Skip to content

Create registration before fields are filled in

Tom van Bussel requested to merge 346-register-before-fields into master

Closes #346 (closed)

Previous behaviour

Steps to reproduce:

  1. Ga naar event met fields waarvoor je je kan registreren.
  2. Klik op aanmelden.
  3. Merk op dat jouw registratie nog niet in de database staat.
  4. Vul de velden in en verstuur ze.
  5. Merk op dat jouw registratie nu wel in de database staat, met de ingevulde velden erbij.

New behaviour

Steps to validate that it works:

  1. Ga naar event met fields waarvoor je je kan registreren.
  2. Klik op aanmelden.
  3. Merk op dat jouw registratie in de database staat.
  4. Vul de velden in en verstuur ze.
  5. Merk op dat jouw registratie in de database staat, met de ingevulde velden erbij.

Merge request reports