Skip to content

Bound announcements on datetime instead of date

Joost Rijneveld requested to merge refactor-announcements-datetime into master

Zoals @lscholten vorige week suggereerde. Geen idee waarom dit ooit date-objecten waren.

Merge request reports