1. 02 Nov, 2016 4 commits
 2. 01 Nov, 2016 2 commits
 3. 30 Oct, 2016 5 commits
 4. 29 Oct, 2016 2 commits
 5. 28 Oct, 2016 2 commits
 6. 27 Oct, 2016 4 commits
 7. 26 Oct, 2016 19 commits
 8. 25 Oct, 2016 2 commits
  • Thom Wiggers's avatar
   Merge branch 'feature/sassreq' into 'master' · c40bdf20
   Thom Wiggers authored
   Replace libsass by django-libsass
   
   django-libsass is needed to compile scss files.
   
   See merge request !136
   c40bdf20
  • Thom Wiggers's avatar
   Merge branch 'remove-nodejs-dockerfile' into 'master' · 718a9a8d
   Thom Wiggers authored
   Remove nodeJS from Dockerfile after moving to SASS
   
   Omdat @sversteeg in !135 de dependency op less en nodeJS heeft opgeruimd is het ook niet meer nodig om dit in de Dockerfile op te nemen. De vervanger, `libsass`, komt gewoon via `requirements.txt` binnen en heeft dus geen extra aandacht nodig.
   
   We hebben nu twee lijstjes met niet-pip-dependencies (namelijk in README.md en in Dockerfile). Ideeën hoe we van die duplicatie af kunnen zijn welkom. Gaat natuurlijk vanzelf als we de installatie-instructies vervangen door 'gebruik docker', wat we misschien op termijn wel willen doen.
   
   See merge request !137
   718a9a8d