Juist aantal aanmeldingen op admin pagina.

Merged Joren Vrancken requested to merge fix/aanmeldingen_aantal_admin_overzicht into master

Closes #177 (closed)

Merge request reports