Verified Commit 30eead13 authored by Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg
Browse files

Change memberlist text so that it doesnt mentions email or phonenumbers

parent 280153a4
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-22 20:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-22 20:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-30 16:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-30 16:12+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -54,11 +54,11 @@ msgstr "Adres"
msgid "Address line 2"
msgstr "Tweede adresregel"
#: admin.py:121 models.py:151
#: admin.py:121 models.py:152
msgid "Postal code"
msgstr "Postcode"
#: admin.py:121 models.py:157
#: admin.py:121 models.py:158
msgid "City"
msgstr "Woonplaats"
......@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr "Woonplaats"
msgid "Download address label for selected users"
msgstr "Download adreslabels voor geselecteerde gebruikers"
#: admin.py:139 models.py:75
#: admin.py:139 models.py:76
msgid "Student number"
msgstr "Studentnummer"
......@@ -86,83 +86,83 @@ msgstr "Deze e-mail zal het gegenereerde wachtwoord bevatten"
msgid "Welcome to Study Association Thalia"
msgstr "Welkom bij Studievereniging Thalia"
#: models.py:56
#: models.py:57
msgid "Computing Science"
msgstr "Informatica"
#: models.py:57
#: models.py:58
msgid "Information Sciences"
msgstr "Informatiekunde"
#: models.py:69 templates/members/profile.html:39
#: models.py:70 templates/members/profile.html:39
msgid "Study programme"
msgstr "Studie"
#: models.py:79
#: models.py:80
msgid "Enter a valid student- or e/z/u-number."
msgstr "Voer een geldig student- of e/z/u-nummer in."
#: models.py:85
#: models.py:86
msgid "Starting year"
msgstr "Startjaar"
#: models.py:86
#: models.py:87
msgid "The year this member started studying."
msgstr "Het jaar waarop dit lid begon met studeren."
#: models.py:122
#: models.py:123
msgid "Is this user currently active"
msgstr "Is deze user op dit moment actief"
#: models.py:136
#: models.py:137
msgid "Include the house number"
msgstr "Inclusief huisnummer"
#: models.py:138
#: models.py:139
msgid "Street and house number"
msgstr "Straat en huisnummer"
#: models.py:144
#: models.py:145
msgid "Second address line"
msgstr "Tweede adresregel"
#: models.py:163
#: models.py:164
msgid "Phone number"
msgstr "Telefoonnummer"
#: models.py:164
#: models.py:165
msgid "Enter a phone number so Thalia may reach you"
msgstr "Voer een telefoonnummer in zodat Thalia je kan bereiken"
#: models.py:167 models.py:189
#: models.py:168 models.py:190
msgid "Please enter a valid phone number"
msgstr "Voer svp een geldig telefoonnummer in"
#: models.py:177
#: models.py:178
msgid "Emergency contact name"
msgstr "Contact voor noodgevallen"
#: models.py:178
#: models.py:179
msgid "Who should we contact in case of emergencies"
msgstr "Wie Thalia moet bereiken in bij noodgevallen"
#: models.py:185
#: models.py:186
msgid "Emergency contact phone number"
msgstr "Telefoonnummer noodcontact"
#: models.py:186
#: models.py:187
msgid "The phone number for the emergency contact"
msgstr "Het telefoonummer van de noodcontact"
#: models.py:198 templates/members/profile.html:46
#: models.py:199 templates/members/profile.html:46
msgid "Birthday"
msgstr "Verjaardag"
#: models.py:203
#: models.py:204
msgid "Display birthday"
msgstr "Laat verjaardag zien"
#: models.py:205
#: models.py:206
msgid ""
"Show your birthday to other members on your profile page and in the birthday "
"calendar"
......@@ -170,107 +170,107 @@ msgstr ""
"Toon je verjaardag aan andere leden op je profielpagina en in de "
"verjaardagskalender"
#: models.py:212 templates/members/profile.html:42
#: models.py:213 templates/members/profile.html:42
msgid "Website"
msgstr "Website"
#: models.py:213
#: models.py:214
msgid "Website to display on your profile page"
msgstr "Website om op je profiel te linken"
#: models.py:219
#: models.py:220
msgid "Profile text"
msgstr "Profieltekst"
#: models.py:220
#: models.py:221
msgid "Text to display on your profile"
msgstr "Tekst om te laten zien op je profielpagina"
#: models.py:227
#: models.py:228
msgid "Initials"
msgstr "Initialen"
#: models.py:234
#: models.py:235
msgid "Nickname"
msgstr "Bijnaam"
#: models.py:241
#: models.py:242
msgid "How to display name"
msgstr "Weergave naam"
#: models.py:242
#: models.py:243
msgid "Show full name"
msgstr "Volledige naam"
#: models.py:243
#: models.py:244
msgid "Show only nickname"
msgstr "Alleen initialen"
#: models.py:244
#: models.py:245
msgid "Show only first name"
msgstr "Alleen voornaam"
#: models.py:245
#: models.py:246
msgid "Show initials and last name"
msgstr "Alleen initialen en achternaam"
#: models.py:246
#: models.py:247
msgid "Show name like \"John 'nickname' Doe\""
msgstr "Laat zien als \"John 'bijnaam' Doe\""
#: models.py:247
#: models.py:248
msgid "Show nickname and last name"
msgstr "Laat bijnaam en achternaam zien"
#: models.py:252
#: models.py:253
msgid "Photo"
msgstr "Foto"
#: models.py:260
#: models.py:261
msgid "Which events can this member attend"
msgstr "Welke evenementen mag dit lid bijwonen"
#: models.py:261
#: models.py:262
msgid "All events"
msgstr "Alle evenementen"
#: models.py:262
#: models.py:263
msgid "User may not attend events"
msgstr "Gebruiker mag niet naar evenementen"
#: models.py:263
#: models.py:264
msgid "User may not attend drinks"
msgstr "Gebruiker mag niet naar borrels"
#: models.py:264
#: models.py:265
msgid "User may not attend anything"
msgstr "Gebruiker mag nergens heen"
#: models.py:276
#: models.py:277
msgid "Preferred language"
msgstr "Voorkeurstaal"
#: models.py:277
#: models.py:278
msgid "Preferred language for e.g. newsletters"
msgstr "Voorkeurstaal voor b.v.b. nieuwsbrieven"
#: models.py:284
#: models.py:285
msgid "Receive opt-in mailings"
msgstr "Ontvang opt-in mailings"
#: models.py:285
#: models.py:286
msgid "Receive mailings about vacancies and events from Thalia's sponsors."
msgstr "Ontvang mailings over vacatures en evenmenten van Thalia's sponsoren"
#: models.py:291
#: models.py:292
msgid "Receive newsletter"
msgstr "Ontvang nieuwsbrief"
#: models.py:292
#: models.py:293
msgid "Receive the Thalia Newsletter"
msgstr "Ontvang de Thalia nieuwsbrief"
#: models.py:299
#: models.py:300
msgid ""
"Yes, I want Thalia to take the membership fees from my bank account through "
"direct debit for each year."
......@@ -278,69 +278,69 @@ msgstr ""
"Ja, ik wil dat Thalia verschuldigde lidmaatschapsgelden elk jaar van mijn "
"bankrekening afschrijft."
#: models.py:302
#: models.py:303
msgid "No, I will pay the contribution myself"
msgstr "Nee, ik zal de contributie zelf betalen"
#: models.py:303
#: models.py:304
msgid "Direct debit"
msgstr "Automatische afschijving"
#: models.py:304
#: models.py:305
msgid "Each year, have Thalia take the membership fees from my bank account"
msgstr ""
"Laat Thalia elk jaar het lidmaatschapsgeld van mijn bankrekening afschrijven"
#: models.py:310
#: models.py:311
msgid "Bank account"
msgstr "Bankrekening"
#: models.py:311
#: models.py:312
msgid "Bank account for direct debit"
msgstr "Bankrekening voor automatische afschrijving"
#: models.py:338
#: models.py:339
msgid "Display name"
msgstr "Weergavenaam"
#: models.py:366
#: models.py:375
msgid "You need to enter a nickname to use it as display name"
msgstr ""
"Je moet een bijnaam invoeren voordat je deze kunt gebruiken als weergavenaam"
#: models.py:377
#: models.py:386
msgid "Member"
msgstr "Lid"
#: models.py:378
#: models.py:387
msgid "Supporter"
msgstr "Begunstiger"
#: models.py:379
#: models.py:388
msgid "Honorary Member"
msgstr "Erelid"
#: models.py:384
#: models.py:393
msgid "Membership type"
msgstr "Lidtype"
#: models.py:393
#: models.py:402
msgid "User"
msgstr "Gebruiker"
#: models.py:397
#: models.py:406
msgid "Membership since"
msgstr "Lid sinds"
#: models.py:398
#: models.py:407
msgid "The date the member started holding this membership."
msgstr "De datum waarop het lid dit lidmaatschap is begonnen."
#: models.py:403
#: models.py:412
msgid "Membership until"
msgstr "Lid tot"
#: models.py:404
#: models.py:413
msgid "The date the member stops holding this membership."
msgstr "De datum waarop het lid dit lidmaatschap beëindigd."
......@@ -443,49 +443,46 @@ msgstr ""
#: templates/members/index.html:14
msgid ""
"Ever wondered what the name of that person in the back row of the lecture "
"room is? Or maybe you're just looking for a group member's email address? "
"There is a high probability that this person is a member of Thalia, and thus "
"you can use this directory to find him or her."
"room is? There is a high probability that this person is a member of Thalia, "
"and thus you can use this directory to find him or her."
msgstr ""
"Wel eens op zoek naar de naam van die persoon die je altijd in de gangen "
"ziet lopen? Of alleen naar het e-mailadres van een klasgenoot? Of misschien "
"wil je wel het telefoonnummer van iemand weten die je echt dringend wil "
"spreken. Er bestaat een grote kans dat die persoon lid van Thalia is, en dus "
"is opgenomen in de onderstaande ledenlijst."
"ziet lopen? Er bestaat een grote kans dat die persoon lid van Thalia is, en "
"dus is opgenomen in de onderstaande ledenlijst."
#: templates/members/index.html:27
#: templates/members/index.html:25
msgid "Who are you looking for?"
msgstr "Wie zoek je?"
#: templates/members/index.html:28
#: templates/members/index.html:26
msgid "Search"
msgstr "Zoeken"
#: templates/members/index.html:36
#: templates/members/index.html:34
msgid "All members"
msgstr "Alle leden"
#: templates/members/index.html:40
#: templates/members/index.html:38
msgid "Older"
msgstr "Ouder"
#: templates/members/index.html:41
#: templates/members/index.html:39
msgid "Honorary Members"
msgstr "Ere-leden"
#: templates/members/index.html:42
#: templates/members/index.html:40
msgid "Former Members"
msgstr "Ex-leden"
#: templates/members/index.html:48
#: templates/members/index.html:46
msgid "No members found"
msgstr "Geen leden gevonden"
#: templates/members/index.html:68 templates/members/profile.html:37
#: templates/members/index.html:66 templates/members/profile.html:37
msgid "Cohort"
msgstr "Cohort"
#: templates/members/index.html:105
#: templates/members/index.html:103
msgid "Next"
msgstr "Volgende"
......
......@@ -12,9 +12,7 @@
<p class="text-center">
{% blocktrans trimmed %}
Ever wondered what the name of that person in the back row of the lecture room is? Or maybe you're
just looking for a group member's email address? There is a high probability that this person is a member of Thalia,
and thus you can use this directory to find him or her.
Ever wondered what the name of that person in the back row of the lecture room is? There is a high probability that this person is a member of Thalia, and thus you can use this directory to find him or her.
{% endblocktrans %}
</p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment