Commit 5247987e authored by Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg

Only show active committees in the frontend overview

parent 551fb87c
...@@ -7,165 +7,164 @@ msgid "" ...@@ -7,165 +7,164 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-26 20:26+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-12-05 16:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-11 14:29+0200\n" "PO-Revision-Date: 2016-12-05 16:31+0100\n"
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n" "Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n" "Language-Team: \n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.8\n" "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
#: activemembers/models.py:43 #: models.py:43
msgid "Committee name" msgid "Committee name"
msgstr "Commissienaam" msgstr "Commissienaam"
#: activemembers/models.py:49 #: models.py:49
msgid "Description" msgid "Description"
msgstr "Beschrijving" msgstr "Beschrijving"
#: activemembers/models.py:53 #: models.py:53
msgid "Image" msgid "Image"
msgstr "Afbeelding" msgstr "Afbeelding"
#: activemembers/models.py:66 #: models.py:66
msgid "permissions" msgid "permissions"
msgstr "permissies" msgstr "permissies"
#: activemembers/models.py:71 #: models.py:71
msgid "founded in" msgid "founded in"
msgstr "opgericht in" msgstr "opgericht in"
#: activemembers/models.py:77 #: models.py:77
msgid "existed until" msgid "existed until"
msgstr "bestond tot" msgstr "bestond tot"
#: activemembers/models.py:82 #: models.py:84
msgid "contact email address" msgid "contact email address"
msgstr "contact e-mailadres" msgstr "contact e-mailadres"
#: activemembers/models.py:85 #: models.py:87
msgid "Wiki namespace" msgid "Wiki namespace"
msgstr "" msgstr "Wiki namespace"
#: activemembers/models.py:97 #: models.py:99
msgid "committee" msgid "committee"
msgstr "commissie" msgstr "commissie"
#: activemembers/models.py:98 #: models.py:100 templates/activemembers/committee_index.html:6
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html:6
msgid "committees" msgid "committees"
msgstr "commissies" msgstr "commissies"
#: activemembers/models.py:110 #: models.py:112
msgid "Is this a board" msgid "Is this a board"
msgstr "Is dit een bestuur" msgstr "Is dit een bestuur"
#: activemembers/models.py:132 activemembers/models.py:247 #: models.py:137 models.py:252
msgid "Member" msgid "Member"
msgstr "Lid" msgstr "Lid"
#: activemembers/models.py:138 #: models.py:143
msgid "Committee" msgid "Committee"
msgstr "Commissie" msgstr "Commissie"
#: activemembers/models.py:142 #: models.py:147
msgid "Committee member since" msgid "Committee member since"
msgstr "Commissielid sinds" msgstr "Commissielid sinds"
#: activemembers/models.py:143 #: models.py:148
msgid "The date this member joined the committee in this role" msgid "The date this member joined the committee in this role"
msgstr "De datum waarop deze persoon lid werd deze commissie in deze rol" msgstr "De datum waarop deze persoon lid werd deze commissie in deze rol"
#: activemembers/models.py:148 #: models.py:153
msgid "Committee member until" msgid "Committee member until"
msgstr "Commissielid tot" msgstr "Commissielid tot"
#: activemembers/models.py:149 #: models.py:154
msgid "A member of this committee until this time (can't be in the future)." msgid "A member of this committee until this time (can't be in the future)."
msgstr "" msgstr ""
"De datum waarop deze persoon de commissie verliet (kan niet in de toekomst " "De datum waarop deze persoon de commissie verliet (kan niet in de toekomst "
"liggen)" "liggen)"
#: activemembers/models.py:156 #: models.py:161
msgid "Chair of the committee" msgid "Chair of the committee"
msgstr "Voorzitter van de commissie" msgstr "Voorzitter van de commissie"
#: activemembers/models.py:157 #: models.py:162
msgid "There can only be one chair at a time!" msgid "There can only be one chair at a time!"
msgstr "Er kan maar één voorzitter tegelijkertijd zijn!" msgstr "Er kan maar één voorzitter tegelijkertijd zijn!"
#: activemembers/models.py:163 #: models.py:168
msgid "role" msgid "role"
msgstr "rol" msgstr "rol"
#: activemembers/models.py:164 #: models.py:169
msgid "The role of this member" msgid "The role of this member"
msgstr "De rol van dit lid binnen de commissie" msgstr "De rol van dit lid binnen de commissie"
#: activemembers/models.py:179 #: models.py:184
msgid "Membership expiration date can't be in the future: '{}'" msgid "Membership expiration date can't be in the future: '{}'"
msgstr "Een lidmaatschap kan niet verlopen in de toekomst: ‘{]’" msgstr "Een lidmaatschap kan niet verlopen in de toekomst: ‘{]’"
#: activemembers/models.py:185 #: models.py:190
msgid "End date can't be before start date" msgid "End date can't be before start date"
msgstr "De einddatum kan niet voor de startdatum liggen" msgstr "De einddatum kan niet voor de startdatum liggen"
#: activemembers/models.py:199 #: models.py:204
msgid "This committee already has a chair" msgid "This committee already has a chair"
msgstr "Deze commissie heeft al een voorzitter" msgstr "Deze commissie heeft al een voorzitter"
#: activemembers/models.py:216 #: models.py:221
msgid "This member is already in the committee" msgid "This member is already in the committee"
msgstr "Deze persoon is al lid van deze commissie" msgstr "Deze persoon is al lid van deze commissie"
#: activemembers/models.py:219 #: models.py:224
msgid "This member is already in the committee for this period" msgid "This member is already in the committee for this period"
msgstr "Deze persoon is al lid van deze commissie in de aangegeven periode" msgstr "Deze persoon is al lid van deze commissie in de aangegeven periode"
#: activemembers/models.py:239 #: models.py:244
msgid "committee membership" msgid "committee membership"
msgstr "commissielidmaatschap" msgstr "commissielidmaatschap"
#: activemembers/models.py:240 #: models.py:245
msgid "committee memberships" msgid "committee memberships"
msgstr "commissielidmaatschappen" msgstr "commissielidmaatschappen"
#: activemembers/models.py:252 #: models.py:257
#, fuzzy, python-brace-format #, fuzzy, python-brace-format
#| msgid "Mentor introduction {year}" #| msgid "Mentor introduction {year}"
msgid "{name} mentor in {year}" msgid "{name} mentor in {year}"
msgstr "Mentor introductie {year}" msgstr "Mentor introductie {year}"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html:4 #: templates/activemembers/board_detail.html:4
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html:8 #: templates/activemembers/board_detail.html:8
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html:32 #: templates/activemembers/board_index.html:32
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html:37 #: templates/activemembers/board_index.html:37
msgid "Board" msgid "Board"
msgstr "Besturen" msgstr "Besturen"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html:4 #: templates/activemembers/board_detail.html:4
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html:3 #: templates/activemembers/board_index.html:3
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html:6 #: templates/activemembers/board_index.html:6
msgid "Boards" msgid "Boards"
msgstr "Besturen" msgstr "Besturen"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html:26 #: templates/activemembers/board_detail.html:26
msgid "Board members" msgid "Board members"
msgstr "Bestuursleden" msgstr "Bestuursleden"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html:42 #: templates/activemembers/board_detail.html:42
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html:44 #: templates/activemembers/committee_detail.html:44
msgid "Chair" msgid "Chair"
msgstr "Voorzitter" msgstr "Voorzitter"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html:59 #: templates/activemembers/board_detail.html:59
msgid "This board doesn't have any members?" msgid "This board doesn't have any members?"
msgstr "Dit bestuur heeft geen leden?" msgstr "Dit bestuur heeft geen leden?"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html:9 #: templates/activemembers/board_index.html:9
msgid "" msgid ""
"Thalia's board makes sure all operations during the academic year are taken " "Thalia's board makes sure all operations during the academic year are taken "
"care of, in front or behind the scenes. If you have any questions then you " "care of, in front or behind the scenes. If you have any questions then you "
...@@ -178,41 +177,41 @@ msgstr "" ...@@ -178,41 +177,41 @@ msgstr ""
"schermen. Bij vragen en opmerkingen kun je ze altijd persoonlijk aanspreken " "schermen. Bij vragen en opmerkingen kun je ze altijd persoonlijk aanspreken "
"of <a href=\"mailto:info@thalia.nu\">mailen</a>." "of <a href=\"mailto:info@thalia.nu\">mailen</a>."
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html:24 #: templates/activemembers/board_index.html:24
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html:18 #: templates/activemembers/committee_detail.html:18
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html:20 #: templates/activemembers/committee_detail.html:20
#, python-format #, python-format
msgid "Photo of %(name)s" msgid "Photo of %(name)s"
msgstr "Foto van %(name)s" msgstr "Foto van %(name)s"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html:44 #: templates/activemembers/board_index.html:44
msgid "There are no boards!" msgid "There are no boards!"
msgstr "Er zijn geen besturen!" msgstr "Er zijn geen besturen!"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html:3 #: templates/activemembers/committee_detail.html:3
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html:3 #: templates/activemembers/committee_index.html:3
msgid "Committees" msgid "Committees"
msgstr "Commissies" msgstr "Commissies"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html:24 #: templates/activemembers/committee_detail.html:24
#, python-format #, python-format
msgid "About the %(name)s" msgid "About the %(name)s"
msgstr "Over de %(name)s" msgstr "Over de %(name)s"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html:28 #: templates/activemembers/committee_detail.html:28
msgid "Committee members" msgid "Committee members"
msgstr "Commissieleden" msgstr "Commissieleden"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html:51 #: templates/activemembers/committee_detail.html:51
#, python-format #, python-format
msgid "Committee member since: %(since)s" msgid "Committee member since: %(since)s"
msgstr "Commissielid sinds: %(since)s" msgstr "Commissielid sinds: %(since)s"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html:61 #: templates/activemembers/committee_detail.html:61
msgid "This committee doesn't have any members?" msgid "This committee doesn't have any members?"
msgstr "Deze commissie heeft geen leden?" msgstr "Deze commissie heeft geen leden?"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html:39 #: templates/activemembers/committee_index.html:39
msgid "There are no committees!" msgid "There are no committees!"
msgstr "Er zijn geen commissies!" msgstr "Er zijn geen commissies!"
......
# -*- coding: utf-8 -*-
# Generated by Django 1.10.3 on 2016-12-05 15:36
from __future__ import unicode_literals
from django.db import migrations, models
class Migration(migrations.Migration):
dependencies = [
('activemembers', '0013_auto_20161123_2222'),
]
operations = [
migrations.AddField(
model_name='committee',
name='active',
field=models.BooleanField(default=False),
),
]
...@@ -27,7 +27,7 @@ class ActiveCommitteeManager(models.Manager): ...@@ -27,7 +27,7 @@ class ActiveCommitteeManager(models.Manager):
def get_queryset(self): def get_queryset(self):
return (super().get_queryset() return (super().get_queryset()
.exclude(board__is_board=True) .exclude(board__is_board=True)
.exclude(until__lt=timezone.now().date())) .exclude(active=False))
class Committee(models.Model, metaclass=ModelTranslateMeta): class Committee(models.Model, metaclass=ModelTranslateMeta):
...@@ -79,6 +79,8 @@ class Committee(models.Model, metaclass=ModelTranslateMeta): ...@@ -79,6 +79,8 @@ class Committee(models.Model, metaclass=ModelTranslateMeta):
blank=True, blank=True,
) )
active = models.BooleanField(default=False)
contact_email = models.EmailField(_('contact email address')) contact_email = models.EmailField(_('contact email address'))
wiki_namespace = models.CharField( wiki_namespace = models.CharField(
......
from django.shortcuts import get_object_or_404, render from django.shortcuts import get_object_or_404, render
from utils.translation import localize_attr_name
from utils.translation import localize_attr_name
from .models import Board, Committee, CommitteeMembership from .models import Board, Committee, CommitteeMembership
def committee_index(request): def committee_index(request):
"""Overview of committees""" """Overview of committees"""
committees = Committee.objects.all().order_by(localize_attr_name('name'))
committees = Committee.active_committees.all().order_by(
localize_attr_name('name'))
return render(request, 'activemembers/committee_index.html', return render(request, 'activemembers/committee_index.html',
{'committees': committees}) {'committees': committees})
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment