Skip to content

Add exam document type for answers

Sébastiaan Versteeg requested to merge feature/education-exam-answers into master

Closes #87 (closed)

Vrij triviaal om dit aan te bieden, er moet gewoon een extra type bij. Aan de datum kun je dan zien van welk tentamen dit precies de antwoorden zijn.

Merge request reports