Skip to content

Nbcmk

Eric Lieffers requested to merge nbcmk into main

nieuwe cli tool nbcmk:

De haalt locatie gegevens en voort vm's de host uit NetBox en schijft een yaml strucuur naar stdout.

Merge request reports