Skip to content

Zet een stukje voor media styleguide dat ok zegt

Closes #242 (closed)

Fixt ook meteen een vertalingsfout

Merge request reports