Skip to content

Change extra of MembershipInline to 0

Sébastiaan Versteeg requested to merge fix/member-edit into master

Extra = 1 zorgt voor een extra membership elke keer dat je een member edit. En die heeft dan verplichte velden en dan kun je niet opslaan.

Merge request reports