Skip to content

Push Notifications

Sébastiaan Versteeg requested to merge feature/push-notifications into master

Deze branch bevat een mooie library die het mogelijk maakt om Firebase Cloud Messaging te gebruiken voor push notificaties. Voor Android én iOS. Voordeel is dat we het gebruik van push notifications voor iOS makkelijker maken zonder een extra dependency toe te voegen, aangezien we Firebase toch nodig hebben om push notifications naar Android te sturen.

Deze branch staat in verbinding met concrexit!552 (merged), dat de implementatie op de server doet. Want vanuit de library wordt een FCM push notification token aangeleverd die we moeten opslaan op de server zodat we daadwerkelijk berichten kunnen sturen naar specifieke gebruikers.

In de Firebase Console heb ik een 'Thalia' project aangemaakt waarvan je in dit project de google-services bestanden kunt vinden zodat ik dit kon testen. Op dit moment is wel alleen Android ingesteld, voor iOS missen nog wat bestanden die niet aangemaakt kunnen worden zolang we geen Apple Developer account hebben.

Edited by Sébastiaan Versteeg

Merge request reports