Commit 32382384 authored by Luuk Scholten's avatar Luuk Scholten
Browse files

Merge branch 'cherry-pick-a8252121' into 'release/1.9'

Merge branch 'update-book-list' into 'master'

See merge request !537
parents 921f9919 2b5512de
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-27 14:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-27 14:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-21 18:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-21 18:12+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -16,21 +16,21 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: admin.py:33
#: admin.py:34
msgid "Mark exams as accepted"
msgstr "Markeer tentamens als geaccepteerd"
#: admin.py:38
#: admin.py:39
msgid "Mark exams as rejected"
msgstr "Markeer tentamens als afgekeurd"
#: admin.py:51
#: admin.py:53
msgid "Mark summaries as accepted"
msgstr "Markeer samenvattingen als geaccepteerd"
#: admin.py:56
#: admin.py:58
msgid "Mark summaries as rejected"
msgstr "Markeer samenvattingen als afgekeurd"
......@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "Tentamen Insturen"
msgid "Exam submitted successfully."
msgstr "Tentamen succesvol ingestuurd."
#: templates/education/add_exam.html:38 templates/education/add_summary.html:38
#: templates/education/add_exam.html:34 templates/education/add_summary.html:34
msgid "submit"
msgstr "insturen"
......@@ -166,38 +166,114 @@ msgstr "Boekverkoop"
#: templates/education/books.html:10
#, python-format
msgid ""
"Thalia's book sale goes through bookstore Roelants. As a member of Thalia "
"you get 10%% discount on your order. So how does the ordering work? Simple: "
"visit the Roelants webstore using <a href=\"https://www.roelants.nl/"
"studenten/products/alle-producten/3543/p.product_price/asc.html?"
"r=sawqllhrjzy4dq3ui8pf\">this link</a>. Then choose the books you need and "
"use the code 'THALIAkorting' to activate the discount."
"As of this year, Thalia's book sale goes through Bol.com. As a member of "
"Thalia you get a 5%% discount on study books. Furthermore, every time you "
"use one of the links below to visit Bol.com, your browser will receive a "
"cookie for the next few days. Whenever you make a purchase during this "
"period, Thalia receives up to 8%% commission on the products you ordered."
msgstr ""
"De boekenverkoop van Thalia gaat via boekhandel Roelants. Via deze "
"boekhandel krijg je als Thaliaan 10%% korting op je bestelling. Hoe gaat dat "
"bestellen nou in zijn werk? Simpel: ga naar de Roelants webwinkel via <a "
"href=\"https://www.roelants.nl/studenten/products/alle-producten/3543/p."
"product_price/asc.html?r=sawqllhrjzy4dq3ui8pf\">deze link</a>. Vervolgens "
"kies je de boeken uit die jij voor je vakken nodig hebt. Als je klaar bent "
"gebruik je tijdens het afrekenen de code \"THALIAkorting\" om de korting op "
"je bestelling te krijgen."
#: templates/education/books.html:17
"Vanaf dit jaar gaat de boekverkoop van Thalia via Bol.com. Als lid van "
"Thalia krijg je 5%% korting op studieboeken. Daarnaast krijgt je browser de "
"eerstvolgende paar dagen een cookie als je Bol.com via een van de "
"onderstaande links bezoekt. Als je dan een een aankoop doet krijgt Thalia "
"tot 8%% commissie over de producten die je besteld hebt."
#: templates/education/books.html:16
msgid "How does it work?"
msgstr "Hoe werkt het?"
#: templates/education/books.html:18
msgid ""
"Below, you can find an overview for all courses that require a book in the "
"first semester. You can also choose to view all books for an entire period. "
"Upon selecting a course or period, you will be taken to Bol.com where you "
"can select which books you want to purchase, and finish your order as usual. "
"To use the discount, you can use the generator below. It will produce a code "
"you can enter during your checkout at Bol.com."
msgstr ""
"Hieronder vind je een overzicht van alle vakken waarbij een boek nodig is. "
"Ook kun je ervoor kiezen om alle boeken van een gehele periode te bekijken. "
"Als je een vak of periode kiest word je naar Bol.com genomen waar je een "
"selectie kan maken van de boeken die je wil hebben. Daarna kun je je "
"bestelling afmaken zoals elke andere bestelling. Om de korting te gebruiken "
"kun je onderstaande generator gebruiken. Daar komt een code uit die je bij "
"het afronden van je bestelling in kunt vullen."
#: templates/education/books.html:24
msgid ""
"It's also possible to order your books at the physical shops, but the "
"discount is only eligible when using the website. It is useful to order your "
"books at least two weeks before you need them, because they are not always "
"easy to get. In case books are missing from the catalog, or if you discover "
"any other problems with the books, send an email to <a href=\"mailto:"
"This generator creates a unique code for each user. If you use the generator "
"again after a few days, it will produce the same code. If you have already "
"used the code once and you want to generate a new one, you can remove your "
"cookies and you will be given a new code."
msgstr ""
"Deze generator creëert een unieke kortingscode voor elke gebruiker. Als je "
"hem opnieuw gebruikt na een paar dagen zal hij dezelfde code produceren. Als "
"je code al een keer hebt gebruikt en je wil een nieuwe genereren, kun je je "
"cookies verwijderen om een nieuwe code te krijgen."
#: templates/education/books.html:30
msgid ""
"This discount is also valid for books that are not included in the list "
"below. In case books are missing from the catalog, or if you discover any "
"other problems with the books, send an email to <a href=\"mailto:"
"onderwijs@thalia.nu\">onderwijs@thalia.nu</a>."
msgstr ""
"Het is ook mogelijk om bij de boekhandel op de campus of in de stad je "
"boeken te bestellen maar alleen bij webbestellingen heb je recht op de "
"lidmaatschaps-korting. Bij het bestellen van je boeken is het handig om "
"minstens 2 weken voor dat je de boeken nodig hebt je bestelling rond te "
"hebben, aangezien de boeken niet altijd even makkelijk te leveren zijn. "
"De korting is ook geldig voor boeken die niet in onderstaande lijst staan. "
"Mocht er een boek ontbreken of er een ander probleem met de boeken zijn, "
"stuur gerust een e-mail naar onderwijs@thalia.nu."
"stuur gerust een e-mail naar <a href=\"mailto:onderwijs@thalia.nu"
"\">onderwijs@thalia.nu</a>."
#: templates/education/books.html:39
msgid "first year bachelor courses"
msgstr "eerstejaars bachelorvakken"
#: templates/education/books.html:42 templates/education/books.html:75
#: templates/education/books.html:124 templates/education/books.html:143
msgid "first quarter"
msgstr "eerste kwartaal"
#: templates/education/books.html:46 templates/education/books.html:50
#: templates/education/books.html:60 templates/education/books.html:64
#: templates/education/books.html:79 templates/education/books.html:83
#: templates/education/books.html:87 templates/education/books.html:91
#: templates/education/books.html:95 templates/education/books.html:105
#: templates/education/books.html:109 templates/education/books.html:113
#: templates/education/books.html:128 templates/education/books.html:147
#: templates/education/books.html:151 templates/education/books.html:155
#: templates/education/books.html:159 templates/education/books.html:169
msgid "View and order"
msgstr "Bekijk en bestel"
#: templates/education/books.html:53 templates/education/books.html:98
#: templates/education/books.html:131 templates/education/books.html:162
msgid "View all books for the first quarter"
msgstr "Bekijk alle boeken voor het eerste kwartaal"
#: templates/education/books.html:56 templates/education/books.html:101
#: templates/education/books.html:134 templates/education/books.html:165
msgid "second quarter"
msgstr "tweede kwartaal"
#: templates/education/books.html:67 templates/education/books.html:116
#: templates/education/books.html:172
msgid "View all books for the second quarter"
msgstr "Bekijk alle boeken voor het tweede kwartaal"
#: templates/education/books.html:72
msgid "second year bachelor courses"
msgstr "tweedejaars bachelorvakken"
#: templates/education/books.html:121
msgid "third year bachelor courses"
msgstr "derdejaars bachelorvakken"
#: templates/education/books.html:135
msgid "No books found for second quarter"
msgstr "Geen boeken gevonden voor het tweede kwartaal"
#: templates/education/books.html:140
msgid "master courses"
msgstr "mastervakken"
#: templates/education/course.html:4 templates/education/course.html:5
msgid "Course"
......@@ -364,3 +440,20 @@ msgstr ""
#: views.py:30
msgid "Summary"
msgstr "Samenvatting"
#~ msgid ""
#~ "Thalia's book sale goes through bookstore Roelants. As a member of Thalia "
#~ "you get 10%% discount on your order. So how does the ordering work? "
#~ "Simple: visit the Roelants webstore using <a href=\"https://www.roelants."
#~ "nl/studenten/products/alle-producten/3543/p.product_price/asc.html?"
#~ "r=sawqllhrjzy4dq3ui8pf\">this link</a>. Then choose the books you need "
#~ "and use the code 'THALIAkorting' to activate the discount."
#~ msgstr ""
#~ "De boekenverkoop van Thalia gaat via boekhandel Roelants. Via deze "
#~ "boekhandel krijg je als Thaliaan 10%% korting op je bestelling. Hoe gaat "
#~ "dat bestellen nou in zijn werk? Simpel: ga naar de Roelants webwinkel via "
#~ "<a href=\"https://www.roelants.nl/studenten/products/alle-producten/3543/"
#~ "p.product_price/asc.html?r=sawqllhrjzy4dq3ui8pf\">deze link</a>. "
#~ "Vervolgens kies je de boeken uit die jij voor je vakken nodig hebt. Als "
#~ "je klaar bent gebruik je tijdens het afrekenen de code \"THALIAkorting\" "
#~ "om de korting op je bestelling te krijgen."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment