1. 03 May, 2017 2 commits
  • Tom van Bussel's avatar
   Generate unique filenames for photos · 5fc4c8d2
   Tom van Bussel authored
   Foto's krijgen nu een unieke filename (binnen het album). Deze filename
   heeft de vorm "0013.jpg".
   5fc4c8d2
  • Tom van Bussel's avatar
   Ignore duplicate photos in albums using digests · bbb15e13
   Tom van Bussel authored
   Photo krijgt nu een extra veld, digest, waarin een SHA1 hash van de foto
   staat. Deze digest wordt gebruikt om te zorgen dat er geen dubbele
   foto's worden geüpload. Omdat het compressen pas de save() van de foto
   gebeurd, wordt het foto object eerst opgeslagen en daarna weer
   verwijderd als de foto dubbel is.
   bbb15e13
 2. 12 Apr, 2017 1 commit
 3. 31 Mar, 2017 1 commit
 4. 22 Mar, 2017 1 commit
 5. 21 Mar, 2017 1 commit
 6. 25 Feb, 2017 1 commit
 7. 22 Feb, 2017 1 commit
 8. 03 Feb, 2017 2 commits
  • Tom van Bussel's avatar
   Raise error if uploaded album is not a zip or tar · 86371868
   Tom van Bussel authored
   Archives other than .zip and .tar.gz are rejected, even though the
   tarfile library supports files with lzma and bzip2 compression, as the
   MIME types for these compressions are not registered and the values in
   request.content_type are user supplied, so these may vary. Perhaps we
   should use libmagic in the future to avoid these issues.
   86371868
  • Tom van Bussel's avatar
   Added support for uploading albums as tar files · d707892f
   Tom van Bussel authored
   Support voor het uploaden van albums als tar files.
   Ik heb geprobeerd om code duplicatie zoveel mogelijk te vermijden, maar
   de inconsistenties tussen zipfile en tarfile vermoeilijkten dit.
   De (oude) code onnodig een mapje aan voor het nieuwe album, maar Django
   doet dit al automatisch dus ik heb die code verwijderd.
   d707892f
 9. 11 Jan, 2017 1 commit
 10. 21 Dec, 2016 1 commit
 11. 07 Dec, 2016 1 commit
 12. 22 Oct, 2016 1 commit
 13. 09 Aug, 2016 1 commit
 14. 04 Aug, 2016 2 commits
 15. 03 Aug, 2016 1 commit
 16. 28 Jul, 2016 1 commit
  • Joost Rijneveld's avatar
   Create photos front-end using filebased backend · 1eb40999
   Joost Rijneveld authored
   This is still wants a nice admin back-end;
   currently the way to manage photos is simply managing JPGs
   
   This also wants a few more tweaks in the front-end,
   solving some CSS problems and adding album pagination
   1eb40999