Commit 14c8fc1c authored by Joren Vrancken's avatar Joren Vrancken
Browse files

Translate privacy policy

parent 0cb1bcf0
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-16 10:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-16 10:36+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-23 18:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-23 18:05+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -470,6 +470,185 @@ msgstr ""
"Onder dit menu vind je alle pagina's die exclusief voor jou, Thalia-lid, "
"toegankelijk zijn."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Version"
msgstr "Versie"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"This document was created to clarify how Thalia uses your personal data. By "
"becoming a member or patron of the association, you agree to these terms and "
"conditions. To change any data provided you have to contact the board."
msgstr ""
"Dit document is opgesteld om duidelijk te maken waar je gegevens voor worden "
"gebruikt. Door lid/begunstiger te worden van de vereniging geef je aan deze "
"privacyvoorwaarden te accepteren. Voor alle gegevens geldt dat als je ze wil "
"wijzigen je dat zelf aan kan geven bij het bestuur."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Registration"
msgstr "Inschrijving"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Name"
msgstr "Naam"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Used to address the member by name."
msgstr "Zodat de vereniging het lid kan aanspreken."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Street, house number, postal code and city"
msgstr "Straat, huisnummer, postcode en woonplaats"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Used for delivery of our association magazine, the Thabloid."
msgstr "Voor het rondsturen van ons verenigingsblad, de Thabloid."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Email address"
msgstr "E-mailadres"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"Used for delivery of planned mail such as GM announcements, sending the opt-"
"out newsletter and sending the opt-in sponsorship mail. In addition, this "
"will be used to send personal messages with login credentials for the "
"website and messages with event-specific information after registering for "
"an event."
msgstr ""
"Voor het versturen van plenaire mailing zoals ALV-aankondigingen, het "
"versturen van de opt-out nieuwsbrief en het versturen van opt-in spon- "
"sormailings. Daarnaast voor het versturen persoonlijke berichten met "
"inloggegevens voor de website en berichten met evenementspecifieke in- "
"formatie, nadat je je geregistreerd hebt voor dit evenement."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Phone number"
msgstr "Telefoonnummer"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"Used for personal contact with regards to events, such as last minute "
"changes, being late for an event and similar."
msgstr ""
"Voor persoonlijk contact naar aanleiding van evenementen. Bv. Er is op het "
"laatste moment iets verandert, je bent te laat, etc..."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Birth Date"
msgstr "Geboortedatum"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"Ensures no alcohol can be dispensed to underaged members and used in an opt-"
"out function on the website when showing or hiding your birthday from other "
"members and patrons."
msgstr ""
"Om te garanderen dat er geen alcohol geschonken wordt aan minderjarigen. "
"Wordt ook gebruikt voor een opt-out functie op de website waarbij je "
"verjaardag zichtbaar is aan andere leden/begunstigers."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"Furthermore, there are several things that are only requested from members:"
msgstr "Verder zijn er nog enkele zaken die enkel gevraagd worden aan leden:"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Student Number"
msgstr "Studentnummer"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"Used to check whether you're still studying. This is key for the requisition "
"of board subsidies."
msgstr ""
"Om te controleren of je nog studeert. Dit is belangrijk voor het aanvragen "
"van bestuursbeurzen die als subsidie dienen voor het bestuur."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Study"
msgstr "Studierichting"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Used to chart member interests."
msgstr "Ter schetsing van de interessegebieden van de leden."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "There are also several things that are only requested from patrons:"
msgstr "En enkele zaken die enkel aan begunstigers gevraagd worden:"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "History"
msgstr "Historie"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Used to decide whether the admittance procedure is to be followed."
msgstr "Om te bepalen of de extra toelatingsprocedure gevolgd moet worden."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Additional admittance procedure"
msgstr "Extratoelatingsprocedure"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"This is a voucher with a signature and a motivation to confirm you're "
"familiar to and close with Thalia."
msgstr ""
"Vouchers met naam en handtekening en een motivatie ter bevestiging dat je "
"veel met Thalia te maken hebt."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Finally, if relevant:"
msgstr "Tot slot, indien van toepassing:"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Bank Account Number"
msgstr "Bankrekeningnummer"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"When you pay or declare costs with a bank account, we retain the account "
"number and payments/declarations to simplify future payments."
msgstr ""
"Wanneer je betaalt of declareert met een bankrekeningnummer, onthouden we "
"het bankrekeningnummer om betalingen/declaraties in de toekomst makkelijker "
"te laten verlopen."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Member List"
msgstr "Ledenlijst"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"The website keeps track of a list of members where you have your own profile "
"page. This list and profile page can only be visited by other members or "
"patrons. The profile page mentions the name and if the owner is a member, "
"the study and the cohort the member belongs to. The profile page can be "
"extended with further information."
msgstr ""
"Er wordt op de website een ledenlijst bijgehouden waarbij je een eigen "
"profiel- pagina hebt. Deze ledenlijst en profielpagina kunnen enkel bezocht "
"worden door andere leden/begunstigers. Op deze profielpagina worden naam en, "
"indien lid, studierichting en cohort vermeld. Er bestaat de mogelijkheid om "
"informatie aan deze profielpagina toe te voegen."
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid "Photographs"
msgstr "Foto's"
#: templates/singlepages/privacy_policy.html
msgid ""
"During events, pictures are taken to portray the atmosphere. In addition, "
"committees are photographed for the website. If prefer to not be present on "
"such a picture, you can tell the photographer, usually recognizable by their "
"committee shirt and the camera."
msgstr ""
"Op evenementen worden foto’s gemaakt ter sfeerimpressie en van commissies "
"worden foto’s gemaakt voor op de website. Wil je niet op zo’n foto staan? "
"Zeg het even tegen de fotograaf, meestal herkenbaar aan zijn commissieshirt "
"en zijn camera."
#: templates/singlepages/sister_associations.html
msgid "Associations of the Radboud University Science Faculty"
msgstr "Bètaverenigingen van de Radboud Universiteit"
......
......@@ -9,107 +9,128 @@
{% block body %}
<h1>{% trans "privacy policy"|capfirst %}</h1>
<h3>Versie 1.0, 12-06-2017</h3>
<h3>{% trans "Version" %} 1.0, 12-06-2017</h3>
<p>
Dit document is opgesteld om duidelijk te maken waar je gegevens voor
worden gebruikt. Door lid/begunstiger te worden van de vereniging geef
je aan deze privacyvoorwaarden te accepteren. Voor alle gegevens geldt
dat als je ze wil wijzigen je dat zelf aan kan geven bij het bestuur.
{% blocktrans trimmed %}
This document was created to clarify how Thalia uses your personal data.
By becoming a member or patron of the association, you agree to these
terms and conditions. To change any data provided you have to contact
the board.
{% endblocktrans %}
</p>
<h2>1. Registratie</h2>
<h2>1. {% trans "Registration" %}</h2>
<ul>
<li>
Naam<br/>
Zodat de vereniging het lid kan aanspreken.
{% trans "Name" %}<br/>
{% trans "Used to address the member by name." %}
</li>
<li>
Straat, huisnummer, postcode en woonplaats<br/>
Voor het rondsturen van ons verenigingsblad, de Thabloid.
{% trans "Street, house number, postal code and city" %}<br/>
{% blocktrans trimmed %}
Used for delivery of our association magazine, the Thabloid.
{% endblocktrans %}
</li>
<li>
E-mailadres<br/>
Voor het versturen van plenaire mailing zoals ALV-aankondigingen,
het versturen van de opt-out nieuwsbrief en het versturen van
opt-in spon- sormailings. Daarnaast voor het versturen persoonlijke
berichten met inloggegevens voor de website en berichten met
evenementspecifieke in- formatie, nadat je je geregistreerd hebt
voor dit evenement.
{% trans "Email address" %}<br/>
{% blocktrans trimmed %}
Used for delivery of planned mail such as GM announcements,
sending the opt-out newsletter and sending the opt-in sponsorship mail.
In addition, this will be used to send personal messages with login
credentials for the website and messages with event-specific information
after registering for an event.
{% endblocktrans %}
</li>
<li>
Telefoonnummer<br/>
Voor persoonlijk contact naar aanleiding van evenementen. Bv. Er is
op het laatste moment iets verandert, je bent te laat, etc...
{% trans "Phone number" %}<br/>
{% blocktrans trimmed %}
Used for personal contact with regards to events,
such as last minute changes, being late for an
event and similar.
{% endblocktrans %}
</li>
<li>
Geboortedatum<br/>
Om te garanderen dat er geen alcohol geschonken wordt aan
minderjarigen. Wordt ook gebruikt voor een opt-out functie op de
website waarbij je verjaardag zichtbaar is aan andere
leden/begunstigers.
{% trans "Birth Date" %}<br/>
{% blocktrans trimmed %}
Ensures no alcohol can be dispensed to underaged members
and used in an opt-out function on the website when showing
or hiding your birthday from other members and patrons.
{% endblocktrans %}
</li>
</ul>
<p>Verder zijn er nog enkele zaken die enkel gevraagd worden aan leden:</p>
<p>{% trans "Furthermore, there are several things that are only requested from members:" %}</p>
<ul>
<li>
Studentnummer<br/>
Om te controleren of je nog studeert. Dit is belangrijk voor het
aanvragen van bestuursbeurzen die als subsidie dienen voor het
bestuur.
{% trans "Student Number" %}<br/>
{% blocktrans trimmed %}
Used to check whether you're still studying.
This is key for the requisition of board subsidies.
{% endblocktrans %}
</li>
<li>
Studierichting<br/>
Ter schetsing van de interessegebieden van de leden.
{% trans "Study" %}<br/>
{% blocktrans trimmed %}
Used to chart member interests.
{% endblocktrans %}
</li>
</ul>
<p>En enkele zaken die enkel aan begunstigers gevraagd worden:</p>
<p>{% trans "There are also several things that are only requested from patrons:" %}</p>
<ul>
<li>
Historie<br/>
Om te bepalen of de extra toelatingsprocedure gevolgd moet worden.
{% trans "History" %}<br/>
{% blocktrans trimmed %}
Used to decide whether the admittance procedure is to be followed.
{% endblocktrans %}
</li>
<li>
Extratoelatingsprocedure<br/>
Vouchers met naam en handtekening en een motivatie ter bevestiging
dat je veel met Thalia te maken hebt.
{% trans "Additional admittance procedure" %}<br/>
{% blocktrans trimmed %}
This is a voucher with a signature and a motivation
to confirm you're familiar to and close with Thalia.
{% endblocktrans %}
</li>
</ul>
<p>Tot slot, indien van toepassing:</p>
<p>{% trans "Finally, if relevant:" %}</p>
<ul>
<li>
Bankrekeningnummer<br/>
Wanneer je betaalt of declareert met een bankrekeningnummer,
onthouden we het bankrekeningnummer om betalingen/declaraties in de
toekomst makkelijker te laten verlopen.
{% trans "Bank Account Number" %}<br/>
{% blocktrans trimmed %}
When you pay or declare costs with a bank account,
we retain the account number and payments/declarations
to simplify future payments.
{% endblocktrans %}
</li>
</ul>
<h2>2. Ledenlijst</h2>
<h2>2. {% trans "Member List" %}</h2>
<p>
Er wordt op de website een ledenlijst bijgehouden waarbij je een eigen
profiel- pagina hebt. Deze ledenlijst en profielpagina kunnen enkel
bezocht worden door andere leden/begunstigers. Op deze profielpagina
worden naam en, indien lid, studierichting en cohort vermeld. Er
bestaat de mogelijkheid om informatie aan deze profielpagina toe te
voegen.
{% blocktrans trimmed %}
The website keeps track of a list of members where you have your own
profile page. This list and profile page can only be visited by other
members or patrons. The profile page mentions the name and if the owner
is a member, the study and the cohort the member belongs to. The profile
page can be extended with further information.
{% endblocktrans %}
</p>
<h2>3. Foto's</h2>
<h2>3. {% trans "Photographs" %}</h2>
<p>
Op evenementen worden foto’s gemaakt ter sfeerimpressie en van
commissies worden foto’s gemaakt voor op de website. Wil je niet op
zo’n foto staan? Zeg het even tegen de fotograaf, meestal herkenbaar
aan zijn commissieshirt en zijn camera.
{% blocktrans trimmed %}
During events, pictures are taken to portray the atmosphere. In addition,
committees are photographed for the website. If prefer to not be present
on such a picture, you can tell the photographer, usually recognizable
by their committee shirt and the camera.
{% endblocktrans %}
</p>
{% endblock %}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment