Skip to content

Change 'jaarlaag' to 'cohort'

Sébastiaan Versteeg requested to merge fix/events-cohort-translation into master

Viel me opeens op dat 'cohort' in de events app vertaald is als 'jaarlaag' terwijl het overal (dwz ledenpagina's) gewoon 'cohort' is.

Merge request reports