Commit 5427cae9 authored by Gijs Hendriksen's avatar Gijs Hendriksen
Browse files

Add a reminder that people can upgrade to a study membership in the expiration email

parent 24780481
......@@ -5,6 +5,7 @@ from django.template import loader
from django.utils import translation
from django.utils.datetime_safe import datetime
from django.utils.translation import ugettext as _
from django.template.defaultfilters import floatformat
from members.models import Member
from thaliawebsite.settings import settings
......@@ -89,7 +90,10 @@ def send_expiration_announcement(dry_run=False):
with translation.override(member.language):
email_body = loader.render_to_string(
'members/email/expiration_announcement.txt',
{'name': member.get_full_name()})
{'name': member.get_full_name(),
'membership_price': floatformat(
settings.MEMBERSHIP_PRICES['year'], 2
)})
mail.EmailMessage(
_('Membership expiration announcement'),
email_body,
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-12 14:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-12 13:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-29 16:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-29 16:26+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: admin.py:39
msgid "membership type"
......@@ -54,11 +54,11 @@ msgstr "Adres"
msgid "Address line 2"
msgstr "Tweede adresregel"
#: admin.py:113 models.py:199
#: admin.py:113 models.py:217
msgid "Postal code"
msgstr "Postcode"
#: admin.py:113 models.py:205
#: admin.py:113 models.py:223
msgid "City"
msgstr "Woonplaats"
......@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr "Woonplaats"
msgid "Download address label for selected users"
msgstr "Download adreslabels voor geselecteerde gebruikers"
#: admin.py:131 models.py:162
#: admin.py:131 models.py:180
msgid "Student number"
msgstr "Studentnummer"
......@@ -122,83 +122,83 @@ msgstr "Deze e-mail zal het gegenereerde wachtwoord bevatten"
msgid "Email address"
msgstr "E-mailadres"
#: models.py:107
#: models.py:125
msgid "Is this user currently active"
msgstr "Is deze user op dit moment actief"
#: models.py:141
#: models.py:159
msgid "Computing Science"
msgstr "Informatica"
#: models.py:142
#: models.py:160
msgid "Information Sciences"
msgstr "Informatiekunde"
#: models.py:156 templates/members/profile.html:44
#: models.py:174 templates/members/profile.html:44
msgid "Study programme"
msgstr "Studie"
#: models.py:166
#: models.py:184
msgid "Enter a valid student- or e/z/u-number."
msgstr "Voer een geldig student- of e/z/u-nummer in."
#: models.py:172
#: models.py:190
msgid "Starting year"
msgstr "Startjaar"
#: models.py:173
#: models.py:191
msgid "The year this member started studying."
msgstr "Het jaar waarop dit lid begon met studeren."
#: models.py:184
#: models.py:202
msgid "Include the house number"
msgstr "Inclusief huisnummer"
#: models.py:186
#: models.py:204
msgid "Street and house number"
msgstr "Straat en huisnummer"
#: models.py:192
#: models.py:210
msgid "Second address line"
msgstr "Tweede adresregel"
#: models.py:211
#: models.py:229
msgid "Phone number"
msgstr "Telefoonnummer"
#: models.py:212
#: models.py:230
msgid "Enter a phone number so Thalia may reach you"
msgstr "Voer een telefoonnummer in zodat Thalia je kan bereiken"
#: models.py:215 models.py:237
#: models.py:233 models.py:255
msgid "Please enter a valid phone number"
msgstr "Voer svp een geldig telefoonnummer in"
#: models.py:225
#: models.py:243
msgid "Emergency contact name"
msgstr "Contact voor noodgevallen"
#: models.py:226
#: models.py:244
msgid "Who should we contact in case of emergencies"
msgstr "Wie Thalia moet bereiken in bij noodgevallen"
#: models.py:233
#: models.py:251
msgid "Emergency contact phone number"
msgstr "Telefoonnummer noodcontact"
#: models.py:234
#: models.py:252
msgid "The phone number for the emergency contact"
msgstr "Het telefoonummer van de noodcontact"
#: models.py:246 templates/members/profile.html:52
#: models.py:264 templates/members/profile.html:52
msgid "Birthday"
msgstr "Verjaardag"
#: models.py:251
#: models.py:269
msgid "Display birthday"
msgstr "Laat verjaardag zien"
#: models.py:253
#: models.py:271
msgid ""
"Show your birthday to other members on your profile page and in the birthday "
"calendar"
......@@ -206,107 +206,107 @@ msgstr ""
"Toon je verjaardag aan andere leden op je profielpagina en in de "
"verjaardagskalender"
#: models.py:260 templates/members/profile.html:48
#: models.py:278 templates/members/profile.html:48
msgid "Website"
msgstr "Website"
#: models.py:261
#: models.py:279
msgid "Website to display on your profile page"
msgstr "Website om op je profiel te linken"
#: models.py:267
#: models.py:285
msgid "Profile text"
msgstr "Profieltekst"
#: models.py:268
#: models.py:286
msgid "Text to display on your profile"
msgstr "Tekst om te laten zien op je profielpagina"
#: models.py:275
#: models.py:294
msgid "Initials"
msgstr "Initialen"
#: models.py:282
#: models.py:301
msgid "Nickname"
msgstr "Bijnaam"
#: models.py:289
#: models.py:308
msgid "How to display name"
msgstr "Weergave naam"
#: models.py:290
#: models.py:309
msgid "Show full name"
msgstr "Volledige naam"
#: models.py:291
#: models.py:310
msgid "Show only nickname"
msgstr "Alleen initialen"
#: models.py:292
#: models.py:311
msgid "Show only first name"
msgstr "Alleen voornaam"
#: models.py:293
#: models.py:312
msgid "Show initials and last name"
msgstr "Alleen initialen en achternaam"
#: models.py:294
#: models.py:313
msgid "Show name like \"John 'nickname' Doe\""
msgstr "Laat zien als \"John 'bijnaam' Doe\""
#: models.py:295
#: models.py:314
msgid "Show nickname and last name"
msgstr "Laat bijnaam en achternaam zien"
#: models.py:300
#: models.py:319
msgid "Photo"
msgstr "Foto"
#: models.py:308
#: models.py:327
msgid "Which events can this member attend"
msgstr "Welke evenementen mag dit lid bijwonen"
#: models.py:309
#: models.py:328
msgid "All events"
msgstr "Alle evenementen"
#: models.py:310
#: models.py:329
msgid "User may not attend events"
msgstr "Gebruiker mag niet naar evenementen"
#: models.py:311
#: models.py:330
msgid "User may not attend drinks"
msgstr "Gebruiker mag niet naar borrels"
#: models.py:312
#: models.py:331
msgid "User may not attend anything"
msgstr "Gebruiker mag nergens heen"
#: models.py:319
#: models.py:338
msgid "Preferred language"
msgstr "Voorkeurstaal"
#: models.py:320
#: models.py:339
msgid "Preferred language for e.g. newsletters"
msgstr "Voorkeurstaal voor b.v.b. nieuwsbrieven"
#: models.py:327
#: models.py:346
msgid "Receive opt-in mailings"
msgstr "Ontvang opt-in mailings"
#: models.py:328
#: models.py:347
msgid "Receive mailings about vacancies and events from Thalia's sponsors."
msgstr "Ontvang mailings over vacatures en evenementen van Thalia's sponsoren."
#: models.py:334
#: models.py:353
msgid "Receive newsletter"
msgstr "Ontvang nieuwsbrief"
#: models.py:335
#: models.py:354
msgid "Receive the Thalia Newsletter"
msgstr "Ontvang de Thalia nieuwsbrief"
#: models.py:342
#: models.py:361
msgid ""
"Yes, I want Thalia to take the membership fees from my bank account through "
"direct debit for each year."
......@@ -314,81 +314,81 @@ msgstr ""
"Ja, ik wil dat Thalia verschuldigde lidmaatschapsgelden elk jaar van mijn "
"bankrekening afschrijft."
#: models.py:345
#: models.py:364
msgid "No, I will pay the contribution myself"
msgstr "Nee, ik zal de contributie zelf betalen"
#: models.py:346
#: models.py:365
msgid "Direct debit"
msgstr "Automatische afschijving"
#: models.py:347
#: models.py:366
msgid "Each year, have Thalia take the membership fees from my bank account"
msgstr ""
"Laat Thalia elk jaar het lidmaatschapsgeld van mijn bankrekening afschrijven"
#: models.py:353
#: models.py:372
msgid "Bank account"
msgstr "Bankrekening"
#: models.py:354
#: models.py:373
msgid "Bank account for direct debit"
msgstr "Bankrekening voor automatische afschrijving"
#: models.py:378
#: models.py:397
msgid "Display name"
msgstr "Weergavenaam"
#: models.py:407
#: models.py:426
msgid "You need to enter a nickname to use it as display name"
msgstr ""
"Je moet een bijnaam invoeren voordat je deze kunt gebruiken als weergavenaam"
#: models.py:412
#: models.py:431
msgid "A birthday cannot be in the future."
msgstr "Een verjaardag kan niet in de toekomst liggen."
#: models.py:451
#: models.py:481
msgid "Member"
msgstr "Lid"
#: models.py:452
#: models.py:482
msgid "Supporter"
msgstr "Begunstiger"
#: models.py:453
#: models.py:483
msgid "Honorary Member"
msgstr "Erelid"
#: models.py:458 templates/members/profile.html:37
#: models.py:488 templates/members/profile.html:37
msgid "Membership type"
msgstr "Lidtype"
#: models.py:464
#: models.py:494
msgid "User"
msgstr "Gebruiker"
#: models.py:468
#: models.py:498
msgid "Membership since"
msgstr "Lid sinds"
#: models.py:469
#: models.py:499
msgid "The date the member started holding this membership."
msgstr "De datum waarop het lid dit lidmaatschap is begonnen."
#: models.py:474
#: models.py:504
msgid "Membership until"
msgstr "Lid tot"
#: models.py:475
#: models.py:505
msgid "The date the member stops holding this membership."
msgstr "De datum waarop het lid dit lidmaatschap beëindigd."
#: models.py:486
#: models.py:516
msgid "End date can't be before start date"
msgstr "De einddatum kan niet eerder zijn dan de startdatum"
#: models.py:500 models.py:502
#: models.py:530 models.py:532
msgid "A membership already exists for that period"
msgstr "Er bestaat al een lidmaatschap voor deze periode"
......@@ -421,36 +421,36 @@ msgstr "bekijk publieke profielpagina"
msgid "Take a look at your own profile."
msgstr "Bekijk je eigen profielpagina."
#: templates/members/account.html:25
#: templates/members/account.html:27
msgid "manage membership"
msgstr "lidmaatschap beheren"
#: templates/members/account.html:26
#: templates/members/account.html:28
msgid "Get information about your membership or renew it."
msgstr "Bekijk je lidmaatschap of vernieuw deze indien nodig."
#: templates/members/account.html:32 templates/members/edit_profile.html:5
#: templates/members/account.html:34 templates/members/edit_profile.html:5
#: templates/members/edit_profile.html:6 templates/members/edit_profile.html:9
msgid "edit profile"
msgstr "profiel bewerken"
#: templates/members/account.html:33
#: templates/members/account.html:35
msgid "Edit your profile and avatar."
msgstr "Bewerk je profiel en profielafbeelding."
#: templates/members/account.html:39
#: templates/members/account.html:41
msgid "change password"
msgstr "wachtwoord wijzigen"
#: templates/members/account.html:40
#: templates/members/account.html:42
msgid "Change your accounts' password."
msgstr "Wijzig het wachtwoord van je account."
#: templates/members/account.html:46
#: templates/members/account.html:48
msgid "logout"
msgstr "uitloggen"
#: templates/members/account.html:47
#: templates/members/account.html:49
msgid "Leave the restricted area of the website."
msgstr "Verlaat het beveiligde gedeelte van de website."
......@@ -505,6 +505,10 @@ msgid ""
"you\n"
"to extend your membership.\n"
"\n"
"Note that if you upgrade your yearly membership to a study membership this "
"year,\n"
"you will get a discount of €%(membership_price)s.\n"
"\n"
"Are you not able to come by? Then just send us an email: info@thalia.nu.\n"
"\n"
"With kind regards,\n"
......@@ -533,6 +537,10 @@ msgstr ""
"kun\n"
"je doen door langs de bestuurskamer te komen.\n"
"\n"
"Als je je jaarlidmaatschap dit jaar nog omzet naar een studielidmaatschap "
"krijg je\n"
"daarvoor €%(membership_price)s korting.\n"
"\n"
"Ook op een later moment kun je je nog inschrijven, neem dan even contact op "
"met\n"
"het bestuur om te bespreken wat een handig moment is. Mail hiervoor naar\n"
......@@ -738,11 +746,11 @@ msgstr "Oud-leden"
msgid "No members found"
msgstr "Geen leden gevonden"
#: templates/members/index.html:67 templates/members/profile.html:40
#: templates/members/index.html:68 templates/members/profile.html:40
msgid "Cohort"
msgstr "Cohort"
#: templates/members/index.html:104
#: templates/members/index.html:106
msgid "Next"
msgstr "Volgende"
......@@ -783,19 +791,19 @@ msgstr "Statistieken"
msgid "Total amount of Thalia members"
msgstr "Totaal aantal Thalialeden"
#: views.py:140
#: views.py:141
msgid "Unknown membership history"
msgstr "Onbekende lidmaatschap geschiedenis"
#: views.py:144
#: views.py:145
msgid "Former honorary member"
msgstr "Oud-erelid"
#: views.py:146
#: views.py:147
msgid "Former member"
msgstr "Oud-lid"
#: views.py:148
#: views.py:149
msgid "Former supporter"
msgstr "Oud-begunstiger"
......
......@@ -9,6 +9,9 @@ then you'll have to renew it. This'll give you access to activities, the book sa
our exam collection and a symposium. Come by the board room and we'll help you
to extend your membership.
Note that if you upgrade your yearly membership to a study membership this year,
you will get a discount of €{{ membership_price }}.
Are you not able to come by? Then just send us an email: info@thalia.nu.
With kind regards,
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment