Skip to content

Resolve "leden zichtbaar voor niet-leden"

Tom van Bussel requested to merge 322-require-login-member-index into master

Ik heb ingesteld dat de index van gebruikers alleen nog maar zichtbaar is als de gebruiker ingelogd is. Om alles consistent te houden heb ik de link naar de index van het "Association"-menu naar het "For Members"-menu verplaatst.

Closes #322 (closed)

Merge request reports