Skip to content

Fix comparison of board in 'validate_unique'

Sébastiaan Versteeg requested to merge fix/board-comparison into master

Als ik één bestuur aanmaak in mijn lokale omgeving op de huidige master, bewerk dan en ik verander niets en ga dan opslaan dan krijg ik errors. En dat komt omdat de boards niet gelijk zouden zijn. Dus deze vergelijking lijkt niet te werken.

Merge request reports