Skip to content

Events member views

Sébastiaan Versteeg requested to merge feature/events-member-views into master

Closes #54 (closed) and #61 (closed)

Ik vind dat ie heel ver af is. Kunnen jullie al eens een kijkje nemen?

Moet echt alleen nog even die Google API Key checken, maar dat kan woensdag. En de extra velden worden in de backend echt belabberd weergeven, dus dat is ook nog een dingetje. Zie #111 (closed)

Merge request reports