Skip to content

Remove nodeJS from Dockerfile after moving to SASS

Joost Rijneveld requested to merge remove-nodejs-dockerfile into master

Omdat @sversteeg in !135 (merged) de dependency op less en nodeJS heeft opgeruimd is het ook niet meer nodig om dit in de Dockerfile op te nemen. De vervanger, libsass, komt gewoon via requirements.txt binnen en heeft dus geen extra aandacht nodig.

We hebben nu twee lijstjes met niet-pip-dependencies (namelijk in README.md en in Dockerfile). Ideeën hoe we van die duplicatie af kunnen zijn welkom. Gaat natuurlijk vanzelf als we de installatie-instructies vervangen door 'gebruik docker', wat we misschien op termijn wel willen doen.

Merge request reports