Skip to content

Change event API urls

Sébastiaan Versteeg requested to merge feature/new-api-urls into master

Heb de event url's aangepast en problemen opgelost met een [object Object] wat geen Component is omdat er code in de JSX stond.

Merge request reports