Skip to content

Events administration

Sébastiaan Versteeg requested to merge feature/events-admin into master

Closes #111 (closed) and #52 (closed)

De admin is nu 100% width zodat velden niet zo snel meer zorgen voor overflows. En daarnaast is de container waarin de tabellen staan nu overflow-y: auto. Dit zorgt ervoor dat de container te scrollen is als deze buiten beeld valt, lost best makkelijk het probleem op. En dat zelfs op dezelfde manier waarop de Django admin dat op andere plekken ook doet :)

De aanwezigheidsregistratie gaat met checkboxes en een beetje jQuery. Lekker makkelijk, inclusief csrf. En het werkt instant als je vinkjes gaat zetten. Je hoeft niet eens op opslaan te klikken.

Merge request reports