Fully prevent redirecting to logout page after login

Sébastiaan Versteeg requested to merge fix/logout-redirect into master

Als je nu uitlogt vanuit de backend en weer wil inloggen dan wordt je na te inloggen direct uitgelogd vanwege de ?next waarde. Er zit een check maar die werkt alleen voor /logout/ en niet voor /admin/logout/

Merge request reports