Unverified Commit 9fef7265 authored by Thom Wiggers's avatar Thom Wiggers 📐
Browse files

Update and complete translations

parent 109cc0de
...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid "" ...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-06 21:35+0100\n" "POT-Creation-Date: 2018-02-12 14:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-06 21:37+0100\n" "PO-Revision-Date: 2018-02-12 13:41+0100\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n" "Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n" "Language-Team: \n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
...@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr "" ...@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n" "X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: admin.py:97 #: admin.py:97
msgid "" msgid ""
...@@ -26,145 +26,149 @@ msgstr "" ...@@ -26,145 +26,149 @@ msgstr ""
"Pas geen bestaande lidmaatschappen aan als de voorzitter van een commissie " "Pas geen bestaande lidmaatschappen aan als de voorzitter van een commissie "
"is veranderd. Voeg in de plaats daarvan een nieuw commissielidmaatschap toe." "is veranderd. Voeg in de plaats daarvan een nieuw commissielidmaatschap toe."
#: models.py:55 #: apps.py:7
msgid "Active members"
msgstr "Actieve leden"
#: models.py:56
msgid "Committee name" msgid "Committee name"
msgstr "Commissienaam" msgstr "Commissienaam"
#: models.py:61 #: models.py:62
msgid "Description" msgid "Description"
msgstr "Beschrijving" msgstr "Beschrijving"
#: models.py:65 #: models.py:66
msgid "Image" msgid "Image"
msgstr "Afbeelding" msgstr "Afbeelding"
#: models.py:78 #: models.py:79
msgid "permissions" msgid "permissions"
msgstr "permissies" msgstr "permissies"
#: models.py:83 #: models.py:84
msgid "founded in" msgid "founded in"
msgstr "opgericht in" msgstr "opgericht in"
#: models.py:89 #: models.py:90
msgid "existed until" msgid "existed until"
msgstr "bestond tot" msgstr "bestond tot"
#: models.py:97 #: models.py:98
msgid "contact email address" msgid "contact email address"
msgstr "contact e-mailadres" msgstr "contact e-mailadres"
#: models.py:104 #: models.py:105
msgid "contact mailing list" msgid "contact mailing list"
msgstr "contact mailinglijst" msgstr "contact mailinglijst"
#: models.py:110 #: models.py:112
msgid "Wiki namespace" msgid "Wiki namespace"
msgstr "Wiki namespace" msgstr "Wiki namespace"
#: models.py:123 models.py:126 #: models.py:125 models.py:128
msgid "Please use either the mailing list or email address option." msgid "Please use either the mailing list or email address option."
msgstr "Selecteer een mailinglijst óf vul een e-mailadres in." msgstr "Selecteer een mailinglijst óf vul een e-mailadres in."
#: models.py:137 #: models.py:139
msgid "committee" msgid "committee"
msgstr "commissie" msgstr "commissie"
#: models.py:138 templates/activemembers/committee_index.html:7 #: models.py:140 templates/activemembers/committee_index.html:7
msgid "committees" msgid "committees"
msgstr "commissies" msgstr "commissies"
#: models.py:159 #: models.py:164
msgid "Is this a board" msgid "Is this a board"
msgstr "Is dit een bestuur" msgstr "Is dit een bestuur"
#: models.py:166 #: models.py:171
msgid "Access the board wiki" msgid "Access the board wiki"
msgstr "Toegang tot bestuurswiki" msgstr "Toegang tot bestuurswiki"
#: models.py:192 models.py:193 #: models.py:197 models.py:198
msgid "A board already exists for those years" msgid "A board already exists for those years"
msgstr "Er bestaat al een bestuur voor die jaren" msgstr "Er bestaat al een bestuur voor die jaren"
#: models.py:211 models.py:355 #: models.py:216 models.py:360
msgid "Member" msgid "Member"
msgstr "Lid" msgstr "Lid"
#: models.py:217 #: models.py:222
msgid "Committee" msgid "Committee"
msgstr "Commissie" msgstr "Commissie"
#: models.py:221 #: models.py:226
msgid "Committee member since" msgid "Committee member since"
msgstr "Commissielid sinds" msgstr "Commissielid sinds"
#: models.py:222 #: models.py:227
msgid "The date this member joined the committee in this role" msgid "The date this member joined the committee in this role"
msgstr "De datum waarop deze persoon lid werd deze commissie in deze rol" msgstr "De datum waarop deze persoon lid werd deze commissie in deze rol"
#: models.py:227 #: models.py:232
msgid "Committee member until" msgid "Committee member until"
msgstr "Commissielid tot" msgstr "Commissielid tot"
#: models.py:228 #: models.py:233
msgid "A member of this committee until this time (can't be in the future)." msgid "A member of this committee until this time (can't be in the future)."
msgstr "" msgstr ""
"De datum waarop deze persoon de commissie verliet (kan niet in de toekomst " "De datum waarop deze persoon de commissie verliet (kan niet in de toekomst "
"liggen)" "liggen)"
#: models.py:235 #: models.py:240
msgid "Chair of the committee" msgid "Chair of the committee"
msgstr "Voorzitter van de commissie" msgstr "Voorzitter van de commissie"
#: models.py:236 #: models.py:241
msgid "There can only be one chair at a time!" msgid "There can only be one chair at a time!"
msgstr "Er kan maar één voorzitter tegelijkertijd zijn!" msgstr "Er kan maar één voorzitter tegelijkertijd zijn!"
#: models.py:242 #: models.py:247
msgid "role" msgid "role"
msgstr "rol" msgstr "rol"
#: models.py:243 #: models.py:248
msgid "The role of this member" msgid "The role of this member"
msgstr "De rol van dit lid binnen de commissie" msgstr "De rol van dit lid binnen de commissie"
#: models.py:271 #: models.py:276
msgid "End date can't be before start date" msgid "End date can't be before start date"
msgstr "De einddatum kan niet voor de startdatum liggen" msgstr "De einddatum kan niet voor de startdatum liggen"
#: models.py:274 #: models.py:279
msgid "End date can't be in the future" msgid "End date can't be in the future"
msgstr "De einddatum kan niet in de toekomst liggen" msgstr "De einddatum kan niet in de toekomst liggen"
#: models.py:279 #: models.py:284
msgid "Start date can't be before committee start date" msgid "Start date can't be before committee start date"
msgstr "De begindatum kan niet voor de begindatum van de commissie liggen" msgstr "De begindatum kan niet voor de begindatum van de commissie liggen"
#: models.py:284 #: models.py:289
msgid "Start date can't be after committee end date" msgid "Start date can't be after committee end date"
msgstr "De begindatum kan niet na de einddatum van de commissie liggen" msgstr "De begindatum kan niet na de einddatum van de commissie liggen"
#: models.py:289 #: models.py:294
msgid "End date cannot be set for boards" msgid "End date cannot be set for boards"
msgstr "Voor besturen kan geen einddatum worden opgegeven" msgstr "Voor besturen kan geen einddatum worden opgegeven"
#: models.py:312 #: models.py:317
msgid "There already is a chair for this time period" msgid "There already is a chair for this time period"
msgstr "Er is al een voorzitter voor deze periode" msgstr "Er is al een voorzitter voor deze periode"
#: models.py:329 #: models.py:334
msgid "This member is already in the committee for this period" msgid "This member is already in the committee for this period"
msgstr "Deze persoon is al lid van deze commissie in de aangegeven periode" msgstr "Deze persoon is al lid van deze commissie in de aangegeven periode"
#: models.py:347 #: models.py:352
msgid "committee membership" msgid "committee membership"
msgstr "commissielidmaatschap" msgstr "commissielidmaatschap"
#: models.py:348 #: models.py:353
msgid "committee memberships" msgid "committee memberships"
msgstr "commissielidmaatschappen" msgstr "commissielidmaatschappen"
#: models.py:360 #: models.py:365
#, python-brace-format #, python-brace-format
msgid "{name} mentor in {year}" msgid "{name} mentor in {year}"
msgstr "{name} mentor in {year}" msgstr "{name} mentor in {year}"
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-12 14:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-12 13:49+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: apps.py:7
msgid "Site header announcements"
msgstr "Site kop aankondigingen"
#: models.py:12 models.py:66
msgid "Content"
msgstr "Inhoud"
#: models.py:13
msgid "The content of the announcement; what text to display."
msgstr "De inhoud van de aankondiging; welke tekst weer te geven."
#: models.py:19 models.py:73
msgid "Display since"
msgstr "Geef weer vanaf"
#: models.py:20
msgid "Hide this announcement before this time."
msgstr "Verberg deze aankondiging voor dit tijdstip."
#: models.py:25 models.py:79
msgid "Display until"
msgstr "Laat zien tot"
#: models.py:26
msgid "Hide this announcement after this time."
msgstr "Verberg de aankondiging na dit tijdstip."
#: models.py:32
msgid "Font Awesome icon"
msgstr "Font Awesome-icoon"
#: models.py:33
msgid "Font Awesome abbreviation for icon to use."
msgstr "Font Awesome afkorting voor het te gebruiken icoon."
#: models.py:58
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: models.py:59
msgid "The title of the article; what goes in the header"
msgstr "De tekst van het artikel; wat er in de kop moet"
#: models.py:67
msgid "The content of the article; what text to display."
msgstr "De inhoud van het artikel; welke tekst weer te geven."
#: models.py:74
msgid "Hide this article before this time."
msgstr "Verberg dit artikel voor dit tijdstip."
#: models.py:80
msgid "Hide this article after this time."
msgstr "Verberg dit artikel na dit tijdstip."
...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid "" ...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-28 19:50+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-02-12 14:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-28 19:50+0200\n" "PO-Revision-Date: 2018-02-12 13:42+0100\n"
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n" "Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n"
"Language-Team: \n" "Language-Team: \n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
...@@ -16,9 +16,9 @@ msgstr "" ...@@ -16,9 +16,9 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.2\n" "X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: templates/documents/index.html:6 templates/documents/index.html:7 #: apps.py:7 templates/documents/index.html:6 templates/documents/index.html:7
msgid "Documents" msgid "Documents"
msgstr "Documenten" msgstr "Documenten"
......
...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid "" ...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-20 22:11+0100\n" "POT-Creation-Date: 2018-02-12 14:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-20 22:11+0100\n" "PO-Revision-Date: 2018-02-12 13:42+0100\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n" "Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n" "Language-Team: \n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
...@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr "" ...@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n" "X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: admin.py:34 #: admin.py:34
msgid "Mark exams as accepted" msgid "Mark exams as accepted"
...@@ -34,6 +34,10 @@ msgstr "Markeer samenvattingen als geaccepteerd" ...@@ -34,6 +34,10 @@ msgstr "Markeer samenvattingen als geaccepteerd"
msgid "Mark summaries as rejected" msgid "Mark summaries as rejected"
msgstr "Markeer samenvattingen als afgekeurd" msgstr "Markeer samenvattingen als afgekeurd"
#: apps.py:7
msgid "Education"
msgstr "Onderwijs"
#: models.py:24 #: models.py:24
msgid "category" msgid "category"
msgstr "categorie" msgstr "categorie"
......
...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid "" ...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-16 21:52+0100\n" "POT-Creation-Date: 2018-02-12 14:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-16 21:53+0100\n" "PO-Revision-Date: 2018-02-12 13:43+0100\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n" "Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n" "Language-Team: \n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
...@@ -16,29 +16,29 @@ msgstr "" ...@@ -16,29 +16,29 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n" "X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: admin.py:83 #: admin.py:90
msgid "Event Date" msgid "Event Date"
msgstr "Evenementdatum" msgstr "Evenementdatum"
#: admin.py:92 #: admin.py:99
msgid "Registration Start" msgid "Registration Start"
msgstr "Start Aanmelden" msgstr "Start Aanmelden"
#: admin.py:95 #: admin.py:102
msgid "Edit" msgid "Edit"
msgstr "Aanpassen" msgstr "Aanpassen"
#: admin.py:105 #: admin.py:112
msgid "Number of participants" msgid "Number of participants"
msgstr "Aantal deelnemers" msgstr "Aantal deelnemers"
#: admin.py:109 #: admin.py:116
msgid "Publish selected events" msgid "Publish selected events"
msgstr "Publiceer geselecteerde evenementen" msgstr "Publiceer geselecteerde evenementen"
#: admin.py:113 #: admin.py:120
msgid "Unpublish selected events" msgid "Unpublish selected events"
msgstr "Publicatie van geselecteerde evenementen ongedaan maken" msgstr "Publicatie van geselecteerde evenementen ongedaan maken"
...@@ -111,6 +111,10 @@ msgstr "Pin" ...@@ -111,6 +111,10 @@ msgstr "Pin"
msgid "No" msgid "No"
msgstr "Nee" msgstr "Nee"
#: apps.py:7
msgid "Events"
msgstr "Evenementen"
#: emails.py:30 #: emails.py:30
msgid "[THALIA] Notification about your registration for '{}'" msgid "[THALIA] Notification about your registration for '{}'"
msgstr "[THALIA] Bericht over je aanmelding voor ‘{}’" msgstr "[THALIA] Bericht over je aanmelding voor ‘{}’"
...@@ -155,7 +159,7 @@ msgstr "Geen aanmelding vereist" ...@@ -155,7 +159,7 @@ msgstr "Geen aanmelding vereist"
msgid "title" msgid "title"
msgstr "titel" msgstr "titel"
#: models.py:36 models.py:406 #: models.py:36 models.py:413
msgid "description" msgid "description"
msgstr "beschrijving" msgstr "beschrijving"
...@@ -253,113 +257,113 @@ msgstr "Standaard:" ...@@ -253,113 +257,113 @@ msgstr "Standaard:"
msgid "published" msgid "published"
msgstr "gepubliceerd" msgstr "gepubliceerd"
#: models.py:196 #: models.py:203
msgid "Can't have an event travel back in time" msgid "Can't have an event travel back in time"
msgstr "Een evenement kan niet terugreizen in de tijd" msgstr "Een evenement kan niet terugreizen in de tijd"
#: models.py:200 #: models.py:207
msgid "The fine for this event is too low (must be at least €5)." msgid "The fine for this event is too low (must be at least €5)."
msgstr "De boete voor dit evenement is te laag (minimaal €5)." msgstr "De boete voor dit evenement is te laag (minimaal €5)."
#: models.py:207 #: models.py:214
msgid "Doesn't make sense to have this if you require registrations." msgid "Doesn't make sense to have this if you require registrations."
msgstr "Het is niet logisch om dit te hebben als je aanmelden vereist." msgstr "Het is niet logisch om dit te hebben als je aanmelden vereist."
#: models.py:212 #: models.py:219
msgid "If registration is required, you need a start of registration" msgid "If registration is required, you need a start of registration"
msgstr "" msgstr ""
"Als aanmelden vereist is, dan heb je een starttijd voor de aanmeldperiode " "Als aanmelden vereist is, dan heb je een starttijd voor de aanmeldperiode "
"nodig" "nodig"
#: models.py:217 #: models.py:224
msgid "If registration is required, you need an end of registration" msgid "If registration is required, you need an end of registration"
msgstr "" msgstr ""
"Als aanmelden vereist is, dan heb je een eindtijd voor de aanmeldperiode " "Als aanmelden vereist is, dan heb je een eindtijd voor de aanmeldperiode "
"nodig" "nodig"
#: models.py:222 #: models.py:229
msgid "If registration is required, you need a deadline for the cancellation" msgid "If registration is required, you need a deadline for the cancellation"
msgstr "" msgstr ""
"Als aanmelden vereist is, dan heb je een eindtijd voor de aanmeldperiode " "Als aanmelden vereist is, dan heb je een eindtijd voor de aanmeldperiode "
"nodig" "nodig"
#: models.py:227 #: models.py:234
msgid "The cancel deadline should be before the start of the event." msgid "The cancel deadline should be before the start of the event."
msgstr "De afmelddeadline moet voor de start van het evenement liggen." msgstr "De afmelddeadline moet voor de start van het evenement liggen."
#: models.py:231 #: models.py:238
msgid "Registration start should be before registration end" msgid "Registration start should be before registration end"
msgstr "De starttijd voor de aanmeldperiode moet voor de eindtijd liggen" msgstr "De starttijd voor de aanmeldperiode moet voor de eindtijd liggen"
#: models.py:240 #: models.py:247