Skip to content

Add statistics page, refs #9 now feature equivalence with old website

Koen van Ingen requested to merge feature/statistics into master

Statistiekenpagina met pie charts die ongeveer dezelfde data laten zien als op de oude site. Resolvt #9 (closed) in ieder geval voor de feature equivalence milestone, maar zoals @lrijneveld al aangaf zijn er natuurlijk nog veel meer interessante statistieken toe te voegen aan deze pagina.

Merge request reports