Skip to content

Position color information / options side by side

Joost Rijneveld requested to merge styleguide-layout into master

Het viel me op dat er nogal wat witruimte ontstaat op de styleguide-pagina in de 'kleuren'-sectie. Met deze MR komen de kleuren naar elkaar te staan (evenals de drie opties).

Merge request reports