Skip to content

Update migration docs and normalize API keys

Sébastiaan Versteeg requested to merge feature/migration-docs-keys into master

Documentatie voor migratie toegevoegd, scripts makkelijker gemaakt en de keys allemaal hetzelfde gemaakt.

Zie ook thalia/website!590, die moet eerst

Merge request reports