Tekst 'Naar evenementenpagina' bij verjaardagen weggehaald

Merged Sébastiaan Versteeg requested to merge fix/fix-birthday-description into master

Merge request reports