
#: activemembers/apps.py
msgid "Active members"
msgstr "Actieve leden"
#: models.py:57
#: activemembers/models.py
msgid "Committee name"
msgstr "Commissienaam"
#: models.py:63
#: activemembers/models.py
msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"
#: models.py:67
#: activemembers/models.py
msgid "Image"
msgstr "Afbeelding"
#: models.py:80
#: activemembers/models.py
msgid "permissions"
msgstr "permissies"
#: models.py:85
#: activemembers/models.py
msgid "founded in"
msgstr "opgericht in"
#: models.py:91
#: activemembers/models.py
msgid "existed until"
msgstr "bestond tot"
#: models.py:99
#: activemembers/models.py
msgid "contact email address"
msgstr "contact e-mailadres"
#: models.py:106
#: activemembers/models.py
msgid "contact mailing list"
msgstr "contact mailinglijst"
#: models.py:113
#: activemembers/models.py
msgid "Wiki namespace"
msgstr "Wiki namespace"
#: models.py:125 models.py:128
#: activemembers/models.py
msgid "Please use either the mailing list or email address option."
msgstr "Selecteer een mailinglijst óf vul een e-mailadres in."
#: models.py:139
#: activemembers/models.py
msgid "committee"
msgstr "commissie"
#: models.py:140 templates/activemembers/committee_index.html:7
#: activemembers/models.py
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html
msgid "committees"
msgstr "commissies"
#: models.py:168
#: activemembers/models.py
msgid "Is this a board"
msgstr "Is dit een bestuur"
#: models.py:175
#: activemembers/models.py
msgid "Access the board wiki"
msgstr "Toegang tot bestuurswiki"
#: models.py:200 models.py:201
#: activemembers/models.py
msgid "A board already exists for those years"
msgstr "Er bestaat al een bestuur voor die jaren"
#: models.py:221 models.py:364
#: activemembers/models.py
msgid "Member"
msgstr "Lid"
#: models.py:232
#: activemembers/models.py
msgid "The date this member joined the committee in this role"
msgstr "De datum waarop deze persoon lid werd deze commissie in deze rol"
#: models.py:238
#: activemembers/models.py
msgid "A member of this committee until this time (can't be in the future)."
msgstr ""
"De datum waarop deze persoon de commissie verliet (kan niet in de toekomst "
"liggen)"
#: models.py:246
#: activemembers/models.py
msgid "There can only be one chair at a time!"
msgstr "Er kan maar één voorzitter tegelijkertijd zijn!"
#: models.py:252
#: activemembers/models.py
msgid "role"
msgstr "rol"
#: models.py:253
#: activemembers/models.py
msgid "The role of this member"
msgstr "De rol van dit lid binnen de commissie"
#: models.py:280
#: activemembers/models.py
msgid "End date can't be before start date"
msgstr "De einddatum kan niet voor de startdatum liggen"
#: models.py:283
#: activemembers/models.py
msgid "End date can't be in the future"
msgstr "De einddatum kan niet in de toekomst liggen"
#: models.py:288
#: activemembers/models.py
msgid "Start date can't be before committee start date"
msgstr "De begindatum kan niet voor de begindatum van de commissie liggen"
#: models.py:293
#: activemembers/models.py
msgid "Start date can't be after committee end date"
msgstr "De begindatum kan niet na de einddatum van de commissie liggen"
#: models.py:298
#: activemembers/models.py
msgid "End date cannot be set for boards"
msgstr "Voor besturen kan geen einddatum worden opgegeven"
#: models.py:320
#: activemembers/models.py
msgid "There already is a chair for this time period"
msgstr "Er is al een voorzitter voor deze periode"
#: models.py:337
#: activemembers/models.py
msgid "This member is already in the committee for this period"
msgstr "Deze persoon is al lid van deze commissie in de aangegeven periode"
#: models.py:355
#: activemembers/models.py
msgid "committee membership"
msgstr "commissielidmaatschap"
#: models.py:356
#: activemembers/models.py
msgid "committee memberships"
msgstr "commissielidmaatschappen"
#: models.py:369
#: activemembers/models.py
#, python-brace-format
msgid "{name} mentor in {year}"
msgstr "{name} mentor in {year}"
#: templates/activemembers/board_detail.html:4
#: templates/activemembers/board_detail.html:5
#: templates/activemembers/board_detail.html:9
#: templates/activemembers/board_index.html:46
#: templates/activemembers/board_index.html:51
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
msgid "Board"
msgstr "Bestuur"
#: templates/activemembers/board_detail.html:4
#: templates/activemembers/board_detail.html:5
#: templates/activemembers/board_index.html:3
#: templates/activemembers/board_index.html:4
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
msgid "Boards"
msgstr "Besturen"
#: templates/activemembers/board_detail.html:28
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#, python-format
msgid "About %(name)s"
msgstr "Over %(name)s"
#: templates/activemembers/board_detail.html:33
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
msgid "Board members"
msgstr "Bestuursleden"
#: templates/activemembers/board_detail.html:49
#: templates/activemembers/committee_detail.html:45
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "Chair"
msgstr "Voorzitter"
#: templates/activemembers/board_detail.html:66
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html
msgid "This board doesn't have any members?"
msgstr "Dit bestuur heeft geen leden?"
#: templates/activemembers/board_index.html:7
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
msgid "The board"
msgstr "Het bestuur"
#: templates/activemembers/board_index.html:10
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
msgid ""
"Thalia's board makes sure all operations during the academic year are taken "
"care of, in front or behind the scenes. If you have any questions then you "
......@@ -271,50 +267,47 @@ msgstr ""
"schermen. Bij vragen en opmerkingen kun je ze altijd persoonlijk aanspreken "
"of <a href=\"mailto:info@thalia.nu\">mailen</a>."
#: templates/activemembers/board_index.html:28
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
msgid "Old boards"
msgstr "Oude besturen"
#: templates/activemembers/board_index.html:38
#: templates/activemembers/committee_detail.html:19
#: templates/activemembers/committee_detail.html:21
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#, python-format
msgid "Photo of %(name)s"
msgstr "Foto van %(name)s"
#: templates/activemembers/board_index.html:58
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html
msgid "There are no boards!"
msgstr "Er zijn geen besturen!"
#: templates/activemembers/committee_detail.html:3
#: templates/activemembers/committee_detail.html:4
#: templates/activemembers/committee_index.html:3
#: templates/activemembers/committee_index.html:4
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html
msgid "Committees"
msgstr "Commissies"
#: templates/activemembers/committee_detail.html:25
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#, python-format
msgid "About the %(name)s"
msgstr "Over de %(name)s"
#: templates/activemembers/committee_detail.html:29
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "Committee members"
msgstr "Commissieleden"
#: templates/activemembers/committee_detail.html:54
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "Committee member since: ?"
msgstr "Commissielid sinds: ?"
#: templates/activemembers/committee_detail.html:56
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
#, python-format
msgid "Committee member since: %(since)s"
msgstr "Commissielid sinds: %(since)s"
#: templates/activemembers/committee_detail.html:71
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "This committee doesn't have any members?"
msgstr "Deze commissie heeft geen leden?"
#: templates/activemembers/committee_index.html:40
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html
msgid "There are no committees!"
msgstr "Er zijn geen commissies!"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-12 14:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-11 20:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-12 13:49+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
......@@ -18,58 +18,58 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: apps.py:7
#: announcements/apps.py
msgid "Site header announcements"
msgstr "Site kop aankondigingen"
#: models.py:12 models.py:66
#: announcements/models.py
msgid "Content"
msgstr "Inhoud"
#: models.py:13
#: announcements/models.py
msgid "The content of the announcement; what text to display."
msgstr "De inhoud van de aankondiging; welke tekst weer te geven."
#: models.py:19 models.py:73
#: announcements/models.py
msgid "Display since"
msgstr "Geef weer vanaf"
#: models.py:20
#: announcements/models.py
msgid "Hide this announcement before this time."
msgstr "Verberg deze aankondiging voor dit tijdstip."
#: models.py:25 models.py:79
#: announcements/models.py
msgid "Display until"
msgstr "Laat zien tot"
#: models.py:26
#: announcements/models.py
msgid "Hide this announcement after this time."
msgstr "Verberg de aankondiging na dit tijdstip."
#: models.py:32
#: announcements/models.py
msgid "Font Awesome icon"
msgstr "Font Awesome-icoon"
#: models.py:33
#: announcements/models.py
msgid "Font Awesome abbreviation for icon to use."
msgstr "Font Awesome afkorting voor het te gebruiken icoon."
#: models.py:58
#: announcements/models.py
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: models.py:59
#: announcements/models.py
msgid "The title of the article; what goes in the header"
msgstr "De tekst van het artikel; wat er in de kop moet"
#: models.py:67
#: announcements/models.py
msgid "The content of the article; what text to display."
msgstr "De inhoud van het artikel; welke tekst weer te geven."
#: models.py:74
#: announcements/models.py
msgid "Hide this article before this time."
msgstr "Verberg dit artikel voor dit tijdstip."
#: models.py:80
#: announcements/models.py
msgid "Hide this article after this time."
msgstr "Verberg dit artikel na dit tijdstip."
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-13 21:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-11 20:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-13 21:48+0200\n"
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n"
"Language-Team: \n"
......@@ -18,117 +18,116 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: admin.py:30
#: documents/admin.py
msgid "lecture year"
msgstr "college jaar"
#: apps.py:7 models.py:14 templates/documents/index.html:6
#: templates/documents/index.html:7
#: documents/apps.py documents/models.py
#: documents/templates/documents/index.html
msgid "Documents"
msgstr "Documenten"
#: models.py:13
#: documents/models.py
msgid "Document"
msgstr "Document"
#: models.py:17 models.py:65
#: documents/models.py
msgid "Annual document"
msgstr "Jaarlijks document"
#: models.py:18
#: documents/models.py
msgid "Association document"
msgstr "Verenigingsdocument"
#: models.py:19 models.py:171 models.py:172
#: templates/documents/meetingyear.html:38
#: documents/models.py documents/templates/documents/meetingyear.html
msgid "Minutes"
msgstr "Notulen"
#: models.py:20 models.py:130
#: documents/models.py
msgid "Miscellaneous document"
msgstr "Overig document"
#: models.py:25
#: documents/models.py
msgid "name"
msgstr "naam"
#: models.py:30
#: documents/models.py
msgid "created"
msgstr "aangemaakt op"
#: models.py:35
#: documents/models.py
msgid "last updated"
msgstr "laatst aangemaakt op"
#: models.py:42 models.py:78
#: documents/models.py
msgid "category"
msgstr "categorie"
#: models.py:48
#: documents/models.py
msgid "file"
msgstr "bestand"
#: models.py:54
#: documents/models.py
msgid "members only"
msgstr "alleen voor leden"
#: models.py:66
#: documents/models.py
msgid "Annual documents"
msgstr "Jaarlijkse documenten"
#: models.py:70 templates/documents/index.html:50
#: documents/models.py documents/templates/documents/index.html
msgid "Annual report"
msgstr "Jaarverslag"
#: models.py:71
#: documents/models.py
msgid "Financial report"
msgstr "Financieel jaarverslag"
#: models.py:72
#: documents/models.py
msgid "Policy document"
msgstr "Beleidsdocument"
#: models.py:83
#: documents/models.py
msgid "year"
msgstr "jaar"
#: models.py:110
#: documents/models.py
msgid "Miscellaneous association document"
msgstr "Overig verenigingsdocument"
#: models.py:111
#: documents/models.py
msgid "Miscellaneous association documents"
msgstr "Overige verenigingsdocumenten"
#: models.py:131
#: documents/models.py
msgid "Miscellaneous documents"
msgstr "Overig documenten"
#: models.py:144
#: documents/models.py
msgid "General meeting"
msgstr "Algemene ledenvergadering"
#: models.py:145
#: documents/models.py
msgid "General meetings"
msgstr "Algemene ledenvergaderingen"
#: models.py:150
#: documents/models.py
msgid "documents"
msgstr "documenten"
#: models.py:155
#: documents/models.py
msgid "datetime"
msgstr "tijdstip"
#: models.py:160
#: documents/models.py
msgid "location"
msgstr "locatie"
#: templates/documents/index.html:17
#: documents/templates/documents/index.html
msgid "Miscellaneous Association Documents"
msgstr "Overige Verenigingsdocumenten"
#: templates/documents/index.html:20
#: documents/templates/documents/index.html
msgid ""
"Thalia was officially founded on November 7th, 1990. The relevant statutes "
"and internal rules can be accessed here. The statues have last been amended "
......@@ -146,11 +145,11 @@ msgstr ""
"\"https://olympus.science.ru.nl\">de website van koepelvereniging Olympus</"
"a>."
#: templates/documents/index.html:35
#: documents/templates/documents/index.html
msgid "Policy Documents &amp; Annual Reports"
msgstr "Beleidsdocumenten &amp; Jaarverslagen"
#: templates/documents/index.html:38
#: documents/templates/documents/index.html
msgid ""
"Every candidate board of Thalia drafts a policy document before being "
"installed, to detail their plans for the next year. This also includes a "
......@@ -171,15 +170,15 @@ msgstr ""
"er zijn georganiseerd. In het onderstaande overzicht zijn de afgelopen "