Skip to content

Translate Thalia logo images

Sébastiaan Versteeg requested to merge feature/logo-english into master

Hebben we een Engelse site. Hebben we een Engels logo. Is het logo op de Engelse site niet in het Engels.

Ohja, en ik verwijder hier wat overbodige CSS bestanden.

Merge request reports