Skip to content

Fix cancellation when no users are on the waiting list

Sébastiaan Versteeg requested to merge fix/events-cancel-registrations into master

Tijdens het testen van de fix voor #330 (closed) (!365 (merged)) ontdekte ik dat iemand die wil cancellen zonder dat er iemand op de wachtlijst een error krijgt. Want de index om de eerste persoon op de wachtlijst te vinden bestaat natuurlijk niet.

Waarom niet vraag je je af? Nou, omdat er >= stond in plaats van >. Wat is hier niet goed aan? Als het aantal registraties gelijk is aan het maximale aantal dan wordt er nog steeds een poging gedaan om de e-mail te versturen. En dat klopt natuurlijk niet, want die mail moet verzonden worden als er méér mensen zijn dan maximaal kan. En de persoon die op de cancel knop drukt is natuurlijk nog niet van die lijst mensen afgehaald dus die moet worden meegenomen in de vergelijking.

Hoe kom je de issue tegen:

  1. Maak een event met max participants 3.
  2. Meld 2 mensen aan.
  3. Meld jezelf aan.
  4. Probeer je af te melden.

Merge request reports