Commit e41d0dd8 authored by Joris's avatar Joris
Browse files

Add remarks to vacancy

Fix #171
parent f9cfc7a4
......@@ -52,6 +52,9 @@ class VacancyAdmin(admin.ModelAdmin):
('Categories', {
'fields': ('categories', )
}),
('Other', {
'fields': ('remarks', )
})
)
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-02 13:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-02 13:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-07 21:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-07 21:32+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: partners/models.py:33
msgid "Enter a valid address"
......@@ -41,44 +41,60 @@ msgstr ""
"Wanneer je een partner aangeeft, zullen de bedrijfsnaam en logo hieronder "
"niet gebruikt worden."
#: partners/models.py:129 partners/templates/partners/partner.html:75
#: partners/templates/partners/vacancies.html:5
#: partners/models.py:115
msgid "not shown on the page"
msgstr "wordt niet getoond op de vacaturepagina"
#: partners/models.py:131 partners/templates/partners/partner.html:77
#: partners/templates/partners/vacancies.html:4
#: partners/templates/partners/vacancies.html:7
msgid "Vacancies"
msgstr "Vacatures"
#: partners/models.py:141
#: partners/models.py:143
msgid "title"
msgstr "titel"
#: partners/models.py:147
#: partners/models.py:149
msgid "description"
msgstr "beschrijving"
#: partners/models.py:152
#: partners/models.py:154
msgid "location"
msgstr "locatie"
#: partners/models.py:156
#: partners/models.py:158
msgid "start time"
msgstr "starttijd"
#: partners/models.py:158
#: partners/models.py:160
msgid "end time"
msgstr "eindtijd"
#: partners/models.py:160
#: partners/models.py:162
msgid "website"
msgstr "website"
#: partners/models.py:162
#: partners/models.py:164
msgid "published"
msgstr "gepubliceerd"
#: partners/templates/partners/index.html:6
#: partners/templates/partners/index.html:4
#: partners/templates/partners/partner.html:4
msgid "Partners"
msgstr "Partners"
#: partners/templates/partners/index.html:4
#: partners/templates/partners/partner.html:4
#: partners/templates/partners/vacancies.html:4
msgid "Career"
msgstr "Carrière"
#: partners/templates/partners/index.html:8
msgid "Our partners"
msgstr "Onze partners"
#: partners/templates/partners/index.html:8
#: partners/templates/partners/index.html:10
msgid ""
"Als studievereniging doen we ontzettend ons best om leuke evenementen en "
"activiteiten te organiseren voor de studenten die lid zijn van Thalia. "
......@@ -106,46 +122,46 @@ msgstr ""
"commissaris externe betrekkingen, die te bereiken is via <a href=\"mailto:"
"samenwerking@thalia.nu\">samenwerking@thalia.nu</a>."
#: partners/templates/partners/index.html:25
#: partners/templates/partners/partner.html:30
#: partners/templates/partners/index.html:27
#: partners/templates/partners/partner.html:32
msgid "Main Partner"
msgstr "Hoofdsponsor"
#: partners/templates/partners/index.html:38
#: partners/templates/partners/index.html:64
#: partners/templates/partners/partner.html:89
#: partners/templates/partners/vacancies.html:53
#: partners/templates/partners/vacancies.html:58
#: partners/templates/partners/vacancies.html:89
#: partners/templates/partners/index.html:40
#: partners/templates/partners/index.html:66
#: partners/templates/partners/partner.html:91
#: partners/templates/partners/vacancies.html:55
#: partners/templates/partners/vacancies.html:60
#: partners/templates/partners/vacancies.html:91
msgid "Learn more"
msgstr "Lees meer"
#: partners/templates/partners/partner.html:16
#: partners/templates/partners/partner.html:18
#, python-format
msgid "About %(name)s"
msgstr "Over %(name)s"
#: partners/templates/partners/partner.html:53
#: partners/templates/partners/partner.html:55
msgid "Information"
msgstr "Informatie"
#: partners/templates/partners/partner.html:54
#: partners/templates/partners/partner.html:56
msgid "Street"
msgstr "Straatnaam"
#: partners/templates/partners/partner.html:56
#: partners/templates/partners/partner.html:58
msgid "Zip Code"
msgstr "Postcode"
#: partners/templates/partners/partner.html:58
#: partners/templates/partners/partner.html:60
msgid "City"
msgstr "Plaatsnaam"
#: partners/templates/partners/partner.html:63
#: partners/templates/partners/partner.html:65
msgid "Website"
msgstr "Website"
#: partners/templates/partners/vacancies.html:7
#: partners/templates/partners/vacancies.html:9
msgid ""
"Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook "
"al niet een handje toesteken. Gelukkig hebben we bedrijven die bij ons "
......@@ -165,10 +181,10 @@ msgstr ""
"sponsorcommissie via <a href=\"mailto:sponsor@thalia.nu\" target=\"_blank"
"\">sponsor@thalia.nu</a>."
#: partners/templates/partners/vacancies.html:22
#: partners/templates/partners/vacancies.html:24
msgid "Everything"
msgstr "Alles"
#: partners/templates/partners/vacancies.html:69
#: partners/templates/partners/vacancies.html:71
msgid "All vacancies"
msgstr "Alle vacatures"
# -*- coding: utf-8 -*-
# Generated by Django 1.10.3 on 2016-12-07 20:44
from __future__ import unicode_literals
from django.db import migrations
import tinymce.models
class Migration(migrations.Migration):
dependencies = [
('partners', '0006_auto_20161202_1309'),
]
operations = [
migrations.AddField(
model_name='vacancy',
name='remarks',
field=tinymce.models.HTMLField(blank=True, help_text='not shown on the page'),
),
]
......@@ -112,6 +112,8 @@ class Vacancy(models.Model):
categories = models.ManyToManyField(VacancyCategory, blank=True)
remarks = HTMLField(blank=True, help_text=_('not shown on the page'))
def get_company_name(self):
if self.partner:
return self.partner.name
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment