Commit c318181c authored by Luko van der Maas's avatar Luko van der Maas
Browse files

added translations for the error messages

parent 38604ca3
...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid "" ...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-11 14:57+0100\n" "POT-Creation-Date: 2018-03-21 20:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 14:57+0100\n" "PO-Revision-Date: 2018-03-21 20:24+0100\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n" "Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n" "Language-Team: \n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
...@@ -16,29 +16,29 @@ msgstr "" ...@@ -16,29 +16,29 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n" "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: admin.py:95 #: admin.py:96
msgid "Event Date" msgid "Event Date"
msgstr "Evenementdatum" msgstr "Evenementdatum"
#: admin.py:104 #: admin.py:105
msgid "Registration Start" msgid "Registration Start"
msgstr "Start Aanmelden" msgstr "Start Aanmelden"
#: admin.py:107 #: admin.py:108
msgid "Edit" msgid "Edit"
msgstr "Aanpassen" msgstr "Aanpassen"
#: admin.py:117 #: admin.py:118
msgid "Number of participants" msgid "Number of participants"
msgstr "Aantal deelnemers" msgstr "Aantal deelnemers"
#: admin.py:121 #: admin.py:122
msgid "Publish selected events" msgid "Publish selected events"
msgstr "Publiceer geselecteerde evenementen" msgstr "Publiceer geselecteerde evenementen"
#: admin.py:125 #: admin.py:126
msgid "Unpublish selected events" msgid "Unpublish selected events"
msgstr "Publicatie van geselecteerde evenementen ongedaan maken" msgstr "Publicatie van geselecteerde evenementen ongedaan maken"
...@@ -159,7 +159,7 @@ msgstr "Geen aanmelding vereist" ...@@ -159,7 +159,7 @@ msgstr "Geen aanmelding vereist"
msgid "title" msgid "title"
msgstr "titel" msgstr "titel"
#: models.py:36 models.py:413 #: models.py:36 models.py:421
msgid "description" msgid "description"
msgstr "beschrijving" msgstr "beschrijving"
...@@ -195,7 +195,7 @@ msgstr "" ...@@ -195,7 +195,7 @@ msgstr ""
msgid "registration end" msgid "registration end"
msgstr "einde aanmelden" msgstr "einde aanmelden"
#: models.py:75 #: models.py:75 templates/events/admin/details.html:79
msgid "cancel deadline" msgid "cancel deadline"
msgstr "afmelddeadline" msgstr "afmelddeadline"
...@@ -211,7 +211,7 @@ msgstr "" ...@@ -211,7 +211,7 @@ msgstr ""
"Verzend een e-mail naar de organiserende partij wanneer een lid zich na de " "Verzend een e-mail naar de organiserende partij wanneer een lid zich na de "
"afmelddeadline afmeld voor een evenement." "afmelddeadline afmeld voor een evenement."
#: models.py:89 templates/events/admin/details.html:76 #: models.py:89 templates/events/admin/details.html:82
#: templates/events/event.html:38 #: templates/events/event.html:38
msgid "location" msgid "location"
msgstr "locatie" msgstr "locatie"
...@@ -228,7 +228,7 @@ msgstr "" ...@@ -228,7 +228,7 @@ msgstr ""
"Locatie van ’t Huygens: Heyendaalseweg 135, Nijmegen. Locatie van Mercator " "Locatie van ’t Huygens: Heyendaalseweg 135, Nijmegen. Locatie van Mercator "
"1: Toernooiveld 212, Nijmegen. Dit veld wordt niet getoond als tekst!!" "1: Toernooiveld 212, Nijmegen. Dit veld wordt niet getoond als tekst!!"
#: models.py:102 templates/events/admin/details.html:78 #: models.py:102 templates/events/admin/details.html:84
#: templates/events/event.html:43 #: templates/events/event.html:43
msgid "price" msgid "price"
msgstr "prijs" msgstr "prijs"
...@@ -257,113 +257,121 @@ msgstr "Standaard:" ...@@ -257,113 +257,121 @@ msgstr "Standaard:"
msgid "published" msgid "published"
msgstr "gepubliceerd" msgstr "gepubliceerd"
#: models.py:203 #: models.py:202
msgid "Start cannot have an empty date or time field"
msgstr "Starttijd kan niet een lege datum of tijd hebben"
#: models.py:206
msgid "End cannot have an empty date or time field"
msgstr "Eindtijd kan niet een lege datum of tijd hebben"
#: models.py:211
msgid "Can't have an event travel back in time" msgid "Can't have an event travel back in time"
msgstr "Een evenement kan niet terugreizen in de tijd" msgstr "Een evenement kan niet terugreizen in de tijd"
#: models.py:207 #: models.py:215
msgid "The fine for this event is too low (must be at least €5)." msgid "The fine for this event is too low (must be at least €5)."
msgstr "De boete voor dit evenement is te laag (minimaal €5)." msgstr "De boete voor dit evenement is te laag (minimaal €5)."
#: models.py:214 #: models.py:222
msgid "Doesn't make sense to have this if you require registrations." msgid "Doesn't make sense to have this if you require registrations."
msgstr "Het is niet logisch om dit te hebben als je aanmelden vereist." msgstr "Het is niet logisch om dit te hebben als je aanmelden vereist."
#: models.py:219 #: models.py:227
msgid "If registration is required, you need a start of registration" msgid "If registration is required, you need a start of registration"
msgstr "" msgstr ""
"Als aanmelden vereist is, dan heb je een starttijd voor de aanmeldperiode " "Als aanmelden vereist is, dan heb je een starttijd voor de aanmeldperiode "
"nodig" "nodig"
#: models.py:224 #: models.py:232
msgid "If registration is required, you need an end of registration" msgid "If registration is required, you need an end of registration"
msgstr "" msgstr ""
"Als aanmelden vereist is, dan heb je een eindtijd voor de aanmeldperiode " "Als aanmelden vereist is, dan heb je een eindtijd voor de aanmeldperiode "
"nodig" "nodig"
#: models.py:229 #: models.py:237
msgid "If registration is required, you need a deadline for the cancellation" msgid "If registration is required, you need a deadline for the cancellation"
msgstr "" msgstr ""
"Als aanmelden vereist is, dan heb je een eindtijd voor de aanmeldperiode " "Als aanmelden vereist is, dan heb je een eindtijd voor de aanmeldperiode "
"nodig" "nodig"
#: models.py:234 #: models.py:242
msgid "The cancel deadline should be before the start of the event." msgid "The cancel deadline should be before the start of the event."
msgstr "De afmelddeadline moet voor de start van het evenement liggen." msgstr "De afmelddeadline moet voor de start van het evenement liggen."
#: models.py:238 #: models.py:246
msgid "Registration start should be before registration end" msgid "Registration start should be before registration end"
msgstr "De starttijd voor de aanmeldperiode moet voor de eindtijd liggen" msgstr "De starttijd voor de aanmeldperiode moet voor de eindtijd liggen"
#: models.py:247 #: models.py:255
msgid "This organiser does not have a contact mailinglist." msgid "This organiser does not have a contact mailinglist."
msgstr "De organisator heeft geen contact mailinglijst." msgstr "De organisator heeft geen contact mailinglijst."
#: models.py:281 #: models.py:289
msgid "No payment" msgid "No payment"
msgstr "Niet betaald" msgstr "Niet betaald"
#: models.py:282 #: models.py:290
msgid "Paid with cash" msgid "Paid with cash"
msgstr "Contant betaald" msgstr "Contant betaald"
#: models.py:283 #: models.py:291
msgid "Paid with card" msgid "Paid with card"
msgstr "Pin betaald" msgstr "Pin betaald"
#: models.py:295 templates/events/admin/registrations_table.html:6 #: models.py:303 templates/events/admin/registrations_table.html:6
msgid "name" msgid "name"
msgstr "naam" msgstr "naam"
#: models.py:297 #: models.py:305
msgid "Use this for non-members" msgid "Use this for non-members"
msgstr "Gebruikt dit voor niet-leden" msgstr "Gebruikt dit voor niet-leden"
#: models.py:302 templates/events/admin/registrations_table.html:7 #: models.py:310 templates/events/admin/registrations_table.html:7
msgid "registration date" msgid "registration date"
msgstr "aanmelddatum" msgstr "aanmelddatum"
#: models.py:304 templates/events/admin/registrations_table.html:9 #: models.py:312 templates/events/admin/registrations_table.html:9
msgid "cancellation date" msgid "cancellation date"
msgstr "afmelddatum" msgstr "afmelddatum"
#: models.py:309 templates/events/admin/registrations_table.html:14 #: models.py:317 templates/events/admin/registrations_table.html:14
msgid "present" msgid "present"
msgstr "aanwezig" msgstr "aanwezig"
#: models.py:316 #: models.py:324
msgid "payment" msgid "payment"
msgstr "betaling" msgstr "betaling"
#: models.py:369 models.py:370 #: models.py:377 models.py:378
msgid "Either specify a member or a name" msgid "Either specify a member or a name"
msgstr "Geef een lid of een naam op" msgstr "Geef een lid of een naam op"
#: models.py:393 #: models.py:401
msgid "Checkbox" msgid "Checkbox"
msgstr "Checkbox" msgstr "Checkbox"
#: models.py:394 #: models.py:402
msgid "Text" msgid "Text"
msgstr "Text" msgstr "Text"
#: models.py:395 #: models.py:403
msgid "Integer" msgid "Integer"
msgstr "Integer" msgstr "Integer"
#: models.py:400 #: models.py:408
msgid "field type" msgid "field type"
msgstr "veldtype" msgstr "veldtype"
#: models.py:407 #: models.py:415
msgid "field name" msgid "field name"
msgstr "veldnaam" msgstr "veldnaam"
#: models.py:419 #: models.py:427
msgid "required" msgid "required"
msgstr "verplicht" msgstr "verplicht"
#: models.py:471 #: models.py:479
msgid "last changed" msgid "last changed"
msgstr "laatst aangepast" msgstr "laatst aangepast"
...@@ -462,27 +470,27 @@ msgstr "verander" ...@@ -462,27 +470,27 @@ msgstr "verander"
msgid "date" msgid "date"
msgstr "datum" msgstr "datum"
#: templates/events/admin/details.html:74 #: templates/events/admin/details.html:75
msgid "registration period" msgid "registration period"
msgstr "aanmeldperiode" msgstr "aanmeldperiode"
#: templates/events/admin/details.html:80 #: templates/events/admin/details.html:86
msgid "cost" msgid "cost"
msgstr "kosten" msgstr "kosten"
#: templates/events/admin/details.html:82 #: templates/events/admin/details.html:88
msgid "registration required" msgid "registration required"
msgstr "aanmelden vereist" msgstr "aanmelden vereist"
#: templates/events/admin/details.html:85 #: templates/events/admin/details.html:91
msgid "registration message" msgid "registration message"
msgstr "aanmeldbericht" msgstr "aanmeldbericht"
#: templates/events/admin/details.html:88 templates/events/event.html:57 #: templates/events/admin/details.html:94 templates/events/event.html:57
msgid "number of registrations" msgid "number of registrations"
msgstr "aantal aanmeldingen" msgstr "aantal aanmeldingen"
#: templates/events/admin/details.html:90 templates/events/event.html:59 #: templates/events/admin/details.html:96 templates/events/event.html:59
#, python-format #, python-format
msgid "%(counter)s registration" msgid "%(counter)s registration"
msgid_plural "%(counter)s registrations" msgid_plural "%(counter)s registrations"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment