Skip to content

Do not show fine warning when registration is in queue

Sébastiaan Versteeg requested to merge fix/419-event-text into master

Closes #419 (closed)

Previous behaviour

Steps to reproduce:

  1. Zet jezelf op de wachtlijst voor een evenement
  2. Zorg dat de cancel deadline is verlopen
  3. Zie de tekst

New behaviour

Steps to validate that it works:

  1. Zet jezelf op de wachtlijst voor een evenement
  2. Zorg dat de cancel deadline is verlopen
  3. Zie geen tekst

Merge request reports