Skip to content

Clarify mailinglist admin form

Joost Rijneveld requested to merge 388-uitleg-mailinglist into master

Dit sluit #388 (closed) nog niet helemaal, want daar staat ook iets in over dubbele lijsten.

Merge request reports