Verified Commit 52978a47 authored by Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg
Browse files

Add optins to members registration form

parent 786d5596
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-09 20:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-09 20:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-09 11:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-09 11:35+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -18,157 +18,157 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
#: admin.py:30 admin.py:132
#: admin.py:34 admin.py:148
msgid "Application information"
msgstr "Registratieinformatie"
#: admin.py:39
#: admin.py:43
msgid "Personal information"
msgstr "Persoonlijke informatie"
#: admin.py:46
#: admin.py:50
msgid "Address"
msgstr "Adres"
#: admin.py:52
#: admin.py:56
msgid "University information"
msgstr "Unversiteitsinformatie"
#: admin.py:94 tests/test_admin.py:220
#: admin.py:106 tests/test_admin.py:222
msgid "Processed"
msgstr "Verwerkt"
#: admin.py:95 tests/test_admin.py:212
#: admin.py:107 tests/test_admin.py:214
msgid "Unprocessed"
msgstr "Onverwerkt"
#: admin.py:106 tests/test_admin.py:138 tests/test_admin.py:273
#: admin.py:119 tests/test_admin.py:138 tests/test_admin.py:275
#, python-format
msgid "Successfully rejected %(count)d %(items)s."
msgstr "%(count)d %(items)s succesvol afgekeurd."
#: admin.py:107
#: admin.py:120
msgid "The selected registration(s) could not be rejected."
msgstr "De geselecteerde registratie(s) konden niet worden afgekeurd."
#: admin.py:109
#: admin.py:122
msgid "Reject selected registrations"
msgstr "Keur geselecteerde registraties af"
#: admin.py:116 tests/test_admin.py:115 tests/test_admin.py:250
#: admin.py:130 tests/test_admin.py:115 tests/test_admin.py:252
#, python-format
msgid "Successfully accepted %(count)d %(items)s."
msgstr "%(count)d %(items)s succesvol goedgekeurd."
#: admin.py:117
#: admin.py:131
msgid "The selected registration(s) could not be accepted."
msgstr "De geselecteerde registratie(s) konden niet worden goedgekeurd."
#: admin.py:119
#: admin.py:133
msgid "Accept selected registrations"
msgstr "Keur geselecteerde registraties goed"
#: apps.py:7
#: apps.py:9
msgid "Registrations"
msgstr "Registraties"
#: emails.py:16 tests/test_emails.py:37
#: emails.py:21 tests/test_emails.py:37
msgid "Confirm email address"
msgstr "Bevestig e-mailadres"
#: emails.py:33 tests/test_emails.py:68
#: emails.py:43 tests/test_emails.py:68
msgid "Registration accepted"
msgstr "Registratie goedgekeurd"
#: emails.py:46 emails.py:87 tests/test_emails.py:91 tests/test_emails.py:179
#: emails.py:60 emails.py:114 tests/test_emails.py:91 tests/test_emails.py:179
msgid "Registration rejected"
msgstr "Registratie afgekeurd"
#: emails.py:74 tests/test_emails.py:150
#: emails.py:97 tests/test_emails.py:150
msgid "Renewal accepted"
msgstr "Verlenging goedgekeurd"
#: emails.py:99 tests/test_emails.py:207
#: emails.py:130 tests/test_emails.py:207
msgid "Renewal successful"
msgstr "Verlenging afgekeurd"
#: forms.py:13 models.py:139
#: forms.py:15 models.py:142
msgid "birthday"
msgstr "verjaardag"
#: forms.py:18
#: forms.py:20
msgid "I accept the privacy policy"
msgstr "Ik accepteer het privacybeleid"
#: models.py:18
#: models.py:20
msgid "created at"
msgstr "aangemaakt op"
#: models.py:19
#: models.py:21
msgid "updated at"
msgstr "bijgewerkt op"
#: models.py:28
#: models.py:30
msgid "Awaiting email confirmation"
msgstr "In afwachting van e-mail confirmatie"
#: models.py:29
#: models.py:31
msgid "Ready for review"
msgstr "Klaar voor beoordeling"
#: models.py:30
#: models.py:32
msgid "Rejected"
msgstr "Afgekeurd"
#: models.py:31
#: models.py:33
msgid "Accepted"
msgstr "Goedgekeurd"
#: models.py:32
#: models.py:34
msgid "Completed"
msgstr "Voltooid"
#: models.py:36
#: models.py:38
msgid "status"
msgstr "status"
#: models.py:46
#: models.py:48
msgid "One year"
msgstr "Één jaar"
#: models.py:47
#: models.py:49
msgid "Until graduation"
msgstr "Tot afstuderen"
#: models.py:51
#: models.py:53
msgid "membership length"
msgstr "lengte lidmaatschap"
#: models.py:60 templates/registrations/renewal.html:30
#: models.py:62 templates/registrations/renewal.html:30
msgid "membership type"
msgstr "soort lidmaatschap"
#: models.py:67
#: models.py:69
msgid "remarks"
msgstr "opmerkingen"
#: models.py:107
#: models.py:109
msgid "entry"
msgstr "invoer"
#: models.py:108
#: models.py:110
msgid "entries"
msgstr "invoeren"
#: models.py:110
#: models.py:112
msgid "Review registration and renewal entries"
msgstr "Beoordeel registraties en verlengingen"
#: models.py:118
#: models.py:121
msgid "Username"
msgstr "Gebruikersnaam"
#: models.py:122
#: models.py:125
msgid ""
"Enter value to override the auto-generated username (e.g. if it is not "
"unique)"
......@@ -176,67 +176,75 @@ msgstr ""
"Voer waarde in om de automatisch gegenereerde gebruikersnaam te "
"overschrijven (bijv. als deze niet uniek is)"
#: models.py:127
#: models.py:130
msgid "First name"
msgstr "Voornaam"
#: models.py:133
#: models.py:136
msgid "Last name"
msgstr "Achternaam"
#: models.py:144
#: models.py:147
msgid "language"
msgstr "taal"
#: models.py:153
#: models.py:156
msgid "Email address"
msgstr "E-mailadres"
#: models.py:159
#: models.py:162
msgid "phone number"
msgstr "telefoonnummer"
#: models.py:162
#: models.py:165
msgid "please enter a valid phone number"
msgstr "voer alstublieft een geldig telefoonnummer in"
#: models.py:170
#: models.py:173
msgid "student number"
msgstr "studentnummer"
#: models.py:174
#: models.py:177
msgid "enter a valid student- or e/z/u-number."
msgstr "voer een geldig student- of e/z/u-nummer in."
#: models.py:182
#: models.py:185
msgid "study programme"
msgstr "studie"
#: models.py:188
#: models.py:191
msgid "starting year"
msgstr "startjaar"
#: models.py:199
#: models.py:202
msgid "include the house number"
msgstr "inclusief huisnummer"
#: models.py:201
#: models.py:204
msgid "street and house number"
msgstr "straat en huisnummer"
#: models.py:207
#: models.py:210
msgid "second address line"
msgstr "tweede adresregel"
#: models.py:214
#: models.py:217
msgid "postal code"
msgstr "postcode"
#: models.py:220
#: models.py:223
msgid "city"
msgstr "stad"
#: models.py:234
#: models.py:230
msgid "mailinglist opt-in"
msgstr "Mailinglijst opt-in"
#: models.py:235
msgid "birthday calendar opt-in"
msgstr "Verjaardagskalender opt-in"
#: models.py:249
msgid ""
"A user with that email address already exists. Login using the existing "
"account and renew the membership by visiting the account settings."
......@@ -244,7 +252,7 @@ msgstr ""
"Er bestaat al een gebruiker met dit e-mailadres. Login met het bestaande "
"account en vernieuw het lidmaatschap in de accountinstellingen."
#: models.py:246
#: models.py:261
msgid ""
"A user with that student number already exists. Login using the existing "
"account and renew the membership by visiting the account settings."
......@@ -252,51 +260,51 @@ msgstr ""
"Er bestaat al een gebruiker met dit studentnummer. Login met het bestaande "
"account en vernieuw het lidmaatschap in de accountinstellingen."
#: models.py:253
#: models.py:268
msgid "A user with that username already exists."
msgstr "Er bestaat al een gebruiker met deze gebruikersnaam."
#: models.py:258 models.py:263
#: models.py:273 models.py:278
msgid "This field is required."
msgstr "Dit veld is verplicht."
#: models.py:278
#: models.py:293
msgid "registation"
msgstr "registratie"
#: models.py:279
#: models.py:294
msgid "registrations"
msgstr "registraties"
#: models.py:286
#: models.py:302
msgid "member"
msgstr "lid"
#: models.py:303 tests/test_models.py:209
#: models.py:319 tests/test_models.py:209
msgid "You already have a renewal request queued for review."
msgstr "Je hebt al een aanvraag tot verlenging openstaan."
#: models.py:311 models.py:312
#: models.py:327 models.py:328
msgid "You currently have an active membership."
msgstr "Je hebt op dit moment een actief lidmaatschap."
#: models.py:325
#: models.py:341
msgid "You cannot renew your membership at this moment."
msgstr "Je kunt je lidmaatschap op dit moment niet verlengen."
#: models.py:331
#: models.py:347
msgid ""
"Supporters cannot have a membership that lasts their entire study duration."
msgstr "Begunstigers kunnen geen lidmaatschap hebben dat loopt tot afstuderen."
#: models.py:344 templates/registrations/renewal.html:4
#: models.py:360 templates/registrations/renewal.html:4
#: templates/registrations/renewal.html:7
#: templates/registrations/renewal_success.html:4
#: templates/registrations/renewal_success.html:7
msgid "renewal"
msgstr "verlenging"
#: models.py:345
#: models.py:361
msgid "renewals"
msgstr "verlenging"
......@@ -712,7 +720,19 @@ msgstr ""
"en vernieuw je lidmaatschap in de accountinstellingen. Je kunt je niet "
"opnieuw registreren via dit formulier."
#: templates/registrations/register_member.html:67
#: templates/registrations/register_member.html:51
msgid "Display birthday in calendar"
msgstr "Toon verjaardag in de kalender"
#: templates/registrations/register_member.html:60
msgid ""
"Receive emails about (amongst others) job opportunities and in-house days "
"from sponsors of Thalia."
msgstr ""
"Ik wil e-mails ontvangen over (onder andere) baankansen en in-house dagen "
"van sponsoren van Thalia."
#: templates/registrations/register_member.html:85
#, python-format
msgid ""
"I accept the <a target=\"_blank\" href=\"%(privacy_policy_url)s\">privacy "
......@@ -721,7 +741,7 @@ msgstr ""
"Ik ga akkoord met het <a target=\"_blank\" href=\"%(privacy_policy_url)s"
"\">privacybeleid</a>"
#: templates/registrations/register_member.html:73
#: templates/registrations/register_member.html:91
#: templates/registrations/renewal.html:78
msgid "send"
msgstr "verstuur"
......@@ -849,31 +869,31 @@ msgstr ""
" We beoordelen je verzoek zo snel mogelijk.\n"
" "
#: tests/test_views.py:142 views.py:55
#: tests/test_views.py:142 views.py:60
#, python-format
msgid "Successfully accepted %s."
msgstr "%s succesvol goedgekeurd."
#: tests/test_views.py:149 views.py:58
#: tests/test_views.py:149 views.py:63
#, python-format
msgid "Could not accept %s."
msgstr "%s kon niet worden goedgekeurd."
#: tests/test_views.py:157 views.py:51
#: tests/test_views.py:157 views.py:56
#, python-format
msgid "Could not accept %s. Username is not unique."
msgstr "%s kon niet worden goedgekeurd. De gebruikersnaam is niet uniek."
#: tests/test_views.py:193 views.py:62
#: tests/test_views.py:193 views.py:67
#, python-format
msgid "Successfully rejected %s."
msgstr "%s succesvol afgekeurd."
#: tests/test_views.py:200 views.py:65
#: tests/test_views.py:200 views.py:70
#, python-format
msgid "Could not reject %s."
msgstr "%s kon niet worden afgekeurd."
#: tests/test_views.py:409
#: tests/test_views.py:413
msgid "Member"
msgstr "Lid"
# Generated by Django 2.0.2 on 2018-07-04 21:38
from django.db import migrations, models
class Migration(migrations.Migration):
dependencies = [
('registrations', '0008_auto_20180704_2309'),
]
operations = [
migrations.AddField(
model_name='registration',
name='optin_birthday',
field=models.BooleanField(default=False, verbose_name='birthday calendar opt-in'),
),
migrations.AddField(
model_name='registration',
name='optin_mailinglist',
field=models.BooleanField(default=False, verbose_name='mailinglist opt-in'),
),
]
......@@ -225,6 +225,18 @@ class Registration(Entry):
blank=False,
)
# ---- Opt-ins -----
optin_mailinglist = models.BooleanField(
verbose_name=_('mailinglist opt-in'),
default=False
)
optin_birthday = models.BooleanField(
verbose_name=_('birthday calendar opt-in'),
default=False
)
def get_full_name(self):
full_name = '{} {}'.format(self.first_name, self.last_name)
return full_name.strip()
......
......@@ -223,7 +223,9 @@ def _create_member_from_registration(registration):
address_city=registration.address_city,
phone_number=registration.phone_number,
birthday=registration.birthday,
language=registration.language
language=registration.language,
show_birthday=registration.optin_birthday,
receive_optin=registration.optin_mailinglist
)
# Send welcome message to new member
......
<div class="control-group row {% if field.errors %}error{% endif %}">
<label class="control-label" for="id_{{ field.name }}">{{ field.label }}:</label>
<label class="control-label" for="id_{{ field.name }}">{{ field.label|capfirst }}:</label>
<div class="controls">
{{ field }}
......
......@@ -34,13 +34,33 @@
<form method="post" enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal span8 offset2">
{% csrf_token %}
<fieldset>
{% form_field form 'length' %}
</fieldset>
<fieldset>
{% form_field form 'first_name' %}
{% form_field form 'last_name' %}
<span class="birthday-field">
{% form_field form 'birthday' %}
</span>
<div class="control-group row">
<div class="controls">
<label class="checkbox">
<input type="checkbox" name="optin_birthday" required id="id_optin_birthday">
{% trans "Display birthday in calendar" %}.
</label>
</div>
</div>
{% form_field form 'email' %}
<div class="control-group row">
<div class="controls">
<label class="checkbox">
<input type="checkbox" name="optin_mailinglist" required id="id_optin_mailinglist">
{% trans "Receive emails about (amongst others) job opportunities and in-house days from sponsors of Thalia." %}.
</label>
</div>
</div>
{% form_field form 'phone_number' %}
</fieldset>
......@@ -58,8 +78,6 @@
</fieldset>
<fieldset>
{% form_field form 'length' %}
<div class="control-group row">
<div class="controls">
<label class="checkbox">
......
......@@ -164,7 +164,8 @@ class RegistrationAdminTest(TestCase):
'programme', 'starting_year',
'address_street', 'address_street2',
'address_postal_code', 'address_city',
'payment', 'membership'])
'payment', 'membership',
'optin_mailinglist', 'optin_birthday'])
fields = self.admin.get_readonly_fields(request, Registration(
status=Entry.STATUS_ACCEPTED
......@@ -178,7 +179,8 @@ class RegistrationAdminTest(TestCase):
'programme', 'starting_year',
'address_street', 'address_street2',
'address_postal_code', 'address_city',
'payment', 'membership'])
'payment', 'membership',
'optin_mailinglist', 'optin_birthday'])
def test_get_actions(self):
actions = self.admin.get_actions(_get_mock_request([]))
......
......@@ -397,7 +397,6 @@ class RenewalFormViewTest(TestCase):
type=Membership.MEMBER
)
self.view.request = MagicMock()
self.view.request.member.latest_membership = membership
context = self.view.get_context_data(form=MagicMock())
self.assertEqual(len(context), 7)
......@@ -405,14 +404,22 @@ class RenewalFormViewTest(TestCase):
settings.MEMBERSHIP_PRICES[Entry.MEMBERSHIP_YEAR], 2))
self.assertEqual(context['study_fees'], floatformat(
settings.MEMBERSHIP_PRICES[Entry.MEMBERSHIP_STUDY], 2))
self.assertEqual(context['membership'], membership)
self.assertEqual(context['membership_type'], _('Member'))
self.assertEqual(context['privacy_policy_url'],
reverse('privacy-policy'))
self.view.request.member.latest_membership = None
context = self.view.get_context_data(form=MagicMock())
self.assertFalse('membership_type' in context)
with self.subTest("With latest membership"):
self.view.request.member.latest_membership = membership
context = self.view.get_context_data(form=MagicMock())
self.assertEqual(context['membership'], membership)
self.assertEqual(context['membership_type'], _('Member'))
self.assertEqual(context['privacy_policy_url'],
reverse('privacy-policy'))
with self.subTest('Without latest membership'):
self.view.request.member.latest_membership = None
context = self.view.get_context_data(form=MagicMock())
self.assertEqual(context['membership'], None)
self.assertFalse('membership_type' in context)
def test_get_form(self):
self.view.request = _get_mock_request()
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment