Commit c0464e3a authored by Thom Wiggers's avatar Thom Wiggers 📐
Browse files

Merge branch '247-vertaal-statische-teksten-career' into 'master'

Update introduction text for vacancies page

Closes #247

See merge request !332
parents 6586db3d 5f44c42d
...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid "" ...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-15 08:59+0100\n" "POT-Creation-Date: 2017-01-29 13:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-15 08:59+0100\n" "PO-Revision-Date: 2017-01-29 13:19+0100\n"
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n" "Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n"
"Language-Team: \n" "Language-Team: \n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
...@@ -18,83 +18,80 @@ msgstr "" ...@@ -18,83 +18,80 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n" "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
#: partners/models.py:33 #: models.py:33
msgid "Enter a valid address" msgid "Enter a valid address"
msgstr "Voer een geldig adres in" msgstr "Voer een geldig adres in"
#: partners/models.py:38 #: models.py:38
msgid "Enter a valid zip code" msgid "Enter a valid zip code"
msgstr "Voer een geldige postcode in" msgstr "Voer een geldige postcode in"
#: partners/models.py:74 #: models.py:77
msgid "image of {}" msgid "image of {}"
msgstr "Plaatje van {}" msgstr "Plaatje van {}"
#: partners/models.py:85 #: models.py:88
msgid "Vacancy Categories" msgid "Vacancy Categories"
msgstr "Vacaturecategorieën" msgstr "Vacaturecategorieën"
#: partners/models.py:102 #: models.py:105
msgid "" msgid ""
"When you use a partner, the company name and logo below will not be used." "When you use a partner, the company name and logo below will not be used."
msgstr "" msgstr ""
"Wanneer je een partner aangeeft, zullen de bedrijfsnaam en logo hieronder " "Wanneer je een partner aangeeft, zullen de bedrijfsnaam en logo hieronder "
"niet gebruikt worden." "niet gebruikt worden."
#: partners/models.py:115 #: models.py:118
msgid "not shown on the page" msgid "not shown on the page"
msgstr "wordt niet getoond op de vacaturepagina" msgstr "wordt niet getoond op de vacaturepagina"
#: partners/models.py:131 partners/templates/partners/partner.html:77 #: models.py:134 templates/partners/partner.html:77
#: partners/templates/partners/vacancies.html:4 #: templates/partners/vacancies.html:4 templates/partners/vacancies.html:7
#: partners/templates/partners/vacancies.html:7
msgid "Vacancies" msgid "Vacancies"
msgstr "Vacatures" msgstr "Vacatures"
#: partners/models.py:143 #: models.py:152
msgid "title" msgid "title"
msgstr "titel" msgstr "titel"
#: partners/models.py:149 #: models.py:158
msgid "description" msgid "description"
msgstr "beschrijving" msgstr "beschrijving"
#: partners/models.py:154 #: models.py:163
msgid "location" msgid "location"
msgstr "locatie" msgstr "locatie"
#: partners/models.py:158 #: models.py:167
msgid "start time" msgid "start time"
msgstr "starttijd" msgstr "starttijd"
#: partners/models.py:160 #: models.py:169
msgid "end time" msgid "end time"
msgstr "eindtijd" msgstr "eindtijd"
#: partners/models.py:162 #: models.py:171
msgid "website" msgid "website"
msgstr "website" msgstr "website"
#: partners/models.py:164 #: models.py:173
msgid "published" msgid "published"
msgstr "gepubliceerd" msgstr "gepubliceerd"
#: partners/templates/partners/index.html:4 #: templates/partners/index.html:4 templates/partners/partner.html:4
#: partners/templates/partners/partner.html:4
msgid "Partners" msgid "Partners"
msgstr "Partners" msgstr "Partners"
#: partners/templates/partners/index.html:4 #: templates/partners/index.html:4 templates/partners/partner.html:4
#: partners/templates/partners/partner.html:4 #: templates/partners/vacancies.html:4
#: partners/templates/partners/vacancies.html:4
msgid "Career" msgid "Career"
msgstr "Carrière" msgstr "Carrière"
#: partners/templates/partners/index.html:8 #: templates/partners/index.html:8
msgid "Our partners" msgid "Our partners"
msgstr "Onze partners" msgstr "Onze partners"
#: partners/templates/partners/index.html:10 #: templates/partners/index.html:10
msgid "" msgid ""
"A brief introduction about our study association for Computer and " "A brief introduction about our study association for Computer and "
"Information Sciences, Thalia. As a study association we put great effort in " "Information Sciences, Thalia. As a study association we put great effort in "
...@@ -121,70 +118,64 @@ msgstr "" ...@@ -121,70 +118,64 @@ msgstr ""
"bereiken is via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu" "bereiken is via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu"
"\">samenwerking@thalia.nu</a>." "\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: partners/templates/partners/index.html:17 #: templates/partners/index.html:17 templates/partners/partner.html:32
#: partners/templates/partners/partner.html:32
msgid "Main Partner" msgid "Main Partner"
msgstr "Hoofdsponsor" msgstr "Hoofdsponsor"
#: partners/templates/partners/index.html:30 #: templates/partners/index.html:30 templates/partners/index.html:56
#: partners/templates/partners/index.html:56 #: templates/partners/partner.html:91 templates/partners/vacancies.html:56
#: partners/templates/partners/partner.html:91 #: templates/partners/vacancies.html:61 templates/partners/vacancies.html:92
#: partners/templates/partners/vacancies.html:55
#: partners/templates/partners/vacancies.html:60
#: partners/templates/partners/vacancies.html:91
msgid "Learn more" msgid "Learn more"
msgstr "Lees meer" msgstr "Lees meer"
#: partners/templates/partners/partner.html:18 #: templates/partners/partner.html:18
#, python-format #, python-format
msgid "About %(name)s" msgid "About %(name)s"
msgstr "Over %(name)s" msgstr "Over %(name)s"
#: partners/templates/partners/partner.html:55 #: templates/partners/partner.html:55
msgid "Information" msgid "Information"
msgstr "Informatie" msgstr "Informatie"
#: partners/templates/partners/partner.html:56 #: templates/partners/partner.html:56
msgid "Street" msgid "Street"
msgstr "Straatnaam" msgstr "Straatnaam"
#: partners/templates/partners/partner.html:58 #: templates/partners/partner.html:58
msgid "Zip Code" msgid "Zip Code"
msgstr "Postcode" msgstr "Postcode"
#: partners/templates/partners/partner.html:60 #: templates/partners/partner.html:60
msgid "City" msgid "City"
msgstr "Plaatsnaam" msgstr "Plaatsnaam"
#: partners/templates/partners/partner.html:65 #: templates/partners/partner.html:65
msgid "Website" msgid "Website"
msgstr "Website" msgstr "Website"
#: partners/templates/partners/vacancies.html:9 #: templates/partners/vacancies.html:9
msgid "" msgid ""
"Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook " "Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook "
"al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij ons " "al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij ons "
"vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je " "vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je "
"(bijna) afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al " "(bijna) afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al "
"onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze " "onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze "
"website, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van onze " "website, dan kun je contact opnemen met de commissaris externe betrekkingen "
"sponsorcommissie via <a href=\"mailto:sponsor@thalia.nu\" target=\"_blank" "via <a href=\"mailto:samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank"
"\">sponsor@thalia.nu</a>." "\">samenwerking@thalia.nu</a>."
msgstr "" msgstr ""
"Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook " "You are a student and maybe you are looking for a job or part-time job. "
"al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij ons " "Happily we have companies that offer vacancies. So when you want to earn "
"vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je " "some additional money or when you are (almost) graduated you can look at "
"(bijna) afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al " "this page for all outstanding vacancies. When you want to post a vacancy on "
"onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze " "this page as a company you can contact us at <a href=\"mailto:"
"website, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van onze " "samenwerking@thalia.nu\" target=\"_blank\">samenwerking@thalia.nu</a>."
"sponsorcommissie via <a href=\"mailto:sponsor@thalia.nu\" target=\"_blank"
"\">sponsor@thalia.nu</a>." #: templates/partners/vacancies.html:23
#: partners/templates/partners/vacancies.html:24
msgid "Everything" msgid "Everything"
msgstr "Alles" msgstr "Alles"
#: partners/templates/partners/vacancies.html:71 #: templates/partners/vacancies.html:72
msgid "All vacancies" msgid "All vacancies"
msgstr "Alle vacatures" msgstr "Alle vacatures"
......
...@@ -9,10 +9,7 @@ ...@@ -9,10 +9,7 @@
{% blocktrans trimmed %} {% blocktrans trimmed %}
Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook al niet een handje toesteken. Gelukkig Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook al niet een handje toesteken. Gelukkig
hebben we bedrijven die bij ons vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je (bijna) hebben we bedrijven die bij ons vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je (bijna)
afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al onze openstaande vacatures. afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al onze openstaande vacatures. Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze website, dan kun je contact opnemen met de commissaris externe betrekkingen via <a href="mailto:samenwerking@thalia.nu" target="_blank">samenwerking@thalia.nu</a>.
Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze website, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van onze
sponsorcommissie via <a href="mailto:sponsor@thalia.nu" target="_blank">sponsor@thalia.nu</a>.
{% endblocktrans %} {% endblocktrans %}
</p> </p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment