Skip to content

Only show active committees in the frontend overview

Sébastiaan Versteeg requested to merge fix/improve-committees-frontend into master

Op dit moment worden alle commissies die worden gemigreerd ook meteen getoond op de site omdat er wordt gekeken naar de einddatum. Daar heb ik een vinkje voor toegevoegd die ze actief/niet actief maakt. Dit geeft in geheel ook iets meer controle hierover.

Merge request reports