Commit cda99cba authored by Tomas's avatar Tomas
Browse files

chore: Add preliminary entries for new app to scheme

parent 0032b2c2
Pipeline #34017 passed with stage
in 11 seconds
<SchemeManager version="7">
<Id>pbdf</Id>
<Url>https://privacybydesign.foundation/schememanager/pbdf</Url>
<Url>https://localhost</Url>
<Name>
<en>Privacy by Design Foundation</en>
<nl>Stichting Privacy by Design</nl>
......
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>Personal data</en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
<en>Citizen data</en>
<nl>Inwonersgegevens</nl>
</Name>
<ShortName>
<en>Personal data</en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
<en>Citizen data</en>
<nl>Inwonersgegevens</nl>
</ShortName>
<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
<IssuerID>gemeente</IssuerID>
......@@ -20,6 +20,29 @@
</IssueURL>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<BackgroundColor>#2f5597</BackgroundColor>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>Zet je officiële naam, adres, geboortedatum en BSN in IRMA met je DigiD. Met je officiële gegevens in IRMA, is online identificeren veilig en eenvoudig.</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>Met IRMA kun je deze persoonsgegevens gebruiken om jezelf online bekend te maken. Je kunt bijvoorbeeld bewijzen hoe oud je bent, of waar je woont zonder je naam prijs te geven.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt o.a. de volgende gegevens op bij je gemeente:\n\n• initialen\n• achternaam\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• geslacht\n• adres\n• postcode\n• plaats\n• Burgerservicenummer (BSN)</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Je haalt je gegevens op bij je gemeente in twee stappen:\n\n1. Log in met DigiD.\n2. Bevestig de gegevens in IRMA.\n\nNu kun je je met IRMA online bekend maken.\nLet op: je gegevens in IRMA zijn geldig tot de aangegeven datum. Daarna moet je ze vernieuwen.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="initials">
<Name>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ cfbfa09577f948ce25e4a11b15cd29140e942d9023974f894f5cb0cd81fa7fc2 pbdf/chipsoft/I
34771142987c478aa40edb1d844e7736722155073647285655cde5d1710ac763 pbdf/chipsoft/PublicKeys/0.xml
fa1c846c1bdec331746fe736a7a27fb7d5a732780f25c2cdd538c6428bf0a905 pbdf/chipsoft/description.xml
c99b80772603539cf4ef19277392b65ed552b4f8d6c3f5537e6689a0874786c3 pbdf/chipsoft/logo.png
d2f30fdb230ce20946c50c499ae35a5f11b9f4874807770fc97db9680346c943 pbdf/description.xml
4fc61d05a58168d570086e07c75e13eb945706c0e1dd6a8cb290617e614a5a86 pbdf/description.xml
4ca11e03ab059570a59bc2a3dbad6becb310a86c5580530887462619ccb82963 pbdf/gebiedonline/Issues/livingarea/description.xml
ac40221c70af712b514cd23a55ad806c79ac1d006f834da1bf7ab44fbab0ce42 pbdf/gebiedonline/Issues/livingarea/logo.png
d1bb231c8c3874c64530d6decaf7da5cda9ad9959a2b9394e34ec966412befae pbdf/gebiedonline/Issues/useridentification/description.xml
......@@ -17,7 +17,7 @@ d192fff4f3a65a48925439259db7d9b12fdb4ef8bacead87df8e0999aea85557 pbdf/gebiedonli
ac40221c70af712b514cd23a55ad806c79ac1d006f834da1bf7ab44fbab0ce42 pbdf/gebiedonline/logo.png
de18f9bb9f0bf29a7db6dee09b3dbd71dd9f6d7178b6689a139e37e5d84e28ad pbdf/gemeente/Issues/address/description.xml
373a1c08a6db0c1f589a3131d1ecd85d678d3d8702a163738620ae8a2fc69221 pbdf/gemeente/Issues/address/logo.png
ab8321bef7bbb5282381df977cf311bed45636681e4572fc49165627296c970f pbdf/gemeente/Issues/personalData/description.xml
a0d56046d027202a3a30611b7383a2491c9ba61d0a3e9404cbd0148027e0467c pbdf/gemeente/Issues/personalData/description.xml
28ed5fc6ff62ecaba93b6eb00fc21abfe47102c8e8535c5e495882b728f29bfd pbdf/gemeente/Issues/personalData/logo.png
80b907ebbfb1da663fe2c0f631c2d345ca4b1f0557274d914d44299fd8f29208 pbdf/gemeente/PublicKeys/0.xml
3962a7a8da21e3d03d3edf6520da6c22757c80ee7b4f67c9d8f553206673c7b9 pbdf/gemeente/description.xml
......@@ -37,7 +37,7 @@ b3e02c3c622365430d2b8a596c2494e15b875cb1d99624bd0d614c0a3f34bade pbdf/nijmegen/I
fd9637387ada40d5ddc9f18bbf919d24d9bf73c824193a82ffd6981ff48e16ed pbdf/nijmegen/PublicKeys/0.xml
e5e144779e5436f74b4bb7016a1f228e6ad47895f6b42b2e23e0fa30628530e3 pbdf/nijmegen/description.xml
98890971f8b4607543577dab5fba51d178154e4cdb27f8faa9f114be29b66390 pbdf/nijmegen/logo.png
a926389cbd3a9c57dea5d2953312cc741f833af930a476d33fe0f0e3fc52a5eb pbdf/nuts/Issues/agb/description.xml
41edd163b671454a69e4591839b126838bc677c0d233869a353d409d8111aa87 pbdf/nuts/Issues/agb/description.xml
5b85d5fb7bde3548503a19c3f452d4c6635ad6193d43e29d91b11c6567735b8e pbdf/nuts/Issues/agb/logo.png
baf8493798ec1adbaecebd19708ed9e4d5f84c82fff35d023ea6de56812d86a1 pbdf/nuts/PublicKeys/0.xml
1994c336703cf91eb7e48b148d796d72dcdae5113384ee2344687f123fcb737c pbdf/nuts/PublicKeys/1.xml
......@@ -49,13 +49,13 @@ bc4906c1ddedce2876eeef17ab0f31db89a8cde80e799cd2fdb968041f0333db pbdf/pbdf/Issue
8198b52f1775b85f51dcf9b333619ac1fd752cd35cbc8495540ddfee060c9fe7 pbdf/pbdf/Issues/big/logo.png
295b78203cc0988645be92fc160dfac297e8f1e0f7f1a20708f61a6360d357c3 pbdf/pbdf/Issues/diploma/description.xml
922e1aa9b43f9aad04562b745d9000671dbe32cbaad9e88c9401ce5a224f7acd pbdf/pbdf/Issues/diploma/logo.png
dc08283ce11654981de755ad8e458e0cec90986d4054187a2054fd4607e86e46 pbdf/pbdf/Issues/email/description.xml
181b6628a9acd78132ba950de96da13e675f6cc94ba2d4dd2a25451c163e0c90 pbdf/pbdf/Issues/email/description.xml
e1bfc292fbb1cf4086477f9f9d384e89742802e56c7f042bbc22f1b8a11e4720 pbdf/pbdf/Issues/email/logo.png
1b9b00d382ebec25efb81669b421d22036c686e316be8130e8caa1a674732fea pbdf/pbdf/Issues/facebook/description.xml
1bc867630086f7988878fc9a213f21c3752636f67dd0fbd52e0e362d5845817d pbdf/pbdf/Issues/facebook/logo.png
4ea961092375868a9aa7c2443d511f909dd36db268a2ccbbacc2c90e9224602f pbdf/pbdf/Issues/ideal/description.xml
c8c9df8c9c7b2b06c839ad5e47be949ed34a31820a1a136546578cb3014e5645 pbdf/pbdf/Issues/ideal/logo.png
030cef99530f2a167ac22f0778979eccfb0bf264907982c13b09a8db5986f135 pbdf/pbdf/Issues/idin/description.xml
f3c65a8b5cb3ecdfe963b3b5d22f1340334fddd0861c270b2780ce33771a053b pbdf/pbdf/Issues/idin/description.xml
5e503fb3d07655daa39e8d32a522a10706ce56a9322dcc76ac72d195abaec9e5 pbdf/pbdf/Issues/idin/logo.png
18d11cb35a09a2a4e0a55a76a83c6900a41fceb4e9740ae0429187ce9e0bb31c pbdf/pbdf/Issues/irmatube/description.xml
1a1078dcd7d22e4a30ab34d53a7509256196a470baa883a92c99c073c40690af pbdf/pbdf/Issues/irmatube/logo.png
......@@ -63,9 +63,9 @@ c8c9df8c9c7b2b06c839ad5e47be949ed34a31820a1a136546578cb3014e5645 pbdf/pbdf/Issue
8e160d2c11db5821d1a08fedda0a829e6db5bfde8d4247c4962a7a88403e268c pbdf/pbdf/Issues/linkedin/logo.png
2b1d0ffd719612ce1ec692eac9809de767e0415314d62d83ced827d42e94f5fd pbdf/pbdf/Issues/mijnirma/description.xml
1a1078dcd7d22e4a30ab34d53a7509256196a470baa883a92c99c073c40690af pbdf/pbdf/Issues/mijnirma/logo.png
e267eed8b5b00de67ee3462196fca089a803a347f894c0a388cd2f85869e1cbb pbdf/pbdf/Issues/mobilenumber/description.xml
d4f4226390a66d471bc36c7db5b43e7ca7ecc2fbda42178331446406e8b18b99 pbdf/pbdf/Issues/mobilenumber/description.xml
f5de839bc6a951300e48dd3d18c621cc09ea3c082a184cef2f3b4445c5d25291 pbdf/pbdf/Issues/mobilenumber/logo.png
92d1bf6bc8df9ed563a401666eb075b70a2a9332d68e43628172f526276e1a96 pbdf/pbdf/Issues/surfnet-2/description.xml
c598bdbfb9c2386c4100cb53b2bb274a977aa420c7ee7f4a810d9a40b5703356 pbdf/pbdf/Issues/surfnet-2/description.xml
3f9d50878b93006f7e71aa86c61b175764180e59a236141f1623097dcd42f5ad pbdf/pbdf/Issues/surfnet-2/logo.png
fbc8aad16c1a31f0c2d45ea22c984c581463575d51129703c8c042b64ec135d6 pbdf/pbdf/Issues/surfnet/description.xml
3f9d50878b93006f7e71aa86c61b175764180e59a236141f1623097dcd42f5ad pbdf/pbdf/Issues/surfnet/logo.png
......@@ -90,7 +90,7 @@ f373a2735a695d0fc7f88e0c55891da9e906020047a90c56791cb170b5e6e880 pbdf/surf/Issue
aa58cb8b1618971c865d904a45f30704cb5f0d21bde788de33a2fae1b2dca971 pbdf/surf/PublicKeys/0.xml
7df5fc06899a9a501a46b394d4af22abe9e510c61da83de39da0584285142554 pbdf/surf/description.xml
3f9d50878b93006f7e71aa86c61b175764180e59a236141f1623097dcd42f5ad pbdf/surf/logo.png
db5120336bab7f88f561eb8a45c54000dc0aacb8231f374146c68e10ec8dffac pbdf/timestamp
90321236bd79653234b2ad2c9a7caaaebeb4c3bedb7677d0c9a6366f48336255 pbdf/timestamp
5ff2c71fbfcf9f18c56a20d09394d3de943e62a135e3b02a56b9b5610dda8dba pbdf/vgz/Issues/machtiging/description.xml
28101078c16721b80c7427dcd154f6a0a9c55fb2b31bf674f03e8c526de235bf pbdf/vgz/Issues/machtiging/logo.png
1788199bbf3bfca2ec1c6dbe8fbe1680862881e1421c5c6124fd94098f911047 pbdf/vgz/PublicKeys/0.xml
......
No preview for this file type
......@@ -19,6 +19,29 @@
<nl>https://irma-agb.nuts.nl/</nl>
</IssueURL>
<BackgroundColor>#ff0000</BackgroundColor>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
<nl>Zorg</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>TODO</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>TODO</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>TODO</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>TODO</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="agbcode">
<Name>
......
......@@ -20,6 +20,29 @@
<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/email/</nl>
</IssueURL>
<BackgroundColor>#00b050</BackgroundColor>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>Voeg je e-mailadres(sen) toe aan IRMA. Met je e-mailadres in IRMA, laat je online zien dat jij bij dit e-mailadres hoort.</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>Met IRMA kun je laten zien dat dit e-mailadres echt van jou is. Je kunt bijvoorbeeld je e-mailadres gebruiken om in te loggen. Als je je e-mailadres uit IRMA gebruikt, weet de ander zeker dat jij bij dit e-mailadres hoort.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je emailadres</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Je voegt je e-mailadres(sen) toe in vier stappen:\n\n1. Vul je e-mailadres in.\n 2. Open de bevestigingsmail met de bevestigingscode in je inbox.\n 3. Vul de bevestigingscode in in IRMA.\n 4. Je e-mailadres staat nu in IRMA.\n\nNu kun je je met IRMA online bekend maken.\n\nLet op: je gegevens in IRMA zijn geldig tot de aangegeven datum. Daarna moet je ze vernieuwen.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="email">
<Name>
......
......@@ -20,6 +20,29 @@
<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/ideal-idin/</nl>
</IssueURL>
<BackgroundColor>#00b0f0</BackgroundColor>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>Voeg je iDIN-gegevens toe aan IRMA.</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>Met IRMA kun je je iDIN-gegevens gebruiken om jezelf online bekend te maken. Je kunt bijvoorbeeld bewijzen hoe je heet zonder je adres prijs te geven.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt o.a. de volgende iDIN-gegevens op:\n\n• initialen\n• achternaam\n• geboortedatum\n• geslacht\n• adres\n• postcode\n• plaats</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Je voegt je iDIN-gegevens toe in vijf stappen:\n\n1. Kies je bank. \n2. Log in op de bankieren app van jouw bank.\n3. Je ziet de gegevens die je van jouw bank in IRMA haalt.\n4. Bevestig dat je deze gegevens in IRMA wilt halen.\n5. Je iDIN-gegevens staan nu in IRMA.\n\nNu kun je je met IRMA online bekend maken. \n\nLet op: je gegevens in IRMA zijn geldig tot de aangegeven datum. Daarna moet je ze vernieuwen.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="initials">
<Name>
......
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>Telephone number</en>
<nl>Telefoonnummer</nl>
<nl>Telefoongegevens</nl>
</Name>
<ShortName>
<en>Phone</en>
<nl>Telefoon</nl>
<nl>Telefoongegevens</nl>
</ShortName>
<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
<IssuerID>pbdf</IssuerID>
......@@ -20,6 +20,29 @@
<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/telefoonnummer/</nl>
</IssueURL>
<BackgroundColor>#00b050</BackgroundColor>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>Voeg je telefoonnummer(s) toe aan IRMA. Met je telefoonnummer in IRMA, laat je online zien dat jij bij dit telefoonnummer hoort.</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>Met IRMA kun je laten zien dat dit telefoonnummer echt van jou is. Je kunt bijvoorbeeld je telefoonnummer opgeven om teruggebeld te worden. Als je je telefoonnummer uit IRMA gebruikt, weet de ander zeker dat jij bij dit telefoonnummer hoort.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je telefoonnummer</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Je voegt je telefoonnummer toe in vier stappen:\n\n1. Vul je telefoonnummer in.\n2. Open de sms met de bevestigingscode.\n3. Vul de bevestigingscode in in IRMA.\n4. Je telefoonnummer staat nu in IRMA.\n\nNu kun je je met IRMA online bekend maken.\n\nLet op: je gegevens in IRMA zijn geldig tot de aangegeven datum. Daarna moet je ze vernieuwen.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="mobilenumber">
<Name>
......
......@@ -20,6 +20,29 @@
<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/surfnet/surfnet/</nl>
</IssueURL>
<BackgroundColor>#ffc000</BackgroundColor>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
<nl>Onderwijs</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>TODO</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>TODO</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>TODO</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>TODO</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="institute" optional="true">
<Name>
......
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAELzHV5ipBimWpuZIDaQQd+KmNpNop
dpBeCqpDwf+Grrw9ReODb6nwlsPJ/c/gqLnc+Y3sKOAJ2bFGI+jHBSsglg==
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEHVnmAY+kGkFZn7XXozdI4HY8GOjm
54ngh4chTfn6WsTCf2w5rprfIqML61z2VTE4k8yJ0Z1QbyW6cdaao8obTQ==
-----END PUBLIC KEY-----
-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
MHcCAQEEIO841qQYCpxcJ4ruWyllAsHrurV4B8r+NoX/7g/Lbs7doAoGCCqGSM49
AwEHoUQDQgAEHVnmAY+kGkFZn7XXozdI4HY8GOjm54ngh4chTfn6WsTCf2w5rprf
IqML61z2VTE4k8yJ0Z1QbyW6cdaao8obTQ==
-----END EC PRIVATE KEY-----
1574775460
1574921350
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment