Commit 67857ec2 authored by Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg
Browse files

Merge branch 'obsolete_translations_thaliawebsite' into 'master'

Remove obsolete translations

See merge request !981
parents 84a17101 18dc0355
......@@ -16,6 +16,14 @@ stages:
- test
- deploy
obsolete-translations:
stage: test
image: $PY37_IMAGE
cache: {}
script:
# Check for obsolete translations in .po files (starting with `#~`).
- (grep --include="*.po" --quiet --recursive --regexp "^#~" website && exit 1) || exit 0
pep8:
stage: test
image: $PY36_IMAGE
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-11 20:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-13 21:48+0200\n"
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n"
"Language-Team: \n"
......@@ -18,116 +18,115 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: documents/admin.py
#: admin.py
msgid "lecture year"
msgstr "college jaar"
#: documents/apps.py documents/models.py
#: documents/templates/documents/index.html
#: apps.py models.py templates/documents/index.html
msgid "Documents"
msgstr "Documenten"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Document"
msgstr "Document"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Annual document"
msgstr "Jaarlijks document"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Association document"
msgstr "Verenigingsdocument"
#: documents/models.py documents/templates/documents/meetingyear.html
#: models.py templates/documents/meetingyear.html
msgid "Minutes"
msgstr "Notulen"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Miscellaneous document"
msgstr "Overig document"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "name"
msgstr "naam"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "created"
msgstr "aangemaakt op"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "last updated"
msgstr "laatst aangemaakt op"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "category"
msgstr "categorie"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "file"
msgstr "bestand"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "members only"
msgstr "alleen voor leden"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Annual documents"
msgstr "Jaarlijkse documenten"
#: documents/models.py documents/templates/documents/index.html
#: models.py templates/documents/index.html
msgid "Annual report"
msgstr "Jaarverslag"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Financial report"
msgstr "Financieel jaarverslag"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Policy document"
msgstr "Beleidsdocument"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "year"
msgstr "jaar"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Miscellaneous association document"
msgstr "Overig verenigingsdocument"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Miscellaneous association documents"
msgstr "Overige verenigingsdocumenten"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "Miscellaneous documents"
msgstr "Overig documenten"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "General meeting"
msgstr "Algemene ledenvergadering"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "General meetings"
msgstr "Algemene ledenvergaderingen"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "documents"
msgstr "documenten"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "datetime"
msgstr "tijdstip"
#: documents/models.py
#: models.py
msgid "location"
msgstr "locatie"
#: documents/templates/documents/index.html
#: templates/documents/index.html
msgid "Miscellaneous Association Documents"
msgstr "Overige Verenigingsdocumenten"
#: documents/templates/documents/index.html
#: templates/documents/index.html
msgid ""
"Thalia was officially founded on November 7th, 1990. The relevant statutes "
"and internal rules can be accessed here. The statues have last been amended "
......@@ -145,11 +144,11 @@ msgstr ""
"\"https://olympus.science.ru.nl\">de website van koepelvereniging Olympus</"
"a>."
#: documents/templates/documents/index.html
#: templates/documents/index.html
msgid "Policy Documents &amp; Annual Reports"
msgstr "Beleidsdocumenten &amp; Jaarverslagen"
#: documents/templates/documents/index.html
#: templates/documents/index.html
msgid ""
"Every candidate board of Thalia drafts a policy document before being "
"installed, to detail their plans for the next year. This also includes a "
......@@ -170,15 +169,15 @@ msgstr ""
"er zijn georganiseerd. In het onderstaande overzicht zijn de afgelopen "
"beleidsplannen en jaarverslagen terug te vinden."
#: documents/templates/documents/index.html
#: templates/documents/index.html
msgid "Policy"
msgstr "Beleidsdocument"
#: documents/templates/documents/index.html
#: templates/documents/index.html
msgid "General Meetings"
msgstr "Algemene Ledenvergaderingen"
#: documents/templates/documents/index.html
#: templates/documents/index.html
msgid ""
"The General Meetings (ALVs) can be attended by all members, honorary members "
"and donors. Thalia organizes at least two general meetings each year. "
......@@ -193,34 +192,28 @@ msgstr ""
"en begunstigers die niet aanwezig waren teruglezen wat er allemaal besproken "
"is."
#: documents/templates/documents/index.html
#: templates/documents/index.html
msgid "Earlier.."
msgstr "Eerder.."
#: documents/templates/documents/meetingyear.html
#: templates/documents/meetingyear.html
#, python-format
msgid "General Meetings of %(year)s-%(nextyear)s:"
msgstr "ALV's van %(year)s-%(nextyear)s:"
#: documents/templates/documents/meetingyear.html
#: templates/documents/meetingyear.html
msgid "Meeting"
msgstr "ALV"
#: documents/templates/documents/meetingyear.html
#: templates/documents/meetingyear.html
msgid "No minutes<br>available"
msgstr "Geen notulen<br>beschikbaar"
#: documents/templates/documents/meetingyear.html
#: templates/documents/meetingyear.html
msgid "Only signed-in users can view<br>General Meeting documents."
msgstr "ALV-stukken zijn alleen in te zien<br>door ingelogde gebruikers."
#: documents/templates/documents/meetingyear.html
#: templates/documents/meetingyear.html
#, python-format
msgid "There are no General Meetings available for %(year)s-%(nextyear)s"
msgstr "Er zijn geen ALV's beschikbaar van %(year)s-%(nextyear)s"
#~ msgid "the website of umbrella association Olympus"
#~ msgstr "de website van koepelvereniging Olympus"
#~ msgid "General Meetings of"
#~ msgstr "ALV's van"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-11 20:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 15:24+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
......@@ -18,86 +18,83 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#: partners/apps.py partners/templates/partners/index.html
#: partners/templates/partners/partner.html
#: apps.py templates/partners/index.html templates/partners/partner.html
msgid "Partners"
msgstr "Partners"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "Enter a valid address"
msgstr "Voer een geldig adres in"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "Enter a valid zip code"
msgstr "Voer een geldige postcode in"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "image of {}"
msgstr "plaatje van {}"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "Vacancy Categories"
msgstr "Vacaturecategorieën"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid ""
"When you use a partner, the company name and logo below will not be used."
msgstr ""
"Wanneer je een partner aangeeft, zullen de bedrijfsnaam en logo hieronder "
"niet gebruikt worden."
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "not shown on the page"
msgstr "wordt niet getoond op de vacaturepagina"
#: partners/models.py partners/templates/partners/partner.html
#: partners/templates/partners/vacancies.html
#: models.py templates/partners/partner.html templates/partners/vacancies.html
msgid "Vacancies"
msgstr "Vacatures"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "title"
msgstr "titel"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "description"
msgstr "beschrijving"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "location"
msgstr "locatie"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "start time"
msgstr "starttijd"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "end time"
msgstr "eindtijd"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "website"
msgstr "website"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "published"
msgstr "gepubliceerd"
#: partners/models.py
#: models.py
msgid "Please select or enter a partner for this event."
msgstr "Selecteer of vul een partner in voor dit evenement."
#: partners/templates/partners/index.html
#: partners/templates/partners/partner.html
#: partners/templates/partners/vacancies.html
#: templates/partners/index.html templates/partners/partner.html
#: templates/partners/vacancies.html
msgid "Career"
msgstr "Carrière"
#: partners/templates/partners/index.html
#: templates/partners/index.html
msgid "Our partners"
msgstr "Onze partners"
#: partners/templates/partners/index.html
#: templates/partners/index.html
msgid ""
"A brief introduction about our study association for Computer and "
"Information Sciences, Thalia. As a study association we put great effort in "
......@@ -120,43 +117,41 @@ msgstr ""
"commissaris externe betrekkingen, die te bereiken is via <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: partners/templates/partners/index.html
#: partners/templates/partners/partner.html
#: templates/partners/index.html templates/partners/partner.html
msgid "Main Partner"
msgstr "Hoofdpartner"
#: partners/templates/partners/index.html
#: partners/templates/partners/partner.html
#: partners/templates/partners/vacancies.html
#: templates/partners/index.html templates/partners/partner.html
#: templates/partners/vacancies.html
msgid "Learn more"
msgstr "Lees meer"
#: partners/templates/partners/partner.html
#: templates/partners/partner.html
#, python-format
msgid "About %(name)s"
msgstr "Over %(name)s"
#: partners/templates/partners/partner.html
#: templates/partners/partner.html
msgid "Information"
msgstr "Informatie"
#: partners/templates/partners/partner.html
#: templates/partners/partner.html
msgid "Street"
msgstr "Straatnaam"
#: partners/templates/partners/partner.html
#: templates/partners/partner.html
msgid "Zip Code"
msgstr "Postcode"
#: partners/templates/partners/partner.html
#: templates/partners/partner.html
msgid "City"
msgstr "Plaatsnaam"
#: partners/templates/partners/partner.html
#: templates/partners/partner.html
msgid "Website"
msgstr "Website"
#: partners/templates/partners/vacancies.html
#: templates/partners/vacancies.html
msgid ""
"If you want to work besides studying or when you are (almost) graduated you "
"can look here for interesting vacancies. When you want to post a vacancy on "
......@@ -169,54 +164,10 @@ msgstr ""
"met de commissaris externe betrekkingen via <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: partners/templates/partners/vacancies.html
#: templates/partners/vacancies.html
msgid "Everything"
msgstr "Alles"
#: partners/templates/partners/vacancies.html
#: templates/partners/vacancies.html
msgid "All vacancies"
msgstr "Alle vacatures"
#~ msgid ""
#~ "Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten "
#~ "ook al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij "
#~ "ons vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of "
#~ "ben je (bijna) afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina "
#~ "staan al onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature "
#~ "plaatsen op onze website, dan kun je contact opnemen met de commissaris "
#~ "externe betrekkingen via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu\" target="
#~ "\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#~ msgstr ""
#~ "You are a student and maybe you are looking for a job or part-time job. "
#~ "Happily we have companies that offer vacancies. So when you want to earn "
#~ "some additional money or when you are (almost) graduated you can look at "
#~ "this page for all outstanding vacancies. When you want to post a vacancy "
#~ "on this page as a company you can contact us at <a href=\"mailto:"
#~ "samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#~ msgid ""
#~ "Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke evenementen en "
#~ "activiteiten te organiseren voor de studenten die lid zijn van Thalia. "
#~ "Voorbeelden van deze evenementen en activiteiten zijn symposia, borrels "
#~ "en programmeerwedstrijden. Verder organiseren wij ook lunchlezingen, "
#~ "workshops en brengen we vijf keer per jaar de Thabloid uit (het "
#~ "studieblad van Thalia). Voor financiering van deze activiteiten zijn wij "
#~ "afhankelijk van het bedrijfsleven. Wij staat dan ook ten alle tijden open "
#~ "voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Mocht u concrete interesse hebben "
#~ "om deze bruisende studievereniging financieel te ondersteunen of bent u "
#~ "benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden, dan kunt u een e-mail versturen "
#~ "naar de commissaris externe betrekkingen, die te bereiken is via <a href="
#~ "\"mailto:samenwerking@thalia.nu\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#~ msgstr ""
#~ "Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke evenementen en "
#~ "activiteiten te organiseren voor de studenten die lid zijn van Thalia. "
#~ "Voorbeelden van deze evenementen en activiteiten zijn symposia, borrels "
#~ "en programmeerwedstrijden. Verder organiseren wij ook lunchlezingen, "
#~ "workshops en brengen we vijf keer per jaar de Thabloid uit (het "
#~ "studieblad van Thalia). Voor financiering van deze activiteiten zijn wij "
#~ "afhankelijk van het bedrijfsleven. Wij staat dan ook ten alle tijden open "
#~ "voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Mocht u concrete interesse hebben "
#~ "om deze bruisende studievereniging financieel te ondersteunen of bent u "
#~ "benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden, dan kunt u een e-mail versturen "
#~ "naar de commissaris externe betrekkingen, die te bereiken is via <a href="
#~ "\"mailto:samenwerking@thalia.nu\">samenwerking@thalia.nu</a>."
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-11 20:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-24 20:44+0100\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
......@@ -18,79 +18,78 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
#: photos/admin.py
#: admin.py
msgid "Uploading a zip or tar file adds all contained images as photos."
msgstr ""
"Indien je een zip of tar file upload worden alle afbeeldingen in het bestand "
"als foto’s toegevoegd."
#: photos/admin.py
#: admin.py
msgid "Ignoring {}"
msgstr "{} wordt genegeerd"
#: photos/admin.py
#: admin.py
msgid "{} is duplicate."
msgstr "{} is dubbel."
#: photos/admin.py
#: admin.py
msgid "The uploaded file is not a zip or tar file."
msgstr "Het geüploade bestand is geen als zip of tar archief."
#: photos/admin.py
#: admin.py
msgid "Full-sized photos will not be saved on the Thalia-website."
msgstr ""
"De foto’s op de Thalia-website worden niet opgeslagen in originele grootte."
#: photos/apps.py photos/templates/photos/album.html
#: photos/templates/photos/index.html
#: apps.py templates/photos/album.html templates/photos/index.html
msgid "Photos"
msgstr "Foto's"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "album"
msgstr "album"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "file"
msgstr "bestand"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "rotation"
msgstr "rotatie"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "This does not modify the original image file."
msgstr "Dit verandert het originele bestand niet."
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "hidden"
msgstr "verborgen"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "title"
msgstr "titel"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "directory name"
msgstr "mapnaam"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "date"
msgstr "datum"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "slug"
msgstr "slug"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "cover image"
msgstr "coverafbeelding"
#: photos/models.py
#: models.py
msgid "shareable"
msgstr "deelbaar"
#: photos/templates/photos/album.html
#: templates/photos/album.html
msgid ""
"Note: This album can be shared with people outside the association by "
"sending them the following link:"
......@@ -98,7 +97,7 @@ msgstr ""
"Let op: Dit album kan gedeeld worden met mensen buiten de vereniging via de "
"volgende link:"
#: photos/templates/photos/index.html
#: templates/photos/index.html
msgid ""
"Interested in a full resolution version of a photo? Send your request to <a "
"href=\"mailto:media@thalia.nu\">media@thalia.nu</a>."
......@@ -106,14 +105,6 @@ msgstr ""
"Wil je graag een foto in de volledige resolutie? Stuur je verzoek naar <a "
"href=“mailto:media@thalia.nu”>media@thalia.nu</a>."
#: photos/templates/photos/index.html
#: templates/photos/index.html
msgid "Next"
msgstr "Volgende"
#, fuzzy
#~| msgid "The uploaded file is not a zip or tar file."
#~ msgid "The uploaded file is not azip or tar file."
#~ msgstr "Het geüploade bestand is geen als zip of tar archief."
#~ msgid "The uploaded file is not recognised as zip or tar."
#~ msgstr "Het geüploade bestand wordt niet herkend als zip of tar."
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-11 20:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-21 20:03+0100\n"
"Last-Translator: Thom Wiggers <thom@thomwiggers.nl>\n"
"Language-Team: \n"
......@@ -18,42 +18,41 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: pizzas/admin.py
#: admin.py
#, python-brace-format
msgid "<strong><a href=\"{link}\">Orders</a></strong>"
msgstr "<strong><a href=\"{link}\">Bestellingen</a></strong>"
#: pizzas/api/serializers.py pizzas/models.py
#: api/serializers.py models.py
msgid "Either specify a member or a name"
msgstr "Specificeer een lid of vul een naam in"
#: pizzas/apps.py pizzas/templates/pizzas/add_order.html
#: pizzas/templates/pizzas/index.html pizzas/templates/pizzas/orders.html
#: pizzas/templates/pizzas/overview.html
#: apps.py templates/pizzas/add_order.html templates/pizzas/index.html
#: templates/pizzas/orders.html templates/pizzas/overview.html
msgid "Pizzas"
msgstr "Pizza's"
#: pizzas/models.py
#: models.py
msgid "Order from"
msgstr "Bestel vanaf"
#: pizzas/models.py