Skip to content

Fix order events in list view

Tom van Bussel requested to merge 304-events-list-sort into master

Deze aanpassing zou ervoor moeten zorgen dat de events nu op alle apparaten goed gesorteerd worden. De sort functie van Javascript moet een functie meekrijgen die -1 (kleiner), 0 (gelijk), of 1 (groter) geeft, maar de functie die op dit moment meegegeven wordt geeft 0 (kleiner of gelijk) of 1 (groter), dit kan afhankelijk van de Javascript implementatie voor verkeerde resultaten zorgen. Ik kan op mijn laptop de bug niet reproduceren, @sversteeg (of iemand anders), zou jij even kunnen kijken of dit het probleem voor jou oplost?

Closes #304 (closed)

Merge request reports