Unverified Commit 5f44c42d authored by Joost Rijneveld's avatar Joost Rijneveld
Browse files

partners/vacancies: update introduction text

parent 0f324b06
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-15 08:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-15 08:59+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-29 13:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-29 13:19+0100\n"
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -18,83 +18,80 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
#: partners/models.py:33
#: models.py:33
msgid "Enter a valid address"
msgstr "Voer een geldig adres in"
#: partners/models.py:38
#: models.py:38
msgid "Enter a valid zip code"
msgstr "Voer een geldige postcode in"
#: partners/models.py:74
#: models.py:77
msgid "image of {}"
msgstr "Plaatje van {}"
#: partners/models.py:85
#: models.py:88
msgid "Vacancy Categories"
msgstr "Vacaturecategorieën"
#: partners/models.py:102
#: models.py:105
msgid ""
"When you use a partner, the company name and logo below will not be used."
msgstr ""
"Wanneer je een partner aangeeft, zullen de bedrijfsnaam en logo hieronder "
"niet gebruikt worden."
#: partners/models.py:115
#: models.py:118
msgid "not shown on the page"
msgstr "wordt niet getoond op de vacaturepagina"
#: partners/models.py:131 partners/templates/partners/partner.html:77
#: partners/templates/partners/vacancies.html:4
#: partners/templates/partners/vacancies.html:7
#: models.py:134 templates/partners/partner.html:77
#: templates/partners/vacancies.html:4 templates/partners/vacancies.html:7
msgid "Vacancies"
msgstr "Vacatures"
#: partners/models.py:143
#: models.py:152
msgid "title"
msgstr "titel"
#: partners/models.py:149
#: models.py:158
msgid "description"
msgstr "beschrijving"
#: partners/models.py:154
#: models.py:163
msgid "location"
msgstr "locatie"
#: partners/models.py:158
#: models.py:167
msgid "start time"
msgstr "starttijd"
#: partners/models.py:160
#: models.py:169
msgid "end time"
msgstr "eindtijd"
#: partners/models.py:162
#: models.py:171
msgid "website"
msgstr "website"
#: partners/models.py:164
#: models.py:173
msgid "published"
msgstr "gepubliceerd"
#: partners/templates/partners/index.html:4
#: partners/templates/partners/partner.html:4
#: templates/partners/index.html:4 templates/partners/partner.html:4
msgid "Partners"
msgstr "Partners"
#: partners/templates/partners/index.html:4
#: partners/templates/partners/partner.html:4
#: partners/templates/partners/vacancies.html:4
#: templates/partners/index.html:4 templates/partners/partner.html:4
#: templates/partners/vacancies.html:4
msgid "Career"
msgstr "Carrière"
#: partners/templates/partners/index.html:8
#: templates/partners/index.html:8
msgid "Our partners"
msgstr "Onze partners"
#: partners/templates/partners/index.html:10
#: templates/partners/index.html:10
msgid ""
"A brief introduction about our study association for Computer and "
"Information Sciences, Thalia. As a study association we put great effort in "
......@@ -121,70 +118,64 @@ msgstr ""
"bereiken is via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu"
"\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: partners/templates/partners/index.html:17
#: partners/templates/partners/partner.html:32
#: templates/partners/index.html:17 templates/partners/partner.html:32
msgid "Main Partner"
msgstr "Hoofdsponsor"
#: partners/templates/partners/index.html:30
#: partners/templates/partners/index.html:56
#: partners/templates/partners/partner.html:91
#: partners/templates/partners/vacancies.html:55
#: partners/templates/partners/vacancies.html:60
#: partners/templates/partners/vacancies.html:91
#: templates/partners/index.html:30 templates/partners/index.html:56
#: templates/partners/partner.html:91 templates/partners/vacancies.html:56
#: templates/partners/vacancies.html:61 templates/partners/vacancies.html:92
msgid "Learn more"
msgstr "Lees meer"
#: partners/templates/partners/partner.html:18
#: templates/partners/partner.html:18
#, python-format
msgid "About %(name)s"
msgstr "Over %(name)s"
#: partners/templates/partners/partner.html:55
#: templates/partners/partner.html:55
msgid "Information"
msgstr "Informatie"
#: partners/templates/partners/partner.html:56
#: templates/partners/partner.html:56
msgid "Street"
msgstr "Straatnaam"
#: partners/templates/partners/partner.html:58
#: templates/partners/partner.html:58
msgid "Zip Code"
msgstr "Postcode"
#: partners/templates/partners/partner.html:60
#: templates/partners/partner.html:60
msgid "City"
msgstr "Plaatsnaam"
#: partners/templates/partners/partner.html:65
#: templates/partners/partner.html:65
msgid "Website"
msgstr "Website"
#: partners/templates/partners/vacancies.html:9
#: templates/partners/vacancies.html:9
msgid ""
"Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook "
"al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij ons "
"vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je "
"(bijna) afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al "
"onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze "
"website, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van onze "
"sponsorcommissie via <a href=\"mailto:sponsor@thalia.nu\" target=\"_blank"
"\">sponsor@thalia.nu</a>."
"website, dan kun je contact opnemen met de commissaris externe betrekkingen "
"via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank"
"\">samenwerking@thalia.nu</a>."
msgstr ""
"Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook "
"al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij ons "
"vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je "
"(bijna) afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al "
"onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze "
"website, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van onze "
"sponsorcommissie via <a href=\"mailto:sponsor@thalia.nu\" target=\"_blank"
"\">sponsor@thalia.nu</a>."
#: partners/templates/partners/vacancies.html:24
"You are a student and maybe you are looking for a job or part-time job. "
"Happily we have companies that offer vacancies. So when you want to earn "
"some additional money or when you are (almost) graduated you can look at "
"this page for all outstanding vacancies. When you want to post a vacancy on "
"this page as a company you can contact us at <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: templates/partners/vacancies.html:23
msgid "Everything"
msgstr "Alles"
#: partners/templates/partners/vacancies.html:71
#: templates/partners/vacancies.html:72
msgid "All vacancies"
msgstr "Alle vacatures"
......
......@@ -9,10 +9,7 @@
{% blocktrans trimmed %}
Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook al niet een handje toesteken. Gelukkig
hebben we bedrijven die bij ons vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je (bijna)
afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al onze openstaande vacatures.
Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze website, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van onze
sponsorcommissie via <a href="mailto:sponsor@thalia.nu" target="_blank">sponsor@thalia.nu</a>.
afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze website, dan kun je contact opnemen met de commissaris externe betrekkingen via <a href="mailto:samenwerking@thalia.nu" target="_blank">samenwerking@thalia.nu</a>.
{% endblocktrans %}
</p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment