1. 04 Oct, 2016 3 commits
  • Sébastiaan Versteeg's avatar
  • Thom Wiggers's avatar
   Merge branch 'feature/education' into 'master' · 98a25240
   Thom Wiggers authored
   Add education app
   
   Weet niet zeker of ik alles heb, maar t lijkt er wel op:
   - Course Overview
    - View course
      - Download exam
      - Download summary
      - Submit exam
      - Submit summary
   - Book Sale
   
   En natuurlijk het migratiescript.
   
   Ik heb ook wat aanpassingen gemaakt tegenover de huidige implementatie binnen Concrete5. Zo heb ik de course codes als slugs vervangen door id's. Er wordt namelijk gelinkt naar de vakken als hiervan nog examens/samenvattingen van voorkomen bij andere vakken, en zo is het mogelijk dat, omdat ze kunnen worden hergebruikt, de link naar een heel ander vak gaat.
   
   Closes #6 and #62
   
   See merge request !93
   98a25240
  • Jan's avatar
   Add education app · 293fc81b
   Jan authored and Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg committed
   Squashed commits:
   [dd0f830] Use itertools.chain instead of +=
   [9b56e66] Use settings.AUTH_USER_MODEL instead of Member as uploader
   [84246e5] Use generator comprehension
   [1271094] Rename summary_list to year_list
   [02699ea] Preselect course when clicking 'add' in the course view
   [07892ad] Don't use implicit uploader_id, use uploader directly
   [49fe1ee] Change string concat to str format
   [76d7358] Update translations
   [ef0eb57] Use list comprehensions instead of map()
   [51d7d03] unaccept = reject
   [02d945a] Do not change translation util just for the migration script, use activate(lang) instead
   [eea1516] Add localisation
   [6ea4809] Add sitemap for education
   [6aec215] Add actions to admin
   [30c7864] Add forms to add exams and summaries
   [495ebe2] Change submission url
   [6521e3d] Add books page, basic forms and perfect download pages
   [14fcca7] Make some small HTML changes
   [009207f] Finish course view
   [3a32dab] Change urls, translate texts and use absolute urls
   [cc96cec] Rename stylesheet and use compressor, change text-align center
   [56f77b4] Make sure that migrations really work
   [3a18e56] Fix URL in and remove API key from education migration script
   [25ae23c] Fix PEP8
   [4e04316] Fix PEP8
   [3078693] Add education migration script
   [4e337e8] Correct course model translations, admin, ManyToMany relation and verbose_names
   [0bbdd37] - Make categories and courses multilingual
   - Define urls like the other apps
   - Squash migrations
   - Make texts translatable
   [b3cecfb] Make texts translatable
   [7bf745c] Code in pep8 format
   [a434966] Summarries and exams downloadable
   [394a109] Categories and old courses
   [42a1c11] only show exams and summaries when they are accepted
   [b562b6a] Basic page for course
   [125ebb5] First version course overview
   [55c0d06] Dynamic default dates should not be called
   [5215f51] New migrations for education package
   [f6ff3bf] added summaries in education model
   [708bdf7] initial commit for education package
   293fc81b
 2. 03 Oct, 2016 1 commit
 3. 02 Oct, 2016 1 commit
 4. 01 Oct, 2016 3 commits
 5. 30 Sep, 2016 2 commits
 6. 28 Sep, 2016 12 commits
 7. 25 Sep, 2016 1 commit
 8. 24 Sep, 2016 3 commits
 9. 22 Sep, 2016 1 commit
  • Joost Rijneveld's avatar
   Merge branch 'feature/statistics' into 'master' · 5c03c9b8
   Joost Rijneveld authored
   Add statistics page, refs #9 now feature equivalence with old website
   
   Statistiekenpagina met pie charts die ongeveer dezelfde data laten zien als op de oude site. Resolvt #9 in ieder geval voor de feature equivalence milestone, maar zoals @lrijneveld al aangaf zijn er natuurlijk nog veel meer interessante statistieken toe te voegen aan deze pagina.
   
   See merge request !46
   5c03c9b8
 10. 21 Sep, 2016 11 commits
 11. 20 Sep, 2016 1 commit
 12. 18 Sep, 2016 1 commit