Commit 8d54ec7b authored by Joren Vrancken's avatar Joren Vrancken
Browse files

Update text on partner pages

parent c46f0f74
......@@ -19,9 +19,8 @@ def send_vacancy_expiration_notifications(dry_run=False):
subject = ('[WEBSITE] Vacancy \'{}\' by {} will soon expire'
.format(exp_vacancy.title, exp_vacancy.get_company_name()))
text_message = ('Hello!\n\nA vacancy of {}, \'{}\' will '
'expire within the next 30 days. Maybe you '
'should contact them to negotiate a new deal. '
'\n\nKisses,\nThe website'
'expire within the next 30 days.'
'\n\nKind regards,\nThe website'
.format(exp_vacancy.title,
exp_vacancy.get_company_name()))
recipient = settings.PARTNER_EMAIL
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-12 14:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-12 13:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-07 16:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-07 16:19+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.7\n"
#: apps.py:7 templates/partners/index.html:4 templates/partners/index.html:5
#: templates/partners/partner.html:4 templates/partners/partner.html:5
......@@ -105,31 +105,27 @@ msgid ""
"entertaining our members with a lot of activities. These activities range "
"from educational events to informal activities. Examples of these events are "
"lectures, workshops, get togethers and programming competitions. We also "
"produce a magazine every quarter named the Thabloid. These events are "
"financed by companies. We are always looking to create new partnerships. If "
"your company is interessed in creating such a partnership or are you "
"interested in what such a partnership can do for you, please contact us at "
"<a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu\">samenwerking@thalia.nu</a>."
"produce a magazine called the Thabloid. We are always looking to create new "
"partnerships. If your company is interessed in creating such a partnership "
"or are you interested in what such a partnership can do for you, please "
"contact us at <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank"
"\">samenwerking@thalia.nu</a>."
msgstr ""
"Wij zijn studievereniging Thalia voor studenten informatica en "
"informatiekunde. Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke "
"en leerzame evenementen en activiteiten te organiseren voor de studenten die "
"lid zijn van Thalia. Voorbeelden hiervan zijn symposia, borrels en "
"programmeerwedstrijden. Verder organiseren wij ook lunchlezingen, workshops "
"en brengen we elk kwartaal studieblad de Thabloid uit. Voor financiering van "
"deze activiteiten zijn wij afhankelijk van het bedrijfsleven. Wij staan dan "
"ook ten alle tijden open voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Mocht u "
"concrete interesse hebben om deze bruisende studievereniging financieel te "
"ondersteunen of bent u benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden, dan kunt u "
"een e-mail versturen naar de commissaris externe betrekkingen, die te "
"bereiken is via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu"
"\">samenwerking@thalia.nu</a>."
"en brengen we elk kwartaal studieblad de Thabloid uit. Als u benieuwd bent "
"naar samenwerkingsmogelijkheden, kunt u een e-mail sturen naar de "
"commissaris externe betrekkingen, die te bereiken is via <<a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: templates/partners/index.html:18 templates/partners/partner.html:33
#: templates/partners/index.html:17 templates/partners/partner.html:33
msgid "Main Partner"
msgstr "Hoofdsponsor"
#: templates/partners/index.html:31 templates/partners/index.html:57
#: templates/partners/index.html:30 templates/partners/index.html:56
#: templates/partners/partner.html:92 templates/partners/vacancies.html:54
#: templates/partners/vacancies.html:59 templates/partners/vacancies.html:90
msgid "Learn more"
......@@ -162,21 +158,16 @@ msgstr "Website"
#: templates/partners/vacancies.html:10
msgid ""
"You are a student and maybe you are looking for a job or part-time job. "
"Happily we have companies that offer vacancies. So when you want to earn "
"some additional money or when you are (almost) graduated you can look at "
"this page for all outstanding vacancies. When you want to post a vacancy on "
"If you want to work besides studying or when you are (almost) graduated you "
"can look here for interesting vacancies. When you want to post a vacancy on "
"this page as a company you can contact us at <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
msgstr ""
"Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook "
"al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij ons "
"vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je "
"(bijna) afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al "
"onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze "
"website, dan kun je contact opnemen met de commissaris externe betrekkingen "
"via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank"
"\">samenwerking@thalia.nu</a>."
"Wil je wat bijverdienen of ben je (bijna) afgestudeerd en wil je eens wat "
"rondkijken, op deze pagina staan al onze openstaande vacatures. Wil je als "
"bedrijf een vacature plaatsen op onze website, dan kun je contact opnemen "
"met de commissaris externe betrekkingen via <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: templates/partners/vacancies.html:20
msgid "Everything"
......
......@@ -9,10 +9,9 @@
<h1>{% trans "Our partners" %}</h1>
<p class="tcenter">
{% blocktrans trimmed %}
A brief introduction about our study association for Computer and Information Sciences, Thalia. As a study association we put great effort in entertaining our members with a lot of activities. These activities range from educational events to informal activities. Examples of these events are lectures, workshops, get togethers and programming competitions. We also produce a magazine every quarter named the Thabloid. These events are financed by companies. We are always looking to create new partnerships. If your company is interessed in creating such a partnership or are you interested in what such a partnership can do for you, please contact us at <a href="mailto:samenwerking@thalia.nu">samenwerking@thalia.nu</a>.
A brief introduction about our study association for Computer and Information Sciences, Thalia. As a study association we put great effort in entertaining our members with a lot of activities. These activities range from educational events to informal activities. Examples of these events are lectures, workshops, get togethers and programming competitions. We also produce a magazine called the Thabloid. We are always looking to create new partnerships. If your company is interessed in creating such a partnership or are you interested in what such a partnership can do for you, please contact us at <a href="mailto:samenwerking@thalia.nu" target="_blank">samenwerking@thalia.nu</a>.
{% endblocktrans %}
</p>
<div id="careerpage">
<div>
<h3>{% trans "Main Partner" %}</h3>
......
......@@ -6,11 +6,11 @@
{% block body %}
<h1>{% trans "Vacancies" %}</h1>
<p class="tcenter">
{% blocktrans trimmed %}
You are a student and maybe you are looking for a job or part-time job. Happily we have companies that offer vacancies. So when you want to earn some additional money or when you are (almost) graduated you can look at this page for all outstanding vacancies. When you want to post a vacancy on this page as a company you can contact us at <a href="mailto:samenwerking@thalia.nu" target="_blank">samenwerking@thalia.nu</a>.
{% endblocktrans %}
</p>
<p class="tcenter">
{% blocktrans trimmed %}
If you want to work besides studying or when you are (almost) graduated you can look here for interesting vacancies. When you want to post a vacancy on this page as a company you can contact us at <a href="mailto:samenwerking@thalia.nu" target="_blank">samenwerking@thalia.nu</a>.
{% endblocktrans %}
</p>
<div class="isotope" id="vacanciespage">
<!-- .portfolio-filter -->
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment