{% extends "base.html" %} {% load i18n static %} {% block title %}{% trans "privacy policy"|capfirst %} — {{ block.super }}{% endblock %} {% block opengraph_title %}{% trans "privacy policy"|capfirst %} — {{ block.super }}{% endblock %} {% block body %}

{% trans "privacy policy"|capfirst %}

Versie 1.0, 12-06-2017

Dit document is opgesteld om duidelijk te maken waar je gegevens voor worden gebruikt. Door lid/begunstiger te worden van de vereniging geef je aan deze privacyvoorwaarden te accepteren. Voor alle gegevens geldt dat als je ze wil wijzigen je dat zelf aan kan geven bij het bestuur.

1. Registratie

Verder zijn er nog enkele zaken die enkel gevraagd worden aan leden:

En enkele zaken die enkel aan begunstigers gevraagd worden:

Tot slot, indien van toepassing:

2. Ledenlijst

Er wordt op de website een ledenlijst bijgehouden waarbij je een eigen profiel- pagina hebt. Deze ledenlijst en profielpagina kunnen enkel bezocht worden door andere leden/begunstigers. Op deze profielpagina worden naam en, indien lid, studierichting en cohort vermeld. Er bestaat de mogelijkheid om informatie aan deze profielpagina toe te voegen.

3. Foto's

Op evenementen worden foto’s gemaakt ter sfeerimpressie en van commissies worden foto’s gemaakt voor op de website. Wil je niet op zo’n foto staan? Zeg het even tegen de fotograaf, meestal herkenbaar aan zijn commissieshirt en zijn camera.

{% endblock %}