Skip to content

Manipulate committees

Thom Wiggers requested to merge committees/manipulate into master

Implements: manipulatie memberships fixen

  • if voorzitter verandert moet het een nieuw membership worden en het oude deactiveren.
  • Verlaten van een commissie moet niet het deleten, maar het inactive maken (misschien maar gewoon met de hand doen though)

See issue #11 (closed)

Merge request reports