1. 02 Nov, 2016 1 commit
  • Thom Wiggers's avatar
   Merge branch 'dockerignore' into 'master' · ab789961
   Thom Wiggers authored
   Create symlink from dockerignore to gitignore
   
   Toen ik nadacht over wat er in dockerignore moest bleek dat een subset te zijn van wat er in gitignore stond. Wat ik gemist had (dwz wat er verder nog in gitignore stond) was eigenlijk ook wel een goed plan voor dockerignore. Hierbij een symlink.
   
   See merge request !150
   ab789961
 2. 01 Nov, 2016 2 commits
 3. 30 Oct, 2016 5 commits
 4. 29 Oct, 2016 2 commits
 5. 28 Oct, 2016 2 commits
 6. 27 Oct, 2016 4 commits
 7. 26 Oct, 2016 19 commits
 8. 25 Oct, 2016 5 commits